ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ & KUVAYI MİLLİYE

CUMHURİYET REJİMİ DOSYASI /// PROF. DR. RIDVAN S. KARLUK : Mısıroğlu Atatürk’ü Sevmiyormuş, Sevenler de Ahmak ve Sahtekarmış

PROF. DR. RIDVAN S. KARLUK : Mısıroğlu Atatürk’ü
Sevmiyormuş, Sevenler de Ahmak ve Sahtekarmış


Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın 10 Kasım’dan bir gün
önce Kadir Mısıroğlu’nu ziyareti çok eleştirilmiştir. Mısıroğlu, Erbaş’ın
ziyareti sonrasında “Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır”
demiştir. YouTube’da  16 Kasım’da yayınlanan  sözleri  şöyledir:


“Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü
aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal’in yaptığı işleri
değerlendirecek kabiliyet vardır ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir.


Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama
bu şans ellerinden gidiyor. Onlar da biliyor, bu devam etmez. Hiçbir icraatı
Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman ‘Atatürk’ü seviyorum derse’ ya
ahmaktır ya sahtekârdır.”


“Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk’u okumamıştır.
Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak
kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya.
Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten
aciz miyim sanıyorsunuz. Evet ben Kemal Paşa’yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır,
istersem babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur.


Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu
söyleyenler de altın. Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Avukatıma
söyleyeceğim suç işlerlerse dava açsın. Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit
oldu.”


Bir gün önce
Ahmet Hakan şu önemli tespitte bulunmuştur:
“Sayın Diyanet İşleri Başkanı! İşte tam da bu nedenle…9
Kasım tamamen tesadüftü
 ve Kenef sözünü asla tasvip etmem demelisiniz. Bunu
söylemediğiniz takdirde… Sizin hakkınızda şu iki hükmün verilmesi kaçınılmaz
olur: BİR: Diyanet İşleri
Başkanı, Atatürk gibi milli bir değer üzerinden bu
toplumun kutuplaşmasına katkı sağlamaktan gayet memnun! İKİ: Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk gibi milli bir değere
büyük kıymet veren bu milletin fertlerinin incinmiş olmasını hiç umursamıyor!”


Büyük Önder Atatürk’ü  10 Kasım’da  saygıyla andık. Bu
yıl Anıtkabir’i ziyaret edenler  önceki yıllardan çok fazlaydı. Ankara’da
Beşevler’de oturuyorum.  Evimizin
arkası               
Bahriye Üçok caddesi.  Caddenin hem sağ ve hem de sol tarafına 
Türkiye’den gelen  otobüsler park etmişler.  Türkiye’nin her
tarafından gelen öğrencileri, her yaştan vatandaşları getirmişler. Hepsi
Atatürk sevdalısı. Ellerinde bayraklarla doğru Anıtkabir’e gidiyorlardı.
Büyük bir ihtimalle Mısıroğlu’na
tepkiden dolayı katılım çok fazlaydı.
Bundan
 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  Külliyede ağırladığı 
Mısıroğlu, “Keşke
Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı”

derken Atatürk’ün kemiklerini sızlatmıştır.


Kendisine  Belçikalı
yazar Daniel Dumoulin’in  “Daniel Dumoulin
(Turquie, tu
dois Ataturk a dieu et le reste a Ataturk) dediğini  hatırlatmak isterim.

Her geçen yıl onu daha da iyi
anlıyoruz,
 her
geçen yıl onu daha da özlüyor ve arıyoruz.


Mustafa Kemal  Atatürk; komutan olarak tek bir askerini
düşmana teslim etmemiş, askerini bozguna uğratmamış, dostunu, düşmanını
aşağılamamış,  17  yıllık cephe hayatında tek bir yenilgiye
uğramamış,  vatan ve  milleti için  sağlığını  feda
etmekten kaçınmamış, şahsi çıkarı  olmaksızın  ülkesi için
 devrim  yapan dünya tarihinin  önderi, Türk Milleti’nin The Rebirth of a Nation  olarak
bilinen, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lausanne (Lozan) Anlaşması ile
  Batı’ya karşı zafer kazanan, Birinci Dünya  Savaşı’nın
çıkardığı  önemli bir komutan, 20’nci yüzyılın önderi ve dünya
tarihinin ender insanı, -Man of Enlightenment-  İstanbul’un ikinci ve
son fatihidir. Büyük önder Atatürk’ün liderliğindeki Türk Milleti


