DOĞA & AFETLER

DOĞA & AFETLER DOSYASI : 17 Ağustos Depremi’nden Bugüne Çözülmeyen Sorunlar

17 Ağustos
Depremi’nden Bugüne Çözülmeyen Sorunlar

TMMOB’da
düzenlenen toplantıda 1999 Depremi’nin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen
çözülmeyen sorunları sıralandı: Deprem toplanma alanlarının sayısı 470’den
77’ye düştü.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat
Mühendisleri Odası, 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen 18 yılda
Türkiye’nin depreme ne kadar hazır olduğunu bir kez daha sordu

17 Ağustos Marmara depreminin her yıl dönümünde mevcut durum
tespiti yapan ve Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan TMMOB
yetkilileri, bu sürecin neredeyse kısır döngüsü halini aldığını belirtti.

Son aylarda Ege Bölgesi’nde günaşırı yaşanan depremlerin de
hatırlatıldığı basın toplantısında, depreme ilişkin 18 yıldır çözülemeyen
sorunlar aktarıldı.

Mevcut
durum

 

* Türkiye’de bulunan
20 milyon yapıdan 7 milyonu güvenli değil. Güvenli olmayan 7 milyon yapının 2
milyonuysa İstanbul’da bulunuyor.

* 1999 Depremi’nden
sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2002’de mevcut yapı stoğuna ilişkin
güçlendirme ve yenileme çalışmaları için deprem master planı hazırlamıştı.
Ancak uygulanmaya başlamadı.

* Kentsel dönüşüm
projelerinin tamamlanması için ihtiyaç olan süre 20 yıl. Yani deprem master
planı o gün uygulanmaya başlasaydı 15 yılda büyük oranda depreme hazırlık söz
konusu olacaktı.

18
yıldır çözülemeyen sorunlar

 

* Kentleşme,
sağlıksız ve kaçak yapılaşma, altyapı eksikliği ile paralellik göstermekte.

* İmar afları ile
kaçak yapılaşma teşvik edilmekte.

* Yapı üretim sürecinin
denetimsizliği nedeniyle nitelikli tasarım-uygulama-denetim ilişkisi
kurulamamakta.

* Yapı malzemeleri
üretimi denetimden uzak.

* Kentler merkezi
bütünlüklü ve sürdürülebilir imar planlarından yoksun.

* Deprem anını ve
sonrasını kapsayan afet planını yetersizdir ve deprem bilinci oluşturulamadı.
Deprem mevzuatı eksik.

* Meslek odaları
etkisizleştirilerek mesleki uygulamalar denetimsizliğe mahkum edildi,
mühendislik hizmetleri önemsenmiyor.

* Siyasi iktidarlar
insana ve doğaya yatırım yapmak yerine ranta yöneldiler.

Deprem
toplanma alanları ne durumda?

 

* 1999 Depremi’nden
sonra deprem toplanma alanı olarak bilinen 470 “Geçici İskan Alanı” tespit
edilmiş, deprem sonrası kullanılacak “Birinci Derecede Acil Ulaşım Yolu”
belirlenmişti.

* İBB Deprem ve
Doğal Afet Komisyonu raporuna göre, şu anda belirlenen deprem toplanma alanı
sayısı 77 ve alanların genişliğinin toplamı 20 hektar.

* 18 milyon nüfuslu
İstanbul için tercih edilen alanlar dolgu bölgelerden oluşuyor ve ulaşım
kolaylığı söz konusu değil.

* Son olarak
İstanbul’da kent merkezlerinde bulunan ve 200 milyon metrekare genişliğe sahip
195 askeri alanın boşaltılması gündemde. Ancak bu alanların ne şekilde
kullanılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.

* TMMOB yetkilileri boşaltılacak alanların deprem toplanma alanı
olarak belirlenmesi halinde İstanbul’un ihtiyacının önemli ölçüde
karşılanacağını belirtiyorlar. (EKN)

Tansu Pişkin


bianet muhabiri.
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu.
Şubat-Mart 2017 dönemi bianet stajyeriydi. Mayıs 2017’den beri bianet’te
muhabir olarak çalışıyor.