BİYOGRAFİ DOSYASI : İsmail Fazıl Paşa, Askeri- Siyasi Hayatı ve Fikirleri (1856-1921)

İsmail Fazıl Paşa, Askeri-Siyasi Hayatı ve Fikirleri (1856- 1921)
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/archive?y=2017#y2017> Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 239 – 241, 01.01.2017
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/48586/617280#article-authors- list> Ali KAŞIYUĞUN
Öz
Tarih boyunca tüm tarihsel olaylar dönemin koşulları içerisinde kendi kahramanlarını yaratmıştır. Fakat bu kahramanlar kadar değerli, perde arkasında çok önemli işlere imza atan ancak isimleri çok fazla duyulmayan kahramanlar da vardır. Burada tanıtımı yapılacak olan kitap bu kahramanlardan birisini, Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Paşa ile omuz omuza vermiş bir subayı, Ali Fuat Cebesoy’un babası İsmail Fazıl Paşa’yı anlatmaktadır. İsmail Fazıl Paşa, I.Dünya Savaşı’nın hemen arifesinde Enver Paşa’nın orduyu gençleştirmek adına emekliye ayırdığı subaylardan birisidir. Ancak İsmail Fazıl Paşa, emekli olmasına rağmen Mondros Mütarekesi’nin akabinde yurdumuzun işgale uğraması üzerine içinde yanan vatan sevgisiyle hemen Milli Mücadele taraftarlarının yanında yer alacak, fikir ve düşünceleri ile Sivas Kongresi ve I.TBMM’ne çok büyük katkılar sağlayacaktır. “İsmail Fazıl Paşa, Askeri- Siyasi Hayatı ve Fikirleri (1856-1921) adlı kitap bu vatanperverin hayatını anlatmaktadır.
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22%C4%B0smet+T%C3%9CRKMEN%22> İsmet TÜRKMEN, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22%C4%B0smail+Faz%C4%B1l+Pa%C5%9Fa%22 > İsmail Fazıl Paşa, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Ali+Fuat+Cebesoy%22> Ali Fuat Cebesoy
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/y0JDWVu7auFnlQ> İNDİREBİLİRSİNİZ.