GÜNDEM ANALİZİ & DEĞERLENDİRME (TÜRKÇE & İNGİLİZCE)

GÜNDEM ANALİZİ /// METİN ATAMER : KONTROL LİSTESİ


METİN ATAMER : KONTROL LİSTESİ


Hadisenin
neresinden bakarsanız bakın her yönü ile ülkemin bütün işletmelerinde
sistemsizlikten hatalar oluşmakta. İşletmelerin eksiklikleri, sistem kontrol
kalemleri olmadığından ileri geldiğini düşünmekteyim. Bakınız, gelişmiş
ülkelerde en basit bir konu hakkında ellerinde bir kontrol listesi bulunur.
Sistemdeki her konu hakkında yaptıkları kontrol listesine işaretleme
tamamlanmadan geçiş verilmediğini bilirim. Bu bir işlem listesi sıralamasıdır.
Bunun sırası bile kontrol listesindeki işlemleri birbirine bağlar. Madde 2 yi
kontrol etmeden madde 3 e geçilmez. 


Uçaklarda bu daha
bir öneme haizdir. Çalışan bütün teknik veya diğer insanların yaptıkları işleri
gösteren ‘iş emri’ sıralamasında, her yapılan işlemin yanında bulunan kutuyu
işaretlemeleri çok önemlidir. Kutu işaretleme işi, iş yapıldıktan sonra
gerçekleşir. Bütün işler bittikten sonra, işlemin toplamında da bir kutu
bulunur. Bu işaretlenir ve altına işlemi yapan kişi ismini yazar ve altına imza
atar. Bu işlem bütün işletmeler için olmazsa olmaz olduğunu biliriz. Bu
kontrolda yapılan