Bu  süreçte Akit gazetesi Türkiye’nin demir yumruğunu yediler,
hormonları bozuldu”
başlığıyla bir haber  yayınlamıştır.
Haberde kullanılan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk’le teröristleri yan yana
koyan gazete ayrıca “homofobik” (eşcinsel korkusu, eşcinsel nefreti)  
ifadelere yer vermiştir. Haberde  “Eski
Türkiye özlemi içerisinde yanıp tutuşan bazı Kemalistler de, ‘özgürlük’ adı
altında pozitivist bir yaklaşımla  eşcinsel sapkınlığın müptelası
olmuş durumda. Sapkın düşüncelerine karşı ise en büyük engel olarak yine
İslam’ı görüyorlar”
 ifadeleri kullanılmıştır.


Gazete bu konuda sabıkalıdır. Çünkü, Atatürk’ün  vefatının 77. yılında Akit
gazetesinin televizyon kanalı Akit TV, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını
kaybettiği tarih olan 1938 için
“Zulüm 1938’de son buldu”  açıklamasıyla  Atatürk’ün aziz
hatırasına saygısızlıkta bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak
“Mustafa Kemal’e
hakaret ettirmeyiz”
 
diyerek  büyük  bir  tepki göstermiştir ama
“Mustafa Kemal
Atatürk”
dememesi
dikkatimi çekmiştir.


Mısıroğlu Atatürk’ü sevmiyor olabilir, hakkında ağza alınmayacak
sözler söylemekten de çekinmiyor  olabilir. Ama “Gavurun bile
ahlaklısı olur ya…”
derken haklı olabilir. Çünkü tanınmış
 Müslüman olmayan ahlaklı  ama Mısıroğlu’na göre “gavur” 
olan dünya lideri devlet adamlarının Atatürk hakkında söylediklerini
 kendisine hatırlatmak isterim.. Aşağıdaki dünya liderlerinin
  dördü  hariç hepsi  Hıristiyan olup,  O’nun tabiriyle “ahlaklı gavur” dur. Bazı liderlerin
görüşlerinin İngilizce orijinallerini bir yorum hatası olmaması için. parantez
içinde verdim.


John F. KENNEDY, ABD Başkanı, 10
Kasım 1963. “Atatürk’ün adı, bu yüzyılın
büyük şahsiyetlerinden birinin, Türk milletine ilham veren önderliğin, modern
dünya anlayışı içinde ileri görüşlülüğün, askeri lider olarak cesaret ve
iktidarın tarihsel başarılarını hatırlatır. Kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin
doğuşundan daha büyük başarılara işaret eden ve Atatürk’ün ve Türkiye’nin o
zamana kadar sürdürdüğü geniş ve derin reformların yanı sıra bir ulusun kendine
olan güvenini gösteren başka bir örnek verilemeyeceği kuşkusuzdur. Gurur
duyuyorum. Atatürk’ün ölümünün 25. yıldönümü törenine katılmak. Atatürk bize
birçok şeyi hatırlatıyor. Bu yüzyılın büyük liderlerinin tarihsel başarısı,
Türk milletine ilham veren liderlik, modern dünyanın yüce vizyonu ve bir asker,
yüksek kararlılık ve cesaret. Türk Milleti’nin  bir imparatorluğun
yıkılışından doğması, Yeni Türkiye’nin özgürlüğü ve onuruna bağımsızlık beyanı
ve o tarihten bu yana korunması Atatürk’ün ve Milletinin eseridir. Ülkesinde
gerçekleştirdiği devrimlerin, bir milletin güveninin nasıl başarıya ulaştığını
gösterdiğine şüphe yoktur. Bunun  başka bir örneği yoktur.”


