ATATÜRK VE TÜRK CUMHURİYETLERİ DOSYASI : Atatürk’ün Vefatı Nedeniyle Tokat, Turhal ve Zile’de Yapılan Merasimler

Atatürk’ün Vefatı Nedeniyle Tokat, Turhal ve Zile’de Yapılan Merasimler
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/archive?y=2014#y2014> Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 171 – 195, 01.06.2014
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/48566/616715#article-authors- list> Yunus Emre TEKİNSOY
Öz
Atatürk, 10 Kasım 1938’de İstanbul’da vefat etmiştir. Atatürk’ün vefatı tüm yurtta geniş yankı uyandırmış ve üzüntüyle karşılanmıştır. Atatürk’ün cenaze töreni 21 Kasım 1938’de Ankara’da yapılmış ve naaşı geçici olarak Etnografya Müzesi’ne kaldırılmıştır. Atatürk’ün cenaze töreninin yapıldığı 21 Kasım’da, İçişleri Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, tüm yurt da eş zamanlı olarak Atatürk için cenaze merasimleri düzenlenmiştir. Yapılan merasimlerde Türk Milleti Atatürk’e olan sevgisini, saygısını ve bağlılığını göstermiştir. Türk Milleti, bütün fertleriyle O’nun vefatı karşısında duyduğu acı ve üzüntüyü dile getirmiştir. Bu çalışmada Atatürk’ün vefatı nedeniyle; Tokat, Turhal ve Zile’de düzenlenen merasimler, arşiv belgeleri ve dönemin gazeteleri ışığında ortaya konulmaya çalışılmıştır
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Tokat%22> Tokat, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Turhal%22> Turhal, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Zile%22> Zile, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Atat%C3%BCrk%22> Atatürk, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Vefat%22> Vefat, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Cenaze+Merasimi%22> Cenaze Merasimi
Kaynakça
* BCA, 30..18.1.2 /85.100..1.
* BCA, 30..18.1.2/85.98..11.
* BCA, 2490..1.0.0/1429.726..1.
* BCA, 490..1.0.0/1432.736..1.
* BCA, 490..1.0.0/1433.739..2.
* BCA, 490..1.0.0/4.19..18.
* BCA, 490..1.00/1432.735..1, lef. 88-112.
* TBMM Zabıt Ceridesi
* TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: V, Cilt: 27, İçtima: 4.
* Akşam Gazetesi, 11 Kasım 1938 (2. Baskı), No: 7211.
* Ayın Tarihi, S. 60 (Mükerrer), 1-30 Kasım 1938, Başbakanlık Basın Genel Direktörlüğü, Ankara 1938.
* Bugün Gazetesi, 11 Kasım 1938, S. 40.
* Cumhuriyet Gazetesi, 10 – 16 Kasım 1938, S. 5208 – 5214.
* Cumhuriyet Gazetesi, 19 – 21 Kasım 1938, S. 5217 – 5219.
* Kurun Gazetesi, 11 Kasım 1938, S. 7386.
* Milliyet Gazetesi, 11 Kasım 1953.
* Son Posta Gazetesi, 11 Kasım 1953, No: 5838.
* Tan Gazetesi, 11 Kasım 1938, No: 1180.
* Tan Gazetesi, 16 Kasım 1938, No: 1185.
* Tan Gazetesi, 20 – 21 Kasım 1938, No: 1189 -1190.
* Ulus Gazetesi, 11 Kasım 1938.
* Ulus Gazetesi, 14 Kasım 1938.
* Ulus Gazetesi, 16 -17 Kasım 1938.
* Ulus Gazetesi, 19 Kasım 1938.
* Ulus Gazetesi, 22 Kasım 1938.
* Yeni Sabah Gazetesi, 11 Kasım 1938, No: 190.
* Yeşilırmak Gazetesi, 11 Kasım 1938, S. 85.
* Yeşilırmak Gazetesi, 14 Kasım 1938, S. 86.
* Yeşilırmak Gazetesi, 18 Kasım 1938, S. 87.
* Yeşilırmak Gazetesi, 22 Kasım 1938, S. 88.
* Yeşilırmak Gazetesi, 29 Kasım 1938, S. 89.
* Zafer Gazetesi, 11 Kasım 1953, S. 1652.
* Çiftçi, Nazmi, “Matemimiz Cihana Yayıldı”, Yeşilırmak Gazetesi, 29 Kasım 1938.
* Doğaner, Yasemin, “Millet Liderini Uğurluyor”, Atatürk Üniversitesi Atatürk Dergisi, C. IV, Sayı: 2, Ocak 2005.
* Güneş, İhsan, Türk Parlamento Tarihi: TBMM V. Dönem (1935-1939), C. I, TBMM Yayınları, Ankara, 2004.
* Kocatürk, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999.
* Kutay, Cemal, Atatürk’ün Son Günleri, 2. Baskı, İklim Yayınları, Ankara, 2005.
* Naci Sadullah, “Atatürk’ün Treninde”, Cumhuriyet Gazetesi, 21 Kasım 1938.
* Nazmi Çiftçi, “Matemimiz Cihana Yayıldı”, Yeşilırmak Gazetesi, 29 Kasım 1938.
* Soyak, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, 5. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008.
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/ne04MWXUDIFghw> İNDİREBİLİRSİNİZ.