TARİH : Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918)

Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918)
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/archive?y=2016#y2016> Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 1, 341 – 345, 01.01.2016
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/48581/617173#article-authors- list> Hasan DAŞDEMİR
Öz
Kitabın yazarı Mustafa Çolak daha çok 1914-1918 yılları arasındaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Alman arşiv belgelerinden yararlanan nadir Türk tarihçilerinden biridir. Enver Paşa-Osmanlı-Alman İttifakı üzerine 2008’de çıkan bir kitabı da bulunan Çolak’ın tanıtımını yaptığımız “Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918)” adlı kitabının ilk baskısı 2006 yılında, ikincisi 2014’te Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmıştır. 15,5 x 20 cm. ebatlarında olan kitap karton kapaklıdır. İç sayfaları birinci hamur kâğıttandır. Tamamı 283 sayfadan oluşmaktadır. Kitap, ağırlıklı olarak birinci el Alman belgeleri, yerli ve yabancı tetkik eserler taranarak hazırlanmıştır. Kafkasya bölgesi, Çolak’ın bu çalışmasına kadar yerli ve yabancı çok sayıda tarihçi tarafından çalışılmıştır. Yazar kendinden önceki çalışmaların ya yalnız Osmanlı belgelerine ya da yalnız Alman belgelerine dayalı olarak hazırlanmasından kaynaklanan eksikliği fark etmiş; çalışmasında hem Osmanlı arşiv belgelerini hem de Alman arşiv belgelerini kullanmış ve böylece önceki çalışmaların tek taraflı anlatım tarzından uzaklaşmaya çalışıp meseleyi objektif bir yaklaşımla değerlendirme gayretinde olmuştur
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Alman%22> Alman, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu%22> İmparatorluğu, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Do%C4%9Fu+Siyaseti%22> Doğu Siyaseti
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/9h_s3gdduWtCPw> İNDİREBİLİRSİNİZ.