GÜNDEM ANALİZİ & DEĞERLENDİRME

GÜNDEM ANALİZİ : ATATÜRK DÜŞMANLIĞI GAFLET VE DALALETTİR

ATATÜRK
DÜŞMANLIĞI GAFLET VE DALALETTİR

 

Atatürkçü Sözcü gazetesi başlığında “Bu ülkenin kurucusuna karşı
nefretleri bir türlü bitmiyor” diye yazıyor.

Evet bu coğrafyaya batı tarafından sömürülen İslam dünyasına,
Türk milletine asırlarca gecikerek ilk defa aklı bilimi aydınlanmayı getiren bu
eşsiz dâhiye karşı duranlar nefret kusanlar var. Gaflet ve dalalete cehaleti de
ekleyebiliriz. Vatan sevgisi yok mu bu insanlarda. Üstelik bunlar iktidara
yakın duruyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık Mustafa Kemal Atatürk’ün
adını andığını görmezden geliyorlar. Avrupa’ya ilk çıkışımda bilim insanları
bana ”AVİCENNAYI” sordular.

Kim olduğunu bilemedim…

‘OSMANLI BİLİM ADAMI VE
FELSEFECİ YETİŞTİREMEDİ’

 

Bunun büyük islam alimi İbni Sina olduğunu onlardan öğrendim.
İbn-Haldun, İbn- Rüşt, Farabi, El –kindi ve benzeri islam filozoflarını da.
Evet bu felsefeciler ve aydınlanmacılar Avrupa’nın kilise egemenliğinde
karanlıkta olduğu 10. – 14. yüz yıllarında eski Yunan eserlerini Arapçaya
tercüme ediyor, felsefe yapıyorlardı. İbni Sina 22 defa tercüme edilmişti. Çeşitli
kaynaklardan onların Avrupa reform ve rönesansına ilham verdiklerini öğrendim
ama Osmanlı onlardan yararlanmadı. O nedenle bilim adamı, felsefeci
yetiştiremedi. Kendisini müslümam sayanlar eğer onları bilmiyor okumuyorlarsa
eksiktirler.

‘YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
DIŞLANMIŞ “BÜYÜK BİR İLAHİYATÇIDIR’

 

Siz Atatürk düşmanlarından bu islam filozoflarından söz eden
gördünüz mü? Tıpkı büyük ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk gibi yaşadıkları dönemde
sıkıntılarla dışlanmaya uğramışlardır ama dünya insanlık tarihinde yerleri çok
sağlamdır. Yaşar Nuri, Atatürk’ü islama en büyük hizmeti veren bir insan olarak
anmıştır. Emperyalistler tarafından işgale uğramış bu ülke onun önderliğindeki
görkemli bir istiklal savaşı ile özgürlüğüne kavuşmuş bayrağını, ezanını,
kadınını, erkeğini, namusunu, onurunu kurtarmış bağımsız bir ülke olarak
yaşamıştır. Yunan kazansaydı saltanat, hilafet devam ederdi, sömürgede dinimizi
daha iyi yaşardık millet adına utanç verici bir gaflet aynı zamanda cehalettir.

‘KÖY ENSTİTÜLERİNİ VE HALK
EVLERİ KAPATMAK EĞİTİME VURULMUŞ BİR DARBEDİR’

 

Yazık ki büyük Atatürk’ten sonra onun getirdiği aydınlanmaya
akla bilime, çağdaşlığa sadık kalınmamış toprak ağaları feodalite ve oy avcısı
politikacı el birliği ile eğitime el atmış köy enstitülerini halk evlerini
kapatarak halkın bilinçlenmesini önlemiştir. Halka ve eğitime vurulmuş büyük
bir darbedir bu. Aslında güzel insancıl geleneklere sahip, özgürlüğüne düşkün
Türk halkı, memleketini, onun refahını ve iyiliğini nasıl savunacağını
öğrenememiştir. Solda çare arayan Türk aydınının bir bölümünün burjuva devrimi
yaptı gerekçesi ile Atatürk’ü küçümsemesi diğer bir bölümünün neoliberalizmde
karar kılması büyük talihsizliktir. Kürt sorununa değinmiyorum ama şu kadarını
söyleyeceğim…

Eğer bu halk sınıf bilincine varabilseydi etnik çatışma
olmayacaktı, iç ve dış sömürücülere karşı ortak bir mücadele verilebilecekti.
Bugün bocalayıp duruyoruz. Bölünmüş bir Türkiye var. Aydınlanmacılar da öyle.
Üniversite gençlerinden oluşan iki grup tanıyorum. TGB ve CHP gençlik grubu…
Başkaları da olabilir. Atatürk’ün yurdu emanet ettiği gençler aydınlığa
çıkabilmemiz için büyük bir potansiyeldir. Atatürkçü gençler bir araya
gelmeliler.

‘BU ATATÜRKÇÜ ÇOCUKLARI BİR
ARAYA GETİRİN’

 

TGB 25 ülkenin anti-emperyalist gençlerini bir araya getiren bir
toplantı organize etti. Yaptıkları çok takdire değerdir ama ne kadar ilgi gördü
acaba? Ben onlarla 250 bin kişilik bir yürüyüşe katılmıştım. Sadece Cumhuriyet
gazetesi üç satır ayırmıştı. Çünkü onlar Perinçek’in çocuklarıydı. Bu yazımla
CHP yöneticilerine ve büyük bir direnişçi Perinçek’e sesleniyorum…

Bu Atatürkçü çocukları bir araya getirin. Cumhuriyet
devrimlerinin en iyi en güçlü savunucuları onlar olacaktır. Buna büyük ihtiyaç
var. Cumhuriyet ve Atatürk karşıtları var gücü ile devrimleri yok etmek için çalışıyorlar.
Atatürk’ü iyi anlayan ve izleyen gençler başlıca güvencemizdir.


Prof. Dr. Coşkun Özdemir