ANALİZ /// REMZİ UYSAL : SAMANDAĞI’NDA BİR KATAR KENTİ . – HATAY !!!

REMZİ UYSAL : SAMANDAĞI’NDA BİR KATAR KENTİ … – HATAY! !!

Son edindiğimiz doğru kaynaklara göre Hatay’ın bölgemizin güney uçu olan Samandağı’na Katar devleti, 6 Şubat 2023 günlü Maraş depremine yardım amaçlı olup, 2022 Katar Dünya kupası maçlarında kullanılmış olup, her biri 18 m2 olan lüks 10 bin konteynırlı ve yolları asfaltlanmış bir “Katar Türk kardeşlik Kenti” kurmuş.

Bu konteynerlere de sadece Suriyeli mülteciler yerleştirilmiş.

Bu konteynır kentinden içeriye Türkler alınmıyor genellikle.

Son aldığımız ve doğrulanmış bir bilgiye göre, engelli bir çocuğu olup yıkıntıların arasında bir çadırda kalan Samandağ’lı bir anne, bu konteynerli kente girip çocukları için bir kap yemek talebinde bulunmuş

Kendisine bir kap yemek verildiği gibi, bir daha da bu kampa girmemesi de öğütlenmiş.

Hatay’daki mültecilere Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yaptığı maddi yardım dışında, dünyanın değişik ülkeleri gibi Avrupalı devletler gibi bildiğimiz bir Danimarkalı vakıf da, özellikle maddi yardım ediyor.

Katar’ın amacı, Hatay’da Arap nüfusun yoğunlaşması.

Batılı Avrupa ülkelerin de amacı ise; bu mülteciler Türkiye Cumhuriyeti’nde kalsınlar, Türkiye Cumhuriyeti bunlara yatak yorgan olsun ve bunlar Avrupa’ya gelmesinler.

Ülkemizde bulunup, sayılarının 7 milyon olduğunun da söylendiği, yazıldığı Suriyeliler’in ülkemizde mülteci mi, yoksa yerleşmiş göçmen mi olduklarına bir türlü karar verilememiş durumdadır?

Bu mültecilerin doğurganlık oranı %5,3 iken, Hataylı Türk kadınlarımızda ise bu oran %1,7 olduğuna dikkat çekmemiz gerek ki; niyetin ve de sonucun olduğu ve de ne olabileceği daha iyi anlaşılmalı.

Afet dönemlerinde ülkeler nefret ve düşmanlık duygularını bastırıp, bir kenara bırakıp, bir birine yardım ederler.

Bunun birey ve devlet ahlakına da uygun olduğu gibi, ve de böyle devam etmesi gerekir.

Dış ülkelerin yaptıklarına ve de Katar’ın yaptığı 10 bin konteynır yardım için de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yürekten teşekkür ediyoruz.

Dış ülkeler tarafından, 6 Şubat 2023 günlü olup, asrın en büyük felaketi olan Maraş depremi nedeni ile depremzedelere yapılmış olan ve halen yapılmakta olan yardımlar, depremzedelerin kültürel ve de bölgesel farklılıkları gözetilmeksizin, devletimizin yetkili birimleri ile birlikte en iyi ve adaletli şekilde değerlendirilmelidir.

Daha önce de Hatay ile ilgili yazdığımız “Hatay – Hatay” başlıklı bir makalede, Suriyeli mültecilerin Maraş depremi nedeni ile Hatay bölgesini terk etmemeleri için tedbirler alınmış olduğuna değinmiştik.

TÜRKİYE HALKINDAN GİZLENEN BİR NİYET Mİ VAR?

Böyle bir niyet var ise, o vatanın evlatlarının, Türk milletnin bireylerinin bunu bilmesi gerekmez mi?

Pekiiii, bu nasıl oluyor da, Katar devleti Türkiye’ye deprem yardımı yaptığı 10 bin konteynır ile kendi başına Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yolları asfaltlanmış bir kenti kurup, oraya kimlerin yerleştirileceği konusunda karar verip, söz sahibi olabiliyor?

Samandağı, Hatay bölgemizin güney ucunda yer alan bir ilçe ve yerleşim birimimiz.

Hatay ATATÜRK’ün: “Hatay benim namusumdur” dediği ve bize emaneti olan bir vatan parçamızdır.

Hayat’ın, gerek Suriye devletinin ve gerekse Arap dünyasının, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti haritasında yer almasının sürekli karşısında olduklarını, öteden beri hepimiz biliyoruz.

Ve de biliyoruz ki; Suriye ‘de ilkokul öğreniminden başlayarak tüm öğrenim kurumlarında Hatay sürekli olarak Suriye haritasında gösterilmiştir.

Bugün de farklı düşünüldüğünü hiç zannetmiyoruz.

Hatay, Türkiye Cumhuriyetimiz’in bölge güvenliği açısından oldukça önemli bir vatan parçamızdır.

NİYET – AMAÇ NEDİR?

Bu lüks 10 konteynırlı kent; neden deprem merkezi olan Elbistan’a, Adıyaman’a veya Malatya’ya değil de Samandağı’na kuruluyor?

Türkiye’de hükümet ve solundaki siyasi partiler, 14 Mayıs 2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ile TBMM seçimlerine odaklanmış durumda.

Hükümet’in bakanlarındanın Sağlık ve Turizm bakanlarımız hariç hepsi milletvekili adayıdır.

Eski Türkiye’de seçim öncesi Adalet, Ulaştırma ve İçişleri bakanları istifa eder, yerlerine geçici olarak hükümet üyesi olmayan tarafsız bakanlar atanırdı.

BU ESKİ TÜRKİYE’DE NEDEN YAPILARDI?

Seçim çalışmaları ve siyasi propagandalar döneminde ülkede bu üç bakanlığın sorumlu olduğu alanlarda işler adaletli, sağlıklı ve düzgün yürütülsün diye.

Umar ve dileriz ki; mevcut Hükümet ve de Hükümet olmak isteyen muhalefet partileri, bu seçim öncesinde depremzedeler, sorunları ve de üzerinde hassasiyetle durduğumuz Hatay konusunun seçim kazanma hırsından dolayı ihmal edilmemesidir.

Hatay’ın Samandağ ilçesi ve güneyinden başlanıp, Türkiye Cumhuriyeti haritasından çekip alınması ve oradan Akdeniz’e bir koridor kapısının açılması için, yoksa dünyanın ikincisi olup kesintisiz 14 km uzunluğunda kumsal sahili olan Samandağı’ndan mı başlanmak isteniyor?

İçten sevgi ve selâmlarımızla

Remzi Uysal

Lübeck, 14 Nisan 2023