(The name of Ataturk reminds people of the
historical successes of one of the great individuals of this century, the
leadership that gave inspiration to the Turkish nation, farsightedness in the
understanding of the modern world and courage and power as a military leader.
It is without a doubt that another example can t be shown indicating greater
successes than the birth of the Turkish Republic and ever since
then Ataturk s and Turkey s broad and deep
reforms undertaken as well as the confidence of a nation in itself.I am proud
to attend to the 25th Anniversary of the Memorial Ceremony of Ataturk s death.
Ataturk reminds us of many things. The historical success of great leaders of
this century, leadership that inspires the Turkish Nation, the supreme vision
of the modern world, and as a soldier, high determination and bravery. The
birth of the Turkish Nation from the ruins of a collapsing empire, New Turkey s
declaration of its freedom and independance in honour and protecting it since
then are the work of Ataturk and his Nation. There is no doubt that the
revolutions he has carried out in his country shows how the trust of a nation
brings success. There is no other example like this) 


Franklin D. ROOSEVELT, ABD Başkanı. “Mustafa Kemal hakkında kendisini çok iyi
tanıyan birinden bilgi aldım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Dışişleri
Bakanı Litvinov ile konuştuğumda,
Avrupalıların en değerli ve ilginç devlet
adamının bugün Avrupa’da değil, Boğaz’ın ötesinde Ankara’da yaşadığını söyledi.
Bu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.”


(I obtained information concerning Mustafa Kemal
from someone who knows him very well. When talking with Foreign Minister
Litvinov of the Union of Soviet Socialist Republics, he said that in his
opinion, the most valuable and interesting statesman in all of Europe does not
live in Europe today, but beyond the Bosphorus, he lives in Ankara, and that
this was the President of the Turkish Republic, Gazi Mustafa Kemal Ataturk)


Dwight D. EISENHOWER, ABD Başkanı. 1953.” Kemal Atatürk için bir anıt  yapımı
sebebiyle   Türkiye’ye tebriklerimi  sunarken  gurur
duyuyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük  milletiniz çok önemli
başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’ün
hatırasını anmak için yapılan bu tören, dünyanın her tarafından hür insanlara
ilham kaynağı olmuş  yerinde bir saygıdır.”


Ronald REAGAN, ABD Başkanı. “Atatürk, savaş ve barış zamanlarında büyük
bir ulusal liderdir. Bizim için 1976, iki yüzyıl öncesi  ne kadar
 önemli bir olaysa, Atatürk  Yüzyılı da o kadar önemlidir. (Ataturk
was a great national leader in times of war and peace. The Ataturk Centennial
Year is as important event as the 1976 Bicentennial was for us)


Barack OBAMA, ABD Başkanı. “Kendisi  tarihin
akışını değiştiren bir liderdir. Ama Atatürk’ün yaşamına ait en büyük anıt,
hiçbir şekilde taştan ya da mermerden inşa edilemez. Kendisinin bıraktığı en
büyük miras, Türkiye’nin canlı, laik demokrasisidir.  Ve bugün
Meclis  bunun devamını sağlamaktadır.”


Mihail İvanoviç KALİNİN, Sovyetler
Birliği’nin ilk Devlet Başkanı. Şöhreti
bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkan, herkesin sevgi ve saygısını çeken
büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını  sağlamış ve  milli
yapısını  güçlendirmiştir.”


Vladamir İlyiç LENİN, Rus Devrimi 
Lideri.“Mustafa Kemal sosyalist
değildir. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı,  ilerici, iyi düşünceli,
akıllı bir liderdir. Mustafa Kemal  emperyalistlere  karşı bir
Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultan’ı da
çevresi ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.”


Nikita  KRUŞÇEF, (Nikita Sergeyevich Khrushchev) Sovyetler Birliği
Başkanı. 10 Kasım 1938. Türk
milletinin özgürlüğü ve Türkiye’nin kalkınması için çetin mücadeleleri başaran
 Kemal Atatürk’ü ülkemiz  çok iyi tanır. Atatürk Türk Milleti’ni,
 emperyalistlere ve silah zoru ile ülkesini  büyük devletlerin 
sömürgesi haline getirmek isteyen gerici kuvvetlere karşı savaşa girmesi için
uyandırmıştır. Yakın ve Orta Doğu’da ilk Cumhuriyet’in  doğuşu O’na
borçludur. Bu Cumhuriyet birçok milletin ulusal özgürlük hareketlerine ışık
tutmuştur. Atatürk’ün kutsal saydığı emperyalizmle savaşını,  sadece
 Türk Milleti değil, diğer doğu ülkeleri de takdirle karşılıyordu.
Türkiye’nin yüzyıllık geriliğinden kurtulması için Atatürk pek çok şey
yapmıştır. Gerçekleştirdiği reformlar; ülkenin  ekonomisinin,  sanayi
ve tarımsal kalkınmasının hızla ilerlemesini hedeflemiştir. Atatürk yönetimi
zamanında, Türkiye’nin  uluslararasındaki etkinliği yükselmiş ve
 ülke  dünya siyasetinde önemli rol oynamaya başlamıştır.”Queen ELISABETH II
, İngiltere Kraliçesi. “İngilizler, Atatürk’ün bir devlet adamı olarak niteliğini, Batı
ideallerine yaptığı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin
teşvik edilmesini hayranluk  ve  takdirle hatırlayacaktır.” 
(The British will always remember with admiration and appreciation Ataturk’s
qualities as a statesman and the contribution he has made to Western ideals and
the promotion of friendly relations between our countries.)


Charles de GAULLE, Fransa
Cumhurbaşkanı. “Mustafa Kemal’den öğreneceğimiz
çok şey vardır” (Fransa Kültür Bakanı André Malraux’a).  (We have a great
deal to learn from Mustafa Kemal”
 (to André Malraux, the French Minister of Cultural Affairs).


Ben GURION, İsrail devletinin  kurucusu. “Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk, 20. yüzyılda
ve savaştan önce  en büyük devlet adamlarından biridir,  başka hiç
kimsenin bilmediği cesur ve büyük bir reformisttir. ”  (Without doubt,
Mustafa Kemal Atatürk is one of the greatest statesmen that during the 20.
Century and before the war has ever arising; he has been a brave and great
reformist that no other people have ever known.)


Jawaharlal NEHRU,  Hindistan’ın ilk
Cumhurbaşkanı. “Kemal Atatürk ya da Kemal Paşa, o
 dönemde  onu tanıdığımız isim, gençliğim sırasında kahramanımdı.
Büyük reformlarını okurken çok  etkilendim. Atatürk’ün Türkiye’yi
modernize etme yönündeki   çabalarını büyük övgü ile karşıladım.
Dinamizmi,  yorgunluğunun  farkında olmaması, insanlar üzerinde büyük
bir etki yarattı. O, modern çağın yapımcılarından biriydi. Onun en büyük
hayranları arasında olmaya devam ediyorum.”  


(Kemal Ataturk or Kemal Pasha by which name we knew
him in those times, was my hero during my youth. I was very moved when I read
about his great reforms. I met with great praise the general efforts made by
Ataturk on the course of modernizing Turkey. His dynamism, undauntedness and unawareness
of fatigue created a great effect on people. He was one of the builders of the
modern age in the orient. I continue to be among his greatest admirers)Gustav HUSAK,
Çekosyavakya Cumhurbaşkanı. “Dünyanın diğer milletleri ile birlikte Çek
ulusu, Türk milletinin sadık oğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu,
deneyimli  devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk’ü derin saygıyla hatırlar.”
(The Czech nation along with the other nations of the world, remembers with
deep esteem the memory of the faithful son of the Turkish nation, the founder
of the Republic of Turkey, the experienced and towering statesman, Mustafa
Kemal Ataturk)


Hayato IKEDA, Japonya
Cumhurbaşkanı. “Türk toplumunun modernleşmesini
sağlamak için din ve siyaseti birbirinden ayıran ve Türk Dil Reformunu
gerçekleştiren  Atatürk’ü büyük bir hayranlık duyuyoruz.” (We feel a great
admiration for Ataturk in his efforts towards ensuring the modernization of
Turkish society by separating religion and politics from each other and by
carrying out the Turkish Language Reforms)


 (Kemal Ataturk was moreover a great strategist
and a tireless worker. He had tremendous ability to lead his people and to
inspire their confidence. He is and will remain a guardian of the hopes and anspirations
of the rising Turkish generations. In our times, it is Ataturk who brought
Turkey to its current status as a modern republic with his farsighted and
courageous political, social and economic reforms. At the same time, it was
also he that prepared the foundation of the modern economy that will ensure
today Turkey’s attaining the strength to be able to enter the European Economic
Community)


Kurt G. KIESINGER, Federal Almanya
Cumhurbaşkanı.“Türk-Alman dostluğunu yakından
tanıyan bir neslin çocuğuyum. Erken yaşlarda bir adamın kahramanlığı,
gerçekleştirdiği hizmetler ve ülkesi için üstlendiği fedakarlıkları gördüm. Bu
adam Mustafa Kemal’di. Bugün bu kişinin daha iyi bir devlet adamı olduğunu daha
iyi anlıyorum. O harikaydı çünkü ülkesi için tüm cesaretini
 toplayarak   ülkesini  zor bir durumdan  kurtarmak
için kullandı. O  müthişti. Çünkü milletini, tarihin gerekliliklerine
uyarlamanın mutlak zorunluluğuna yöneltti. O  büyüktü, çünkü her
zaman  sınırları nasıl koruyacağını biliyordu ve işini tehlikeye atacak
sınırların ötesine geçmedi. Cesareti, sınırları çizebilmek için yeterinceydi.”


 (I am the child of a generation that knows
closely Turkish-German friendship. At an early age I saw a man’s heroism’s, the
services he carried out and the self-sacrifices he undertook for his country.
This man was Mustafa Kemal. Today I comprehend even better that this person was
a great statesman. He was great, because he used all his courage for his
nation, his country to save his homeland at an unlucky moment. He was great,
because he directed his nation towards the absolute necessity of adjusting them
to the necessities of history. He was great, because he always knew how to
defend suitable limits and he did not go beyond the limits that would put his
work into danger. Courageousness and his own courageousness was intelligent
enough as well to be able to draw the limits)Adolf HITLER,
Almanya, Führer. “Türkiye
Cumhuriyeti’nin müteveffa devlet başkanı için bir yas işareti olarak, Fuhrer ve
Şansölyesi’nin Başkanlık residansı  Reich Chancellery, Dışişleri Bakanlığı
ve Reichsta hizmet binalarında  bayraklarını iki gün boyunca yarıya
indirdiler.” (Volkischer Beobachter No. 316, 12.11.1938).
“Als Zeichen der Trauer um das verstorbene
Staatsoberhaupt der turkischen Republik haben die Prasidialkanzlei des Fuhrers
und Reichskanzlers, die Reichskanzlei, das Auswaertige Amt und der Reichstag
ihre Dienstflaggen fur zwei Tage auf Halbmast gesetzt. Volkischer Beobachter.
Nr. 316 vom 12.11.1938)


Nicollae CEAUCESCU, Romanya Cumhurbaşkanı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Kemal Atatürk, ülkeyi modernleşmeye yöneltti, barış ve ulusal bağımsızlık
politikası izledi,   iyi komşuluk ilişkilerini geliştirdi ve
 halklarımız arasındaki işbirliğini sağlamak için her türlü çabayı
 gösterdi.”
(Kemal
Ataturk, as the founder of the Republic of Turkey, oriented the country toward
of modernization, followed the policy of peace and national independence and
exerted every effort to assure friendly relations, good neighborliness and
cooperation between our nations and people)


Chiang-Kai SHEK, Miliyetçi Çin
(Taiwan) Başkanı.Atatürk’ün hayatı ve başarıları sadece Türk
milletinin değil, aynı zamanda dünyanın özgür milletleri için de bir ilham
kaynağı olmaya devam edecektir.

(Ataturk’s life and achievements will continue
to be a source of inspiration not only for the Turkish nation but also for the
free nations of the World”)


Eleutherios VENIZELOS, Yunanistan
Başbakanı. 31 Ekim 193. “Bir
milletin hayatında, böylesi  radikal derecede değişimlerin bu kadar kısa
bir sürede gerçekleşmesi çok nadirdir. Şüphesiz, bu olağanüstü faaliyetleri
yapan kişiler, büyük bir insanın niteliklerini kazanmışlardır. Ve bu yüzden
Türkiye kendisiyle gurur duyabilir.”


(In the life of a nation it is very seldom that
changes to such a radical degree were carried out in such a short period of
time… Without a doubt, those who have done these extraordinary activities have
earned the attributes of a great man in the complete sense of the word. And
because of this, Turkey can be proud of itself)


Winston CHURCIIL İngiltere
Başbakanı, “Savaşta Türkiye’yi kurtaran,
savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız
yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun
ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin
Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.”


Aristide BRIAND, Üçüncü
Fransız Cumhuriyeti döneminde Fransa Başbakanı,  “Yeni
Türk Devleti ile  Lozan  Anlaşması’nın imzalanması  sebebiyle
 ‘Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle
anlaştı’ diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap şudur: ‘Dağ
başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm
askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böyle
 bir anlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.”


 


Alexander Frederick DOUGLAS HOME, İngiltere
Başbakanı. “Bazı insanlar Atatürk’ü diktatör olarak
gördüler. Bunun yanlış olduğunu ve böyle bir düşüncenin yanlış bir yolda sizi
yönlendireceğini söylüyorum. Diktatör terimi Hitler ve Mussolini için uygun
olsa da aslında bir diktatör tanımı yoktur. Bu durumda, bu soruyu bir kenara
bırakıp neden Atatürk’ü bir tarafa koyuyoruz? Birçok nedenim var. Her şeyden
önce Atatürk, var olmayacağı zamanlar için  bir çalışma yürütüyordu. Onun
niyeti, peşinden koşacak bir hükümet ve anayasal sistem geliştirmekti.
İnsanlarını asla vizyonuna inanmaya zorlamadı. Bunun yerine, ideallerini onlara
öğretmeye ve açıklamaya çalıştı. Bağımsızlık Savaşı sırasında Büyük Millet
Meclisi’nden milletinin belirleyici gücünü, arkadaşlarıyla birlikte planlarken
almıştı. Meclis üyeleri halk tarafından seçildi.  Cumhurbaşkanı  her
dört yılda bir seçildi ve Meclis, yönetme yetkisinin yanı sıra yasaları geçirme
gücüne de sahip oldu. Atatürk’ün Büyük Millet Meclisi’ne saygısı önemlidir.
İçişleri ile  ilgisi, ortaya çıkabilecek durumlara  müdahale etmek
için   bir  siyasi  organ yaratmaktı.”


(Some people regarded Ataturk as a dictator. I say
this is wrong and such a thought will lead you on a wrong path. Although the
term dictator is well suited to Hitler and Mussolini, actually there is no
definition of a dictator. In this case, one may ask, why do you put
Ataturk aside from this term.I have many
reasons. First of all, Ataturk was leading a scientific study for the times
that he would not exist. His intention was to develop a governmental and
constitutional system that would operate after him. He never forced his people
to believe in his vision. Instead, he tried to teach and explain his ideals to
them. He had taken the decisive power of his nation from the Great National
Assembly at the time of the War of Independence while he was planning the
future with his friends. The members of the Assembly were elected by the
people. The President was elected every four years and the Assembly had the
power to rule as well as the power to pass laws. Ataturk s respect for the
Great National Assembly is important. His main concern with the interior
affairs was to create a living political organism with the capability to react
promptly to)


David Lloyd GEORGE, İngiltere
Başbakanı. “Yüzyılımızın dehası,
 asırlar nadiren deha çalarırlar. Bu kötü şansa bak, çağımızın büyük
dehası Türk milletine  nasip oldu. ” (The genius of our century, centuries
rarely produce a genius. Look at this bad luck of ours, that great genius of
our era was granted to the Turkish nation)Margaret THETCHER,
İngiltere Başbakanı. Remarks arriving in Istanbul, 24 Nisan 1990. “Büyük bir devlet adamı olan Atatürk 
modern Türkiye’nin  kurucusudur ve  İngiltere’de çok iyi
tanınmaktadır.  Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı olarak İngiltere’nin yakın
ve saygın bir  dostu  olmuştur. Hatırasını saygı ile anıyor ve 
Türkiye’ye ve  Türklere  iyi dileklerimizi sunuyoruz.”
(NATO together have kept the peace for forty
years and we must continue to be staunch allies.The work of Ataturk as a great
statesman and the founder of modernTurkey is wisely recognized in Britain. As
Turkey’s first president he became a close and respected friend of Britain. We salute
his memory and wish all fortune to Turkey and her people) 


Ludwing ERHARD,Batı Almanya Şansölyesi. “Bütün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile
bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır.
Atatürk, Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmış  bir
liderdir.”  (On 10 November, the entire world and we Germans as well,
remember with praise the life and works of a person to whom we are attached
with friendship and respect. Ataturk always tried to establish firm ties
between Turkey and Europe.”


Albert François LEBRUN, Fransa Başbakanı. “Şu anda, tüm yaşamını ülkesinin özgürlüğüne
adamış büyük milliyetçi ve büyük devlet adamının  kaybından dolayı
Türkiye’nin derin üzüntüsünü paylaşıyorum. Misyonu, hem kan hem de barış
içinde, Türk Milleti ile samimi ilişki içinde olan bütün milletlere geçecek.
Fransız milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün yüz yüze kaldığı bu kayıp için
üzüntü duyuyor.”


(At this moment, I share the deep sorrow of Turkey
because of the loss of the great nationalist and great statesman who devoted
all his life to the freedom of his country. His mission, both within blood and
peace, will pass to all nations that are in sincere relation with the Turkish
Nation. The French Nation feels sorrow for this loss that the Turkish Republic
faces today)


Joseph LUNS, Hollanda Dışişleri Bakanı. “Kemal Atatürk  büyük bir stratejist ve
yorulmak bilmeyen bir işçiydi. İnsanlarına liderlik etme ve özgüvenlerine ilham
verme konusunda muazzam bir yeteneği vardı. Yükselen Türk nesillerinin 
umutlarının koruyucusu olacak ve kalacak. Zamanımızda, Türkiye’yi, ileri
görüşlü ve cesur politik, sosyal ve ekonomik reformlarla çağdaş bir cumhuriyet
olarak bugünkü statüsüne getiren Atatürk’tür. Aynı zamanda, Türkiye’nin bugün
Avrupa Ekonomik Topluluğuna girme gücüne sahip olmasını sağlayacak modern
ekonominin temelini hazırlamıştır”.  


Count Carlo SFORZA, İtalya Dışişleri
Bakanı.  (Makers of Modern Europe, 1930, s. 346)“Avrupa’daki öğrenciler günümüz tarihine
 ilişkin  derslerde, 1918’in sonundaki İtilaf Devletlerinin
zaferlerinden birinin Türkiye’ye karşı  olduğunu öğreniyorlar.
 Şimdi, gerçek şu ki, eğer galip Lozan’da her şeyi kazanan ülke ise ve
yenilmiş olanlar savaştan önce o ülkede sahip oldukları tüm ayrıcalıkları
yitirenler ise, hiç şüphesiz ki bize karşı savaşı kazananın Türkiye olduğunu
unutmayalım.”


 (Schoolboys
in Europe are at present taught in their lessons on contemporary history, that
one of the victories of the Entente at the end of 1918 was the victory over
Turkey. Now, the truth is, that if the victor is the country that
gains everything in the treaty of piece at Lausanne, and the defeated
are those who lose all the privileges they enjoyed in that
country before the war, there is no doubt that it is Turkey which had won the
war against us)


Charles-Ferdinand NOTHOMB,  Belçika Dışişleri
Bakanı.  “Atatürk, dünya çapında özgürlük
ve barışın gerçekleşmesinde  önemli bir rol oynamıştır. ” (Ataturk played
a major part in furthering the cause of freedom and peace throughout the World)


Kurt WALDHEIM, BM Genel Sekreteri.
“Atatürk, bu yüzyılın büyük adamlarından
biriydi. Birleşmiş Milletler’in bugünkü çalkantılı dünyasında yapmaya
çalıştığımız şeyi, yaşamında başarmak için çabaladı  ve başardı.” (Ataturk
was one of the great men of this century. He stood for and strove to achieve in
his lifetime what we in the United Nations are trying to do in the turbulent
world of today
)