KARA YOLLARI – DENİZ YOLLARI – HAVA YOLLARI & ULAŞIM SEKTÖRÜ & HİZMETLERİ

DENİZLERİMİZ DOSYASI /// Babür Hüseyin Özbek : KARTAL İSTİMBOTU,M/Y. SAVARONA VE YAVUZ ZIRHLISI


Babür Hüseyin Özbek : KARTAL İSTİMBOTU,M/Y. SAVARONA VE YAVUZ
ZIRHLISI
E-POSTA
: bhozbek44@gmail.com
 

Tuzla’da
Türkiye’nin gemi inşaat ve onarımlarının kalbi olan bölgede Çiçek
Tersanesi’nde, işçisinden yöneticisine, mühendisinden ziyaretçilerine kadar
herkes heyecanlı, herkes mutlu. Biraz sonra başlayacak töreni bekliyorlar.
Ziyaretçilerin
görüp bilmediği şey; Tuzla – Güzelyalı sahilinde ilk bulunduğundaki eski,
kısmen dağılmış, çürümeye terk edilmiş içi dışı, özellikle her yerinden pas
kusan ama buramburam da tarih kokanküçük dar güvertesi ile bakan, gören ve
okuyanları 13 Kasım 1918’lere, 100 sene gerilere götüren bir duygu sağanağının
onları etkileyeceği istimbot…
Cem
Amiral’den “ Anıt Gemi Kartal İstimbotu” tören davetiyesi geldiğinde ben de
tekneyi görmeden sanki o anı yaşamıştım


***


Savaşı
kaybedenler safındayız. Anlaşmalarla ordularımız dağıtılıyor, Güney
Cephesi’ndeki 7. Ordu lâğvedilmiş, burada görevli Mirliva (Tümgeneral) Mustafa
Kemal’e oradan ayrılıp Yıldırım Orduları Komutanlığına katılması talimatı
verilmiştir. Dönüş yolunda olan Mustafa Kemal’le İstanbul Hükümeti arasında
adeta karşılıklı bir telgraf savaşı yaşanır. Mustafa Kemal Paşa: “…İngilizler
İskenderun’a asker çıkarmaya kalkarsa ateş emri vereceğini.” İstanbul’a
bildirir. Atatürk’ü şahsen de tanıyan Padişah Vahdettin ondan böyle bir çıkış
beklememektedir. Panikler!
10 Kasım
1918’de Adana’dan yola çıkan Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa’ya
gelir. Garla iskele arasında gördüğü manzara içler acısıdır. Anadolu’dan dönen
ve cephelere gidecek askeri personel her tarafı kaplamıştır. Koca istasyonda
sivil yolcu yok gibidir.
İŞGALCİ
ARMADA İSTANBUL ÖNLERİNDE
 

İstasyonla
iskele arasında dolaşırken kaldığı kısa sürede kendisini ilgi ile dinleyen
askeri personele: “Silahlarınızı vermeyin.” talimatını verir ve bu emrinin
yayılmasını ister. Köyüne, evine dönen, cepheden ayrılan asker silahı ile
dönmelidir, çünkü o silah tekrar kullanılacaktır.Zira daha 15 gün önce 30 Ekim
1918’de, Limni Adası’nın Mondros limanında İngiliz Agamemnon zırhlısında 5 gün
süren görüşmeler sonunda Türk heyetine fazla söz hakkı tanınmadan İngiliz
Amiral Calthorpe’un kontrolünde Mondros Mütarekesi (Mondros Teslimiyet
Anlaşması) imzalanmıştır. Osmanlı Ordusu’nun silah bırakma / teslim şartı
vardır.
30 Ekim
/ 13 Kasım 1918 arasındakio 15 gün, temelleri sarsılan imparatorluk için zor ve
belirsizliklerle doludur :
 

–Osmanlı ordusunun dağıtılarak silah bırakması.


–5 gün sonra 4/5 Kasım gecesi Enver, Talat ve Cemal
Paşaların bir Alman torpido botu ile acilen ülkeyi terk etmeleri…


–Sarsıntı bütün şiddeti ile devam etmektedir. 3 gün
sonra 8 Kasım’da Padişah Vahdettin Sadrazam İzzet Paşa’yı görevden azleder.
İstanbul Hükümeti adeta çaresizdir, ne yapacağını bilememektedir,


–Ülkeyi sarsan bu fırtınada çareler, çıkış yolları
işgal kuvvetlerince tutulmuşken 10 Kasım’da Adana’dan trenle yola çıkan Büyük
Atatürk Haydarpaşa garına inmiş, iskelede Galata’ya geçmeyi beklemektedir.
Çare, çıkış ışığı ve umut olan Atatürk, Boğaz’da o küçük Enterprise
istimbotunda (çatanada), toplum yüreğine su serpen ve daha sonraki yıllarda
sloganlaşan tarihi sözünü söyler. Aynı gün işgal kuvvetleri armadası 61 gemilik
kendilerince “Zafer Filosu” ile İstanbul Boğaz sularında demir yerlerine doğru
ilerlemekte ve lânetli toplarını Topkapı Sarayı ile Dolmabahçe Sarayı’na çevirmektedir…
Rum ve
Ermeni ekalliyet işgal kuvvetlerini sevinç çığlıkları / gösterileri ile
karşılar.
 

Türk
halkı derin bir kedere bürünmüştür.
Marmara’nın
İstanbul Boğaz girişi, tarihindeki en kara- berbat gününü yaşamaktadır. Fransız
askeri makamlarının kontrolündeki deniz trafiği boğaz giriş çıkışına
kapatılmıştır. Fransız işgal kuvvetlerine ait Enterprise adlı küçük tekne 2
saatlik bir bekleyişten sonra Haydarpaşa İskelesi’nden Karaköy’e, o günkü ismi
ile Galata Rıhtımı’na hareket eder. Gidilecek mesafe 2.4 deniz milidir.
Boğaz’ın bu mevkii hareketli ve yoğundur. 22 İngiliz, 12 Fransız, 17 İtalyan, 4
Yunan gemisi ve 6’sı denizaltı olmak üzere 61 savaş gemisi arasından geçip
gitmek normal insan moralini nasıl bozarsa o anda onları da etkilemiştir. Durum
kötüdür, yaverin gözleri yaşarmakta ve zaman zaman ağlamaktadır.
İstanbul
1453’den beri geçen 465 sene içinde denizden gelen bir tehditle işgal
edilmektedir. Büyük Atatürk daha 3 yıl önce 1915’te bu işgal armadasını
Çanakkale’den Marmara’ya sokmamış ve 60 bin şehit verilmişti.
 

Ata’nın
yaveri Cevat Abbas Gürer, o devasa armadanın arasında ilerlerken aralarında
geçen konuşmayı şöyle anlatır: “Askeri ulaşımın köhne motoru bir çatana(romorkör)
ile deniz ortasında yaslanan çelik ormanının içinden geçiyorduk.
Atatürk’ün
zarif dudaklarında ‘Geldikleri gibi giderler.’ cümlesini işittim” diye yazar
anılarında.
Tekne
1911 yılında Hollanda’da Enterprise adıyla Fransızlar tarafından inşa
ettirilmiş 80 tonluk 22 metre boyunda 5 metre eninde bir çatanadır. Daha sonra
Seyr-i Sefain İdaresi’nce 1923’te satın alınarak ismi Kartal olarak
değiştirilmiş ve makinesi de sitimden dizele dönüştürülmüştür.
TARİHE
NOT DÜŞEN KARTAL İSTİMBOTU’NUN “DENİZDE HİZMET ÖMRÜ” 103 YIL SÜRDÜ
 

Kartal,
Atatürk’e hizmet etmiş, onu taşımış değerli bir tekne, bir istimbottur. Sonraki
yıllarda İstanbul Limanı’nda Boğaz’da ve Haliç’te romorkör olarak kullanılmış.
İsmet Paşa’nın Başbakanlığı döneminde Heybeliada’daki yazlık evine gidiş
gelişlerinde ve 14 Temmuz 1942’de Çanakkale Boğazı çıkışında mayınlara çarparak
batan T.C.G.Atılay denizaltının arama ve kurtarma faaliyetlerinde kısa da olsa
görev yapmıştır.
1974
tarihinde 63 yaşında devletteki görevi sona erer ve özel sektörde bir firma
tarafından bazı tadilatlar yapılarak tekrar 39 – 40 sene daha kullanılır.
Sonuçta 2014’te 103 yaşında bir tekne için uzun mu uzun süren “Denizde geçen
ömrü” nihayete erer.
Tuzla
kıyılarında çürük, paslı, berbat bir vaziyette iken 5 Kasım 2016’da deniz aşığı
gazeteci Gökhan Karataş ve Arif Ertik tarafından bulunur. O günlerde ve halen
çalıştığı Milliyet gazetesi ve web sitesi www.denizkartali.com ile kamuoyuna bu
değerli haberi verir.
Mesele o
gün bugün, deniz tutkunu, kendini Türk denizciliğine adamış Emekli Tümamiral
Cem Gürdeniz tarafından sahiplenilir ve sorumluluk duygusu ile 4 Haziran
2017’dekurulan “Kartal İstimbotu’nu Kurtarma ve Yaşatma Platformu” ile bugünlere
gelinir.
Halk,
ama az ama çok elinden gelen yardımı yapar. 10 yaşındaki talebe Cem Tuğcu
kumbarasında biriktirdiği kendine göre büyük birkaç lirasını, 93 yaşındaki
emekli Necdet Akson 3 aylık emekli maaşını Kartal İstimbotu’nun onarımı ve
“Müze Gemi” olarak millete mal edilmesi için veren fedakâr Türk halkından
sadece ikisidir. Cem Amiral’in dediği gibi: bu gemi “Birleştiren Gemi” bu gemi:
“ Batırılamayan Gemi” bu gemi: “Türkiye…bu gemiyi kimse batıramaz! Çünkü bu
gemide Türk milleti var. Kartal İstimbotu umudun bugüne yansımasıdır.” der bir
konuşmasında.
2 Ekim
1923’te işgalci emperyalistlerin donanmaları İstanbul’dan çekildikten 27 gün
sonra 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilir.
 

Evet,
büyük Atatürk yaverine;“Ağlama çocuk, geldikleri gibi giderler “ derken,
arkasında duran Türk milletine ve onlara yol göstermenin mutluluğunu
yaşamıştır.
Kendi
küçük, yaptığı görev çok büyük “Anıt Gemi Kartal İstimbotu” 100 yıl sonra
yapılan merasimler ve konuşmalardan sonra orijinaline yakın bir halde gelecek
nesillere armağan edildi. Artık sizler onu Beşiktaş’ta Kaptan-ı Derya Barbaros
Hayrettin’in ufuk hattında (Deniz Müzesi’nde) ziyaret edeceksiniz.
14 Kasım
2018
 

Babür
Hüseyin ÖZBEK
NOT – I
– 1 Haziran 1938 –saat 13.45’te güvertesine çıktığı M/Y.Savarona’da 56 gün
kalan M.K.Atatürk 25 Temmuz 1938 gecesi fenalaştı, sabahı bekleyemedi; oturduğu
koltuğu ile Dolmabahçe’ye alındı. Çok, çok sevdiği “çocuğum” dediği
M/Y.Savarona’ya bir daha dönemedi. Ve 3.5 ay sonra vefat etti.
Bu gemi,
“Anıt Gemi” veya “Müze Gemi” olarak onarılıp donatılarak Dolmabahçe önlerinde
tarihi yerini almalıdır. İktidar, muhalefet ve STP. Kuruluşları ortak
duyarlılık paydasında birleşmeli ve herkes üzerine düşeni yapmalıdır.
M/Y.Savarona demek, Atatürk demektir.
II –
Yavuz Muharebe Kruvazörü (SMS.Goeben) Dünya tarihinin en uzun ömürlü (hizmet
vermiş) muharebe kruvazörlerinden biridir. Halk dilindeki adı ile Yavuz
Zırhlısı (15 ana bölme, 7 güverte, nikel çelik Krupp ürünü zırhı ile…) tanınıp
bilinir.


Atatürk’ün
naaşını İstanbul’dan İzmit’e taşıyan gemi.
5 milyon
Osmanlı altınına satın alınan gemi.
 

1950’de
kadro dışı kaldı. Nerede ise çeyrek yüzyıl Gölcük’te Poyraz Rıhtımı’nda sahile
kıçtankara atıl vaziyette bekledi. 7 Haziran 1973’de yapılan merasimle
Gölcük’te o zamanki MKE’nin söküm yeri olan Başiskele’ye çekilerek, sökülüp
parçalanmaya götürüldü. Gölcük Poyraz Rıhtımı’nda iken defalarca gezdim,
geçmişi deniz zaferleri ile dolu muhteşem zırhlının güvertelerini köprüüstünü
heyecanla irkilerek dolaştım.
İşte bu
gemide Kartal İstimbotu gibi mutlaka Anıt Gemi olarak onarılıp yaşatılmalı idi.
Yeryüzünde benzerlerine bir bakın: Rusya (Mareşal Kutuzov- Novorosisk’te gördüm
/ St. Petersburg -Avrora), Yunanistan (Atina Pire – Averoff), Amerika (USS.
Missouri – Nisan 1946’da Büyükelçi Münir Ertekin’in naaşını İstanbul’a getiren
ağır muharebe kruvazörü), İngiltere ( Londra – Cutty Sark/ Portsmout – HMS.
Victory ), İsveç (Stockholm – Vasa )…bunlardan birkaçı…
 

Yavuz’un
hurda olarak satılması o dönem iktidarları (Naim Talu ve Ferit Melen
hükümetleri) ile Ankara’da Barbaros’un koltuğunda oturanların tarihi hatası
olarak anılıyor ve öyle de anılacak. Zira her şey para değildir. Aynı durumu
bari M/Y.Savarona’da yaşamayalım.
III –
Kartal’ın hurda teknesi, gene hurda fiyatına 49 / 51 Film Prodüksiyon Ltd.Şti.
tarafından satın alındı. Şirketin belgesel yapımcısı Serkan Koç 19 Mayıs
2019’da 100’üncü Yıl için hazırlayıp halka sunacağı Mustafa Kemal ATATÜRK filmi
ve Kartal İstimbotu belgeselini tamamlamaya çalışıyor. Restorasyon süresince
birkaç kurum ve kuruluş gibi tam destek verdiğini işittim, ne mutlu onlara “Ne
mutlu Türküm diyene”.