TARİH : Buhara ve Çevresindeki İslamiyet Öncesi Tapınaklar

Buhara ve Çevresindeki İslamiyet Öncesi Tapınaklar
<dergipark.org.tr/tr/pub/oad/archive?y=2021#y2021> Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 133 – 137, 26.06.2021
<dergipark.org.tr/tr/pub/oad/issue/63051/934866#article-authors-list > Başak KUZAKÇI <dergipark.org.tr/tr/pub/@BasakKuzakci> Çevirmen: Başak KUZAKÇI
Öz
İslamiyet’in temel kültürel hizmetlerinden biri, bilindiği gibi, Halifeliğin parçası olan tüm bölgelerin ayrıntılı bir coğrafî tasviridir. Sadece Müslümanların fethinden itibaren Türkistan dâhil bazı bölgeler hakkında detaylı bilgiye sahibiz; Grek ve Çin coğrafya literatüründe Türkistan hakkında bildirilenler, Arap coğrafyacılarının Türkistan ile ilgili detaylı tasvirleriyle mukayese edilemez. Bu nedenle, İslamiyet öncesi Türkistan hakkındaki bilgilerimiz dahi esas itibariyle Müslüman kaynaklara dayanmaktadır, özellikle Arap coğrafya literatürünün gelişmesi, Türkistan’da İslamiyet öncesi geleneklerin dinî alanda bile henüz ortadan kalkmadığı bir zamana (M.S. X. yüzyıla) kadar uzanmaktadır
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Buhara%22> Buhara, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22%C4%B0slamiyet+%C3%96ncesi%22> İslamiyet Öncesi, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Tap%C4%B1nak%22> Tapınak, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22So%C4%9Fdya%22> Soğdya
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/8OdzpTDaNvaKsQ> İNDİREBİLİRSİNİZ.