TERÖR

FETÖ ÖRGÜTÜ DOSYASI : FETÖ Propagandasının Beş Söylemi


15 Temmuz
darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
yöneticisi Gülen ve örgüt üyeleri küresel düzlemde Türkiye karşıtı propagandaya
ağırlık vermiş durumda. Başta Amerika, Avrupa, Orta Asya, Balkanlar ve Afrika
olmak üzere dünyanın dört bir tarafında örgütlenen FETÖ’nün stratejisine
bakıldığında tipik takiyeci yaklaşımın döngüsel bir şekilde dışa vurulduğu
görülüyor. Bu süreçte eğitim kurumları, dernekler, şirketler ve medya organları
paravan olarak kullanılıyor. Türkiye’deki iç siyasi tartışmalara paralel olarak
söylem değiştiren Gülenciler bazen kendilerince kullanışlı buldukları bir
konuyu manipülasyonla öne çıkarıyor, bazen söylediklerini hiç söylememiş gibi
yapıyor ama ne pahasına olursa olsun günün şartları doğrultusunda Türkiye
karşıtlığına oynuyor.


Küresel
siyaset sahnesinde ve uluslararası medya organlarında Türkiye aleyhine bir söz
söylenebilmesi ve haber çıkabilmesi FETÖ’nün temel hedefi. Bunu başardıklarında
kendi kötücül emellerine de bir adım yaklaştıklarını varsayıyorlar. Tüm bu
göstergeler aslında FETÖ üyelerinin 15 Temmuz’da yedikleri tokattan ders
almadığının işareti olarak okunmalıdır. Dini bir cemaat kisvesiyle çıktıkları
yolda milli iradeye el koymak için askeri darbe yapma noktasına gelen
Gülenciler 15 Temmuz’da işledikleri cinayetlerden, yaptıkları aşağılık işlerden
utanç duyup bir kuytuda saklanmak veya özür dilemek yerine Türkiye’yi hedef
alan ateşe odun taşımayı tercih etmiş durumda. Zilletin bu kadarı da ancak
Gülencilere layık olurdu zaten!


FETÖ
yöneticisi Gülen ve üyeleri Türkiye’nin karşısında konumlandığı cephede kılıç
sallarken ve Türkiye’yi denklemin dışına itmeye çalışan küresel güçlere koltuk
değneği olurken ağırlıklı olarak medyayı bir araç olarak kullanıyor. Medya
aracılığıyla ve medya için üretilen içerik ise tipik kara propaganda örnekleri
ve çarpıtmalarla dolu. Gerçeklerden ya hiç bahsedilmiyor ya da Batı’nın Türkiye
söz konusu olduğunda sık sık başvurduğu dezenformasyon makinesi sahneye
sürülüyor. Bu noktada FETÖ’nün Türkiye aleyhine defaatle dolaşıma soktuğu
tezviratlar beş başlık altında toplanabilir. Daha önce Batı medyasında sair
zamanlarda örnekleri çıkan ama 15 Temmuz’dan sonra Gülenciler eliyle
yoğunlaştırılan ve beslenen bu iddialara daha fazla başvurulacağının işaretini
de Gülen, aslında darbe girişiminin ardından 21 Temmuz’da yayımlanan demecinde
vermişti.


GÜLEN’İN KRİPTO MESAJLARI


FETÖ elebaşı
Gülen, 21 Temmuz’daki açıklamasında, “Varsın bir sürü ahmak bir başarı elde
etmiş gibi güledursun. Düğünler dernekler kursun. O komik durumlarını birer
bayram ilan etsinler. Fakat dünya bu meseleyi alaya alıyor. Bu alaya almalar
paragraflar olarak kitapların sayfalarına yazılıyor.” ifadeleriyle bir yandan
Türk milletinin darbe karşısındaki cesur direnişini aşağılamış bir yandan da
bundan sonra propaganda mekanizmasının daha fazla kullanılacağının işaretini
vermişti. Öyle de oldu. Geçmişle kıyaslanınca Gülen, Batılı medya kuruluşlarını
Pensilvanya’daki malikanesinde daha çok ağırlamaya başladı. Bu yayın organları
arasında İtalyan Le Stampa, Alman Die Zeit, ZDF ve DPA, İspanyol El Pais,
İngiliz BBC ve Reuters da bulunuyordu. CNN televizyonu da Gülen’le görüşen
medya kurumları arasındaydı. Gülen’in açıklamalarına bakıldığında Türkiye’deki
iç gelişmelerle paralel şekilde beş konunun bir döngü halinde gündeme
getirildiği görülüyor.


1.    
“Demokratlara
karşı otoriterleşme” söylemi: 15 Temmuz darbe girişiminin millet tarafından
püskürtülmesinden sonra yargının temel görevlerinden birisi olarak darbecilerin
ve onlara destek verenlerin yakalanarak adaletin karşısına çıkartılması gereği
doğmuştu. FETÖ’cülere yönelik bu tür operasyonlar Gülen tarafından Batı
medyasına otoriterliğin göstergesi olarak sunulmaya çalışılıyor. Bu bağlamda
FETÖ’cü medyatörlerin de Hitler kıyaslamaları yaptığını belirtelim.
Gülencilerin ihmal etmediği kara propagandalardan birisi de bu tür otoriterlik
emarelerinin Türkiye’nin demokratlarına karşı yapıldığı yönündeki asparagas
haberler.


2.    
“Türkiye-DEAŞ
ile işbirliği yapıyor” yalanı: Bu tezvirat Fetullah Gülen’in yabancı medya
kuruluşlarına verdiği mülakatlarda en stratejik başlıklardan birisi olarak öne
çıkıyor. Gülen, sık sık Türkiye’nin DEAŞ’a yardım ettiği yönünde cümleler
kurarak Türkiye’yi Batılılar nezdinde köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bu
söylemin yoğun şekilde kullanılması, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta DEAŞ ile
etkin mücadelesinin görünür olmasını engellemek ve kendi sınır güvenliğini
sağlamak için attığı adımları değersiz hale getirmek çerçevesinde okunabilir.
Bu yüzden Gülen, geçmişte HDP ve PKK’nın dilinden düşürmediği bu gerçek dışı
söyleme yoğunlaşmış durumda.


3.    
“Erdoğan’ın
Ahmedinejadlaştırılması çabası”: Batı medyasının temel hastalıklarından birisi
Türkiye söz konusu olduğunda temelsiz önyargıların ön plana çıkmasıdır. Akıl
yerini duyguya bırakır. Bu yaklaşımın çoğu zaman medyada karikatürize etme veya
aşağılama çabası şeklinde işlediği görülür. Batı medyası bu tür yayınları İran
eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad için yapmıştı. Şimdi benzer bir pratiğin FETÖ
eliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlamında devreye sokulduğu ve sürdürülmeye
çalışıldığı görülüyor. Batı medyasında yayınlanan karikatürler bu yaklaşımın
tipik göstergesidir.


4.    
“Başkanlık,
halifelik, Neo-Osmanlıcılık” söylemi: Gülen’in konuşmalarında vurgulanan ve
Gülenciler tarafından hem sosyal medyada hem de diğer kamusal alanlarda
çoğaltılmaya çalışılan propaganda içinde bu üç ifade önemli bir yere sahiptir.
Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta takip ettiği dış politikanın esas gerekçeleri
dışarıda bırakılarak yapılan yorumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Halife” veya
“Neo-Osmanlıcı” gibi nitelemeler kullanılarak bahsedilir. FETÖ’nün bu tür
tanımlamaları tercih etmesindeki amaç, Batı medyasının bilinçaltında yer alan
oryantalist psikolojiye hitap ederek Türkiye karşıtı propagandayı daha fazla
körükleyebilmektir. Bu yüzden bilinçli olarak bu kavramlar kullanılıyor.


5.    
Küresel
kurumları etkilemek için üretilen söylem: FETÖ’nün en yoğun kullandığı yöntemlerden
birisi de Türkiye’de işkence yapıldığı veya suçlu olmayanların tutuklanması
için “cadı avı” başlatıldığı yönündeki kara propagandadır. Bu propagandanın bir
ayağı uluslararası basın kuruluşlarını harekete geçirmek için gazeteciler
üzerinden yürütülüyor. Bir ayağı işkence ve cadı avı propagandasıyla
Uluslararası Af Örgütü’nü harekete geçirmek için yapılan bu propagandanın diğer
ayağı ise ekonomiyi çökertebilmek için Uluslararası Kredi Kuruluşları nezdinde
gerçekleştiriliyor. Küresel siyasal düzlemin aktörleri olan bu kurumların
Türkiye karşıtı bir noktada pozisyon alabilmesi için FETÖ’nün yoğun çaba içinde
olduğu görülüyor.


Burada beş
başlık altında topladığım Gülenci propagandanın yaygınlaşmasında FETÖ elebaşı
Gülen ve üyeleri tüm gücüyle çalışıyor. Bireysel çalışmalarının dışında mesela
ABD’de FETÖ’nün çatı örgütü Türk Amerikan Birliği başta olmak üzere Rumi Forum,
Alliance for Shared Values ve Niagara Foundation gibi kurumlar aracılığıyla
propaganda yapıyor. Bu tür faaliyetler mesela Baltık ülkelerinde Baltık Türk
Kültür Akademisi çatısı altında toplanıyor. Özbekistan’daki çatı yapının adı
ise Silm AŞ olarak biliniyor. 140 ülkede bölge bölge veya ülke ülke bu tür çatı
yapılanmalardan bahsetmek mümkün. Gülenciler benzer uygulamayı örgütlendikleri
diğer ülkelerde de dernekler ve eğitim kurumları aracılığıyla yapıyor.
Türkiye’de kapatılan Zaman gazetesi yayına devam edebildiği ülkelerde bu tür
iddiaları öne çıkartarak Türkiye’yi karalamaya çalışıyor. FETÖ üyelerinin
bizzat kullandığı kendi hesaplarına ek olarak örgüt üyeleri tarafından
yönetilen @turkishminute ve @tr724 gibi sosyal medya hesapları aracılığıyla da
hem yabancı kamuoyuna hem de Türkiye kamuoyuna yalan içerik üretimi
sürdürülüyor.


Son tahlilde
FETÖ küresel düzlemde Türkiye karşıtı faaliyetlerini sürdürüyor ve bunu
yaparken de propagandanın babası Hitler’e rahmet okutacak cinsten bir yöntem
izliyor. Güvendikleri en temel dinamik ise Batılılardaki Türkiye önyargısının
sonsuza dek süreceğine var olan inanç. Gülen örgütü üyeleri buna inanabilir fakat
Gülenciler için tersine dönen ibrenin geriye döndürülmesi bu saatten sonra çok
zor. Tabiatın temel kurallarından biridir bu. Kum saati akmaya başladı artık.[Star
Açık Görüş, 30 Ekim 2016
]