ANMA MESAJI : 26 Şubat 1961 tarihinde büyük devlet insanı ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel uçmağa varmıştı.

Türk  Eğitim Devriminin üç bilge insanı : Atatürk, H. Ali Yücel, İ. Hakkı Tonguç

26 Şubat 1961 tarihinde  büyük devlet insanı ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel uçmağa varmıştı.

 “Eğitim ve kültür hayatımızın akışını takip etmekte uğranılan güçlükleri, bununla uğraşanlar çok iyi bilirler… Hatırasız şuur, hafızasız, hele ileriye doğru bakış mümkün olamayacağı için, hiçbir olayı bilgimizin aydınlığından kaçırmamak zorundayız…” diyen uz görüşlü eğitim Milli Bakanını  saygı ve sevgiyle anıyorum  .26.2. 2024 Pazartesi

Kemalist Devrimin bilge askeri Yücel kimdir?

•1938/46 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yaptı,

• Tercüme Bürosu’nun( *) kurulmasını ve dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmesini sağladı,

• Milletin Efendisi’ne eğitimi, bilimi taşıyacak Köy Enstitüleri yasasının çıkarılmasını sağladı,

• Köy Enstitülerine öğretmen yetiştirecek Yüksek Köy Enstitüsü’nü açtı.(1 )

• “Bir kişinin atacağı dev adımları değil, bin kişinin atacağı insan adımlarını özlüyorum.” diyen bilge adam Köy Enstitüleri kuruluş gerekçesini şöyle açıklar:

– Biz Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, sosyal hayatımızda yaptığımız büyük devrimleri köylere götürecek adam (insan) yetiştirmek istedik.

– Çünkü: Ümmet devrinin böyle bir adamı vardı. Bu imamdır. İmam, insan doğduğu vakit kulağına ezan okuyarak, vefat ettiği vakit mezarının başında telkin vererek, doğumundan ölümüne kadar manen köylünün hâkimidir.

– Bu manevi hâkimiyet, maddi tarafa da intikal eder. Çünkü: Köylü hasta olduğu vakit de sual mercii imam olur. Biz imamın yerine, devrimci düşüncenin adamını göndermek istedik.

– İşte Köy Enstitüleri fikri böyle doğdu.” der. (İmece, Ocak 2011)

• 100. Doğum yılında (1997) UNESCO’nun dünyada, “saygıyla anılması” kararını aldığı bilge devlet adamı ….