KAPİTALİZM & SOSYALİZM & LİBERALİZM & EMPERYALİZM & KOMUNİZM

EMPERYALİZM DOSYASI : 1940’LARIN TÜRKİYE’SİNDE AMERİKAN EMPERYALİZMİ VE ‘HAMİ ARAYIŞI’ ÂDETİ İLİŞKİSİ


1940’lı yıllar, Türk siyasal ve düşünce yaşamında
önemli etkileri olan bir dönemdir. Nitekim bu yıllar, II. Dünya Savaşı’nın
dünyada yol açtığı etkin ekonomik-politik şartlar ve sonuçlar bağlamında,
uluslararası arenada yeni emperyalist düzenlerin kurulmasına yol açmıştır. Yine
bu yıllar, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticilerinin, bu düzenlerin dikte
ettiği Batı (Amerikan) ve Doğu (Rus) emperyalizmleri arasına sıkışıp, milli
siyasalara aykırı bir yön arayışına girdikleri bir dönem olmuştur. Bu
çalışmanın ilk sorunsalı, söz konusu arayışın, modern Türkiye’ye Osmanlılardan
miras kalmış tarihsel bir gelenek olan ‘hami’ arayışı âdetinin bir uzantısı
olarak, devlet ricalinin ruhlarında tekrar canlandığıdır. İlk sorunsal
kapsamında bu tarihi gelenek irdelenecektir. İkinci sorunsal ise, 1940’larda
dünyaya yeni bir düzen dikte eden Amerikan emperyalizminin, Türkiye’nin
yöneticilerinin siyasal tercihleri bağlamında, anılan yıllardaki ‘yön’ arayışı
ile kesişen şartları ve etkileşimleridir. İkinci sorunsal kapsamında,
1940’larda Amerikan emperyalizminin ortaya çıkışı, yükselişi ve Anadolu topraklarına
daveti irdelenecektir.


DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.