ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DOSYASI : Kurtuluş Savaşının Kahraman Kadınları – Tayyar Rahmiye


Kurtuluş
Savaşının Kahraman Kadınları – Tayyar Rahmiye Hayatı


KAYNAK
: http://www.vehayat.com/kultursanat/kurtulus-savasinin-kahraman-kadinlari-tayyar-rahmiye-hayati.html
Kurtuluş savaşının kazanılmasında önemli rol oynayan
Türk kadınları, Türk’lüğün şanına yakışır kahramanlıklar yapmışlardır.Kurtuluş
Savaşındaki kahraman kadınlarımıza baktığımızda, kadınlarımızın bu ülke için ne
kadar yararlı olduklarını görüyoruz. Kimi zaman askerlerimize erzak
taşırlarken, kimi zaman cephelerde kahramanlıklar göstererek kadınlarımızın ne
kadar önemli ve saygı değer olduklarını görmekteyiz.


Tayyar
Rahmiye Hayatı


Şehit Rahime Hatun (d. 1890- ölüm-Şehit 5.8. 1920)


Tayyar Rahmiye  doğum tarihi: Rahmiye Hanım, Osmaniye ilçesine bağlı Kaypak
Nahiyesi, Raziyeler (Kayalı) köyünün kanlı geçit mahallesinde 1890
yılında doğdu.


Babası Köse Abdullah, anası Haticedir. Eşe ve Elif
adında iki ablası vardı. Kendisinden küçük, Meryem adındaki kız kardeşi,
Osmaniye’de evlenmiş, erkek kardeşi Mustafa ise Raziyeler köyünde kalmıştır.
Rahmiye hanım, önce Demiralioğlu İbrahim ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki
kızı vardır. İbrahim’den ayrılan Rahmiye, ikinci evliliğini Vız Ali adında
birisi ile yapmış bu koca- dan olan iki oğlu ölmüşlerdir.


Osmaniye’nin Kaziyeler Köyü’nden olan Rahmiye Hanım
9.Tümenin 1920 yılında Fransızlar ile yaptığı muharebeye müfrezesiyle
katılmıştı.


1920’li yıllar da Fransız askerleri güneydoğuyu işgal
etmiş ve halka zulmediyordu. Bunun üzerine halk silahlanarak düşmana karşı
kurtuluş mücadelesine başladılar. Cenup Cephesi’nde 9. Tümen kuruluşunda bir
gönüllü müfreze vardı. Bunun komutanı genç bir kadındı. Osmaniye’nin Kaypak
nahiyesi Râziyeler köyünden Rahmiye Hanım, Fransızların işkence ve tazyiklerine
tahammül edemeyerek Hüseyin Ağa’nın Milli Kuvvetlerine gönüllü olarak iltihak
etmiş ve Hasanbeyli civarında 89. Tümenle icra edilen taarruza müfrezesiyle
bilfiil iştirak etmiştir…


İlerleme imkânı kalmadı!


Bu müsademede Fransızlardan 80 tüfek ve 2 makineli
tüfek alınmıştır. Çarpışmada bazı arkadaşları arkada kalmıştı. Milli kuvvetler
derhal gidip onları kurtarmış ve bu kahramanca hareketinden dolayı Rahmiye
Hanım
’a “Tayyar” (uçan) nâmı verilmiştir.


Tümenden aldığı bir emirle Osmaniye’deki müstahkem
Fransız karargâhına taarruz edecek olan bu müfreze, 1920 senesinin 1 Temmuz
sabahında harekete geçti. Tayyar Rahmiye’nin müfrezesi ustaca bir tertiple
yavaş yavaş hedefe doğru ilerledi. Fakat, bir an geldi ki, artık ilerlemeye
imkân kalmadı. Çünkü, Fransız karargâhı çok iyi tahkim edilmiş ve bol silâhla
müdafaa edilmekteydi. Duraklayan çetesini harekete geçirmek, yeni bir taarruz
hızı verebilmek için sarf ettiği bütün gayretlerin boşa çıktığını gören bu
kahraman Türk kadını şiddetli düşman ateşine rağmen ayağa fırladı ve;


  • Ben kadın olduğum halde ayakta
    duruyorum da siz erkek olmanıza rağmen yerlerde sürünmekten utanmıyor
    musunuz! diye bağırdı.


On adım kala
şehit düştü!


Erkeklerin çok dokunan bu söz ve jest, ruhları sararak
kahramanlık hislerini kamçıladı ve hücum yeniden başladı.


Yağmur gibi yağan düşman ateşi, bu hücumu bir an olsun
durduramamıştı. Karargâh binasını saran çember gitgide daralıyordu. Çetenin
efrâdı bir hayâlet gibi hedefine yaklaşıyordu. Ancak ne yazık ki, bu vatansever
kadın, karargâh kapısına on adım kala şehit oldu. Bu kayıp, burada, büsbütün
başka bir tesir meydana getirmiş ve çetenin onuruna dokunmuştur. Bu milli
şahlanışın ateşlediği ruhlar, bir hamlede karargâhı zaptetmişlerdir…


Şehit Rahime Hatun, şimdiki Endüstri Meslek Lisesinin
bulunduğu yerdeki mezarlığa gömüldü. Daha sonra Enver’ül- Hamid denen Ulu camii
çevresindeki şehitliğe taşınmıştır. Mezartaşında şunlar yazılıdır:


Yarınların sahibi ey gençlik, 

İyi tanı, ebedi sükûnetle bu mezarda yatan.

Hak için, bayrak için canın feda edip

Armağan etti bize bu mukaddes vatanı.