BİYOGRAFİ DOSYASI : 14 Şubat 1966’da İngiliz Kemal, bilenlerin gönlünde derin izler bırakıp uçmağa varmıştı

14 Şubat 1966’da İngiliz Kemal, bilenlerin gönlünde derin izler bırakıp uçmağa varmıştı

Anılarında, Biga bölgesindeki Kuva-yı Milliyecilerin “ İngiliz Kemal” adını taktıklarını belirtin Ahmet Esat Tomruk 14 Şubat 1966’da 79 yaşında uçmağa varmıştı.

Yaşamını anlattığı bir görüşmede “Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptıklarımın karşılığı anlımdan öpülerek peşinen ödenmiştir” sözlerini söyleyebilen alçak gönüllü ve onura bir Türk evladıydı.

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında yurdu için çok yararlı büyük hizmetler yapmış bir kahramandı.

Aziz anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

14.2.2024 Çarşamba

İngiliz Kemal (Ahmet Esat Tomruk )Kimdir?

·  1892-93 yılında İstanbul’da Altımermer’de doğdu. Babası Evkaf Nezareti Varidât Kalemi Müdürü Mehmet Raşit Bey, annesi ise Sıdıka Hanım’dır

·  Babası öldüğünde (1897-98) Ahmet Esat beş yaşında yetim kalmıştır.* Babasının ölümünden sonra annesi ve dayısı ile birlikte Beyoğlu-Taksim’de Kazancı mahallesinde yaşadıktan sonra Boğaziçi’nde Emirgân’a taşınmıştır.

·  Sporla çocukluktan itibaren ilgilenmeye başlamış; boks, yüzme ve yelken dersleri almıştır.

·   Emirgan’da ilköğrenimini tamamladıktan sonra dayısı tarafından Galatasaray Lisesine yazdırıldı. sınıfın en küçüğü olduğundan sempatiyle karşılanan Ahmet Esat’ın arkadaşları arasında Ruşen Eşref (Ünaydın), Fuat ve Kemal adlı öğrenciler vardır.

·  Galatasaray Lisesi’nde parlak bir öğrenci olan Ahmet Esat, özellikle Fransızcasını geliştirmiş; yurt dışından edindiği arkadaşları ile mektuplaşmaya başlamış; yurt dışından adına sık sık mektupların gelmesi dönemin iktidarının ilgisini çekmiş ve Yıldız Sarayı hafiyelerince takibe alınmış, tutuklanıp serbest bırakılmıştır. 

·  Ahmet Esat’ın annesi ve dayısı oğullarının hafiyelerin devamlı takibi altında olmasından dolayı endişelenmişler; özellikle dayısı yurt dışına çıkması konusunda yeğenini ikna etmiştir.

·  Yahudi simsarın aracılığı ile bir İngiliz vapur kumpanyası gemisiyle  Ahmet Esat kaçak olarak 1908 yılında İngiltere’ye gitmiştir.

·  Yolculuk sürecinde baba-çocuk ilişkisi başlayan henüz 16 yaşındaki bu kıvırcık sarı saçlı, mavi gözlü sarışın bu çocuğa gemi kaptanı “ Körli ” adını verir.

·  İngiltere’de kimsesi olmadığını ve okumak istediğini öğrenen kaptan Londra’da gemiden indikten sonra onu evine götürür ve karısı Miss Wildim tarafından da sevgiyle karşılanır. 

·  İngiltere’de “Navy College”e yazdırılan Ahmet Esat burada boks sporu ile ilgilenmeye başlamış; hatta okulda aldığı başarılarla ün kazanmıştır.

·  1914 yılında Navy College bitirir.

·  İngiltere’de kaldığı yıllarda bir İngilizden daha fazla bu dilin ayrıntılarını, dilbilgisi kurallarını öğrenmiştir. O kadar ki, her türlü şivesini rahatlıkla konuşabilecek düzeye erişmiştir.

·  Ahmet Esat Tomruk, 2 Ağustos 1914 tarihinde Birinci Dünya Savaşı başlayıp, Almanya’nın Fransa’ya savaş ilan etmesi üzerine 1914 yılı Ağustos ayında İstanbul’a dönmüştür.

·  Seferberlik ilan edildiğinden bir müddet sonra Asteğmeni olarak Çanakkale cephesine sevkedilmiş……….

·  Özellikle Çanakkale cephesinden İstanbul’a gizli görevle gönderilmiş, İngiliz denizaltıları ile ilişkiler kuran Ahmet Esat Bey, Lawrens adıyla anılan ünlü İngiliz casusunun peşine takılmış, bir müddet onun faaliyetleri hakkında hükümete bilgiler de aktarmıştır.

·  Ahmet Esat Tomruk bu arada İttihat Terakki önde gelenlerinden Cemal Paşa’nın güvendiği kişiler arasında yer almıştır.

·  Çanakkale muharebelerinden sonra İstanbul’a dönünce İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin askeri kanadı tarafından kurulmuş olan ve ülkenin her yanında çeşitli meslek gurubu, cins ve mezhepten insanların görev yaptığı Teşkilat-ı Mahsusa’nın örgütüne önemli görevleri üstlendi. 

·  Bir ara Kutulammare’de esir alınan İngiliz Generali Tawshen’in yanına hapis edilerek ondan gerekli bilgileri almakla görevlendirildi.

·  1918 yılında İstanbul’un işgalinden sonra…. İngiliz boksörlerle de ringlerde mücadele edip, başarılar kazanan Ahmet Esat Tomruk; sporcu İngiliz askerlerinin de ilgisini çekmiştir. Hatta bir İngiliz gibi bu dili konuşması; İngilizler tarafından sempati ile karşılanmasına neden olmuştu

·  Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki başardığı çok büyük işleri okumak isteyenler için bağ

 

(Link) : https://www.altayli.net/milli-mucadele-donemi-istihbaratcilarindan-ingiliz-kemal-ahmet-esat-tomruk-1892-1966.html