GÖÇMENLER & MÜLTECİLER & İLTİCA

GÖÇMEN DOSYASI : Suriyeli Mültecilerle İlgili “Doğru Bilinen” 6 Yanlış

“Türkiye’de yapılan
seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanabilmek için ilk şart Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri
seçimlerde asla oy kullanamaz.”

 

Meclis İnsan Hakları İzleme Komisyonu’nun Mülteci Hakları Alt
Komisyonu bir yıllık çalışmasının ardından açıkladığı “TBMM Göç ve Uyum
Raporu”nda, mültecilerle ilgili önyargılara da değindi.

Göç Ve Uyum
Raporu
” başlıklı 300 sayfalık raporda, konuyla
ilgili hukuki düzenlemeler ve uluslararası anlaşmaların yanı sıra kamplardaki
incelemelerin sonuçları da yer alıyor.

 

Raporun “Suriyeli Mültecilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar”
şeklindeki alt başlığında, altı “doğru bilinen yanlış” iddia sıralandı ve
uygulamaların doğrusu anlatıldı: “Sığınmacılarla ilgili hemen hemen her gün
sosyal medyada, televizyonlarda ve gazetelerde, kamuoyunu yanıltan asılsız
içeriklerde haberler çıkıyor.”

Yanlış bilgi: Suriyeliler istediği
üniversiteye sınavsız giriyor.

Doğrusu: Suriyeli
öğrenciler için özel bir düzenleme yok. Suriyeli öğrenciler, diğer yabancı
uyruklu öğrenciler gibi “Türkiye Burslarının”, Yabancı Uyruklu Öğrenci
Sınavının veya yatay geçişin gereklerini sağlamadan üniversitelere giremezler.

 

Yanlış bilgi: Suriyeli
öğrencilerin “tamamına” devlet bütçesinden karşılıksız burs veriliyor.

Doğrusu: Sadece Yurt Dışı
Türkler Başkanlığına “Türkiye Bursları” üzerinden başvuru yapan ve başarı başta
olmak üzere belirli kriterleri karşılayan diğer ülkelerden gelen öğrencilerde
olduğu gibi sınırlı sayıdaki Suriyeli öğrenciye burs verilmektedir.

 

Yanlış bilgi: Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan sosyal konutlar Suriyelilere
bedava veriliyor.

Doğrusu: TOKİ’den sosyal konut
alabilmenin ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Suriyeliler
vatandaş olmadıkları için TOKİ’den bedava değil parayla bile sosyal konut
alamazlar.

 

Yanlış bilgi: Suriyeliler
araçları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemiyor.

Doğrusu: Türkiye’den araç
satın alan veya kendi aracını Türkiye’ye getiren Suriyeliler kayıt yaptırarak
Türkiye’den plaka almak zorundadır. Ayrıca bu araçları için motorlu taşıtlar
vergisi ödemekle, sigorta ve fenni muayene gibi işlemleri yaptırmakla
yükümlüdürler.

 

Yanlış bilgi: Suriyeliler
seçimlerde oy kullanıyor.

Doğrusu: Türkiye’de yapılan
seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanabilmek için ilk şart Türkiye
Cumhuriyeti Vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri
seçimlerde asla oy kullanamaz. Hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanma hakkı
yoktur.

 

Yanlış bilgi: Suriyelilere maaş
bağlanıyor.
Doğrusu: Suriyelilere maaş
bağlanılması söz konusu değil. Belli şartları taşıyan tüm sığınmacılara Avrupa
Birliği (AB) katkısı ile finanse edilen bütçeden aylık 120 TL yardım
yapılmaktadır. “Bakıma muhtaç engelli, yetim, öksüz” çocuğu bulunan ve kadınlar
tarafından geçimi sağlanan (çalışma çağında erkek olmayan) aileler bu yardımdan
yararlandırılmaktadır. Kasım 2016’da başlayan Sosyal uyum yardımı ile temel insani
ve yaşamsal ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir.