KUTLAMA & ANMA & TAZİYE

ANMA MESAJI : 10 NİSAN 1919 TARİHİNDE HAİNCE İDAM EDİLEN Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey'i SAYGI İLE ANIYORUZ.

I. Dünya Savaşı’nda Rus hükûmeti ile ilişkili Ermeni ahaliden
kurulu çeteler, Türk nüfusa karşı saldırı ve katliamlar yaptılar. İktidardaki
İttihat ve Terakki Fırkasının emriyle, ilçedeki Ermenilerin Suriye’ye sevki
kararını uygulayan Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey, Osmanlı Devleti’nin
savaşta yenilmesinden sonra iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Fırkası
tarafından görevinden alınmış, tehcir sırasında Ermeni ahalinin ölümünden
sorumlu tutularak yargılanmış, Kurulan Âliye Divan-ı Harb-i Örfi’de, “kış
gününde vatandaşları can ve mal kaybına uğrattığı, ölüme terk ettiği”
iddialarıyla suçlanmıştır. Kemal Bey, “Ben aldığım emri yerine getirdim.
Sürgün edilenlere insanî şekilde davrandım. Süngü bağlamadım. Vicdan azabı
duymuyorum. Kimsenin ölümü için emir vermedim.” şeklinde suçlamalara karşı
çıksa da yapılan haince yargılama sonucunda, mahkeme idamına karar vermiş,
Padişah Vahdettin’in, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’den istediği fetvanın
çıkmasının ardından Kemal Bey, 10 Nisan 1919’da İstanbul Beyazıt Meydanı’nda
idam edilmiştir. İdamdan sonra TBMM 14 Ekim 1922’de Kemal Bey’i, ‘şehid-i
millî’ ilân etmiştir. Saygı ve rahmetle anıyoruz.
Türker Ertürk ve ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU