YURT DIŞI & DIŞ ÜLKELERE GÖNDERİLEN BİLGİ NOTLARI

FOREIGN COUNTRY INFO NOTE : The relations of Turkey-Germany must be developed but too hard with these conditions !!!


(ENGLISH :)
The relations of
Turkey-Germany must be developed but too hard with these conditions !!!
The President Erdogan,
completed his Germany visit which carries the streched relations between
Turkey-Germany to more positive base.
Both countries need more
stronger cooperation in current conditions…
Germany is an important
country for Turkey. Perhaps, The primary reason is our citizens who live there
more than three millions…
The half of Turkish diaspora
in the world is in Germany. Germany and France are the steel core of European
Union. But the locomotive power of European Union is Germany. And if Europe has
a future (is it not possible!), It is also Germany…. Germany is still the
fourth biggest economy in the world and our number one partner on import (let’s
seperate Russian gas here), and export. Germany is the country which sends
tourists to our cıntry despite all negativities… There are many more reasons we
can count  won’t fit on this page Before
World War I, Germany had determined that the most accurate direction to reach
the Middle East was the Ottoman Empire and had taken important steps
accordingly But international developments have evolved very differently. Both
of  Germany and the Ottoman Empire were
defeated and destroyed in the war they entered as allies. Germany recovered
rapidly in twenty years and had enough self-confidence to start World War II.
Even if the end of it is frustration, it is very important for showing power,
capacity and ability of German nation. Let’s not forget that England and France
have worked hard together to balance Germany three houndred years in past.
There were states more than three thousands in Germany…  What was not done to prevent the German
Union… Finally, in 1871 this unity was established and later as known.
Germany,  didn’t loose its claim despite the chains
which was registered one part of back to east block and one other part
registered back to West block that was a disastrous defeated and divided into
two parts of the East on World War II… Let’s not tell longer Germany was always
ambitious and met the case pretty much… Nowadays Germany is playing big again
and pulls his wires on East Europe and on Balcans.  And Germany reach out powerfully to Middle
East… Everyone knows that Germany tries variously strategies fort his. “Kurd
Card” is one of them…Germany had many activities about this subject, disturbed
Turkey.. But it is not possible that Germany doesn’t know, the only the
trustable and the most strong country is Turkey which Germany can cooperate
Whereas, becuase of some reasons, Germany can not get away with anxiety. The
Turkish population in Germany, more than three millions is one of them. And
because of this, Germany resorted taking under control the situation by
engineering works on Alevi population…
The imminent danger which
poisons the relations of Germany with Turkey, is the extreme right tendency
which is reclimbing and threatening domestic political stability. Thusly the
leader of Christian Democratic union, Merkel who has seen her chair is in
danger, has felt that going int effort of different attitudeThe Turkish
Diaspora in Germany became the target of extreme right fractions because of
started bringing his powerty into local and general politics.   Merkel performed a statement which she
didn’t adopt to not loose power by leaving this trump to them. We must analyze
this point very well and we shouldn’t keep away from attentions…  Especially on this subject we must pay
attention to manner of German and other European media and the comments they
make. But it is a real that we fall in a trap very often… Because of that,
rhetoric and real politics are mixed together, so that false moves can be
done.  This is an important weakness
which began to enter turbulence more frequently in recent years.
If we return to today, this
last visit of President Erdoğan is an important step towards correcting
relations which have entered into a negative atmosphere which should not
necessarily be and will continue. It is clear that the German side cares about
this visit. We can see this at every step from the protocol to the security
measures taken.
The timing of the visit is
also very good… The quartet, subjected Syria which is expected to meet at
İstanbul (Turkey, Germany, France, Russia) summit will also be an occasion for
the acceleration of this relationship in a positive direction… And while there
are significant shifts in the world political and military balances, Germany,
as a country with the greatest disturbance of the world order of the cold war,
while seeking new alliance, will not want to miss every opportunity to take
every step to account for the opportunities it has. Yes, if both sides make
good rhetoric and reelpolitic adjustment, the goal of “win-win” can be achieved
more quickly and easily.  There is no
doubt that Turkish and and German state mind has very big experiences in this
field.BND (GERMAN INTEL SERVICE)
FILE: PLACING AN ORDER OF BND ON ZDF TV NEWS, THE PRESIDENCY OF MIT (TURKISH
INTEL SERVICE) IS BEING INTRODUCED AS TORTURER INSTITUTION/// HERE YOU ARE///


http://www.ozelburoistihbarat.com/istihbarat-servisleri-derin-devlet-istihbarat-konulari-mit-meh-mah-ve-t/bnd-alman-gizli-servisi-dosyasi-bnd-siparisi-zdf-tv-haberinde-mit-baskanligi-9552
But it is necessary to not to
forget that,
If Germany thinks that Turkey
is an African tribe can bend twist,makes mistake so much.This country has a
state tradition for 2000 years. Therefore, when the German government officials
must be cautious attitude when they are 
talking about Turkey and its related and respective  intutions 
There is a video on link given above which includes a news of German ZDF
TV that introduce MIT PRESEDENCY as torturer institution. The first, this news
can not be make and publish without permission of BND, GERMAN INTEL SERVICE. If
this news video is published, it has the knowledge and approval absolutely of
the BVF and BND authorities. If not, then the situation is even worse.  The negative news which created by fugitive
FETÖ members about Turkey began to take places on German media. Such a situation
is unacceptable for us. Because the statements made by fugitive and illegal
FETÖ MEMBERS,  are not correct and are
purely defamatory. The task of Germany is not to protect them but to deliver
them to the Turkish state without delay.
Unless this is done,
expecting reductions in bilateral relations is not different than waiting for
red snow.
SPECIAL BUREAU GROUP


TURKEY
***
(TURKISH :) 

Türkiye-Almanya ilişkileri
gelişmelidir ama bu şartlarda çok zor !!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir
süreden beri gerilmiş ilişkileri daha olumlu bir zemine taşıyan Almanya
ziyaretini tamamladı. İki ülkenin mevcut şartlarda daha güçlü bir iş birliğine
ihtiyacı var…
Almanya Türkiye için önemli
bir ülke. En başta gelen sebep belki de hâlen orada yaşayan üç milyondan fazla
vatandaşımız… Dünyadaki Türk diasporasının yarısı Almanya’da. Avrupa Birliğinin
çelik çekirdeği Almanya ve Fransa’dır. Ama AB’nin lokomotif gücü Almanya’dır.
Ve şayet Avrupa’nın bir geleceği varsa (olmaması mümkün mü!), o da yine
Almanya’dadır… Almanya hâlen dünyanın dördüncü büyük ekonomisi ve ithalatta da
(Rus doğalgazını burada ayrı tutalım), ihracatta da bir numaralı partnerimiz.
Son yıllardaki bütün olumsuzluklara rağmen, hâlâ daha en fazla turisti ülkemize
gönderen ülke de Almanya… Daha pek çok sebep sayabiliriz ve ayrıntılar da bu
sayfaya sığmaz. Almanya I. Dünya Savaşı öncesinde, Orta Doğu’ya uzanmak için en
doğru istikametin Osmanlı İmparatorluğu olduğunu tespit etmiş ve buna göre çok
önemli adımlar atmıştı… Fakat uluslararası gelişmeler çok farklı gelişti. Hem
Almanya hem Osmanlı Devleti müttefik olarak girdiği savaşta yenildi ve yıkıldı.
Almanya yirmi sene içinde hızla toparlandı ve II. Dünya Savaşını başlatacak
kadar öz güven patlaması yaşadı. Sonu hüsran olsa da, Alman milletinin güç,
kapasite ve kabiliyetini göstermek bakımından çok önemlidir. Unutmayalım geçmişte
üç yüz yıl boyunca İngiltere ve Fransa Almanya’yı dengelemek ve belli bir
çizgide tutmak için çok uğraştı. Bir vakitler Almanya topraklarında üç binden
fazla devletçik vardı… Alman Birliğini engellemek için neler yapılmadı ki…
Nihayet 1871’de bu birlik sağlandı ve sonrası malum.
II. Dünya Savaşında tekrar
feci bir mağlubiyete düçar olan ve ikiye bölünüp bir parçası Doğu, bir parçası
Batı blokuna ‘zimmetlenen’ Almanya zincirlere rağmen iddiasını kaybetmedi ve
soğuk savaş döneminin sonunda güçlü ekonomisiyle bir yerde Doğu’da kalan
parçasının özgürlüğünü satın alarak yeniden birleşti. Uzatmayalım, Almanya her
vakit iddialı oldu ve bunun gereğini de büyük ölçüde yapmayı başardı.
Şimdilerde Almanya yine büyük oynuyor ve geçmişte olduğu gibi Doğu Avrupa ve Balkanlar’da
büyük ağırlık koymuş bulunuyor. Ve Almanya mutlaka Orta Doğu’ya daha güçlü
şekilde uzanmak istiyor!.. Almanya’nın bunun için çeşitli stratejiler denediği
herkesçe malum. “Kürt Kartı” bunlardan biridir… Bu konuda Türkiye’yi rahatsız
eden epeyce faaliyeti oldu. Ancak Almanya da herhâlde her şeye rağmen, Orta
Doğu’da iş birliği yapabileceği en güçlü ve güvenilir ülkenin Türkiye olduğunu
bilmemesi de mümkün değil. Buna karşılık çeşitli sebeplerden ötürü Türkiye’ye
karşı endişelerinden de kurtulamıyor. Almanya’daki üç milyonu aşan Türk’ün
varlığı bunlardan biridir. Ve bu yüzden Alevi kesim üzerinde kendince birtakım
mühendislik çalışmaları yaparak, durumu kontrol altında tutma yoluna gitmiştir…
Almanya’nın Türkiye ile
ilişkilerini zehirleyen en yakın tehlike bu ülkedeki aşırı sağ cereyanın
yeniden tırmanmaya ve ülke içi siyasi istikrarı tehdit etmeye
başlamasıdır.Nitekim son seçimler öncesinde iktidar koltuğunun tehlikeye
düştüğünü gören Hıristiyan Demokrat Birlik ve bunun lideri Merkel, Türkiye’ye karşı
farklı bir tutum içine girme ihtiyacını hissetmiştir. Almanya’daki Türk
Diasporası ülkede yerel ve genel siyasete ağırlık koymaya başlamış olduğu için
öncelikle aşırı sağ fraksiyonların hedefi olmuştur. Bu kozu onlara bırakıp alan
ve güç kaybetmemek için Merkel esasen benimsemediği bir söylemi icra etmiştir.
Bu noktayı iyi analiz etmeli ve dikkatlerden uzak tutmamalıyız… Ve bu hususta
özellikle Alman ve diğer Avrupa medyasının tutumunu, yaydığı haber ve yorumları
özellikle nazarı dikkate almamız gerekir. Ama bu konularda sık sık tuzağa
düştüğümüz de bir gerçek… O yüzden retorik ve reel politik birbirine
karıştırılıyor, dolayısıyla yanlış hamleler yapılabiliyor. Son yıllarda daha
sık türbülansa girmeye başlayan Türk-Alman ilişkilerinin önemli bir zaafıdır bu…
Bugüne dönersek,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu son ziyareti, esasen olmaması gereken bir olumsuz
atmosfere girmiş olan ilişkileri düzeltme yolunda önemli bir adımdır ve devamı
da gelecektir. Alman cenahının bu ziyarete önem verdiği hemen belli oluyor. Uygulanan
protokolden alınan güvenlik tedbirlerine kadar her adımda bunu görebiliyoruz.
Ziyaretin zamanlaması da gayet yerinde… Yakında İstanbul’da toplanması beklenen
Suriye konulu dörtlü (Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya) zirve de bu
ilişkilerin olumlu yönde ivme kazanması için bir vesile olacaktır. Ve dünya
siyasi ve askerî dengelerinde önemli kaymalar yaşanırken, yeni ittifak
arayışları sürerken, soğuk savaş devrinin dünya düzeninden en fazla rahatsızlık
duyan bir ülke olarak Almanya, önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmek için
hesabına gelen her adımı atma fırsatını kaçırmak istemeyecektir… Evet, her iki
taraf da retorik ve reelpolitik ayarını iyi yaparsa,“kazan-kazan” hedefine daha
çabuk ve kolay ulaşabilir. Türk ve Alman ‘devlet aklının’ bu alanda çok büyük
tecrübelere sahip olduğunda şüphe yok!..

BND (ALMAN GİZLİ SERVİSİ)
DOSYASI : BND SİPARİŞİ ZDF TV HABERİNDE MİT BAŞKANLIĞI İŞKENCECİ BİR KURUM
OLARAK TANITILIYOR /// İŞTE BUYRUN ///


http://www.ozelburoistihbarat.com/istihbarat-servisleri-derin-devlet-istihbarat-konulari-mit-meh-mah-ve-t/bnd-alman-gizli-servisi-dosyasi-bnd-siparisi-zdf-tv-haberinde-mit-baskanligi-9552 

Ancak şunu da unutmamak
lazım.
Almanya Türkiye’yi eğip
bükebileceği bir Afrika kabilesi sanıyorsa çok yanılır. Bu ülke 2000 yıllık bir
devlet geleneğine sahip. Bu nedenle Türkiye ve ilgili kurumları hakkında
konuşurken tüm Alman devlet yetkililerinin dikkatli bir tutum içinde olması
gerekir. Yukarıdaki linkte bir haber var ve haber içeriğinde Alman ZDF TV’sinin
NİT VAŞKANLIĞI’nı işkenceci olarak tanıtan belgeselinin videosu var. Birincisi
bu haber Alman İstihbaratının onayı olmadan yapılamaz. Eğer bu haber videosu
yayındaysa mutlaka BVF ve BND yetkililerinin bilgisi ve onayı vardır. Eğer
yoksa o zaman durum daha da vahim. Alman medyasında son zamanlarda orada
bulunan kaçak FETÖ mensuplarının Türkiye hakkındaki olumsuz haberleri yer
almaya başladı. Böylesi bir durum bizim açımızdan kabul edilemez. Çünkü kaçak
FETÖ’cülerin verdikleri beyanatlar doğru değildir ve tamamen karalamaya yöneliktir.
Almanya’ya düşen görev onları koruyup saklamak değil, gecikmeden Türk devletine
teslim etmektir. Bu yapılmadığı müddetçe ikili ilişkilerde düzelme beklemek
kırmız kar yağışını beklemekten farklı olmaz.
ÖZEL BÜRO GRUBU


TÜRKİYE