ÜLKELER BAZINDA ANALİZLER & ÜLKELER DOSYASI

BULGARİSTAN DOSYASI : Bulgar Başbakanı ve Heyetinin 1939 Tarihli Ankara Ziyareti

Mustafa
Kemal Paşa kumandanlığında yapılan Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra,
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikli amaçlarının başında, “Yurtta Sulh
Cihanda Sulh” politikasının gereği olarak küresel anlamda bütün dünya
devletleri ile barış ve dostluğa dayalı ilişkiler tesis etmeye çalışması
gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu amacı gerçekleştirirken yakın komşusu olan
devletlere öncelik vermiştir. Balkan coğrafyasının Türkiye’nin batıya açılan
kapısı olma özelliğinden dolayı Balkan devletlerine önem verilmiştir.
Bulgaristan, Türkiye’nin batı sınırında bir kalkan vazifesi görmesi nedeniyle
diğer Balkan devletlerine kıyasla ayrıca bir öneme sahiptir. I. Dünya Savaşı
yıllarında iki devlet müttefik olarak aynı safta yer almıştır. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonrada ilişkilerin devamı adına gayret sarf
edilmiştir. Devletlerarası ilişkilerin tesis edilmesinde devlet adamlarının
yapmış oldukları ziyaretler birinci derecede öneme haizdir.  Bu
çalışmamızda Bulgaristan Başbakanı Georgi Köseivanov’un II. Dünya Savaşı
arifesinde Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaret ele alınacaktır.


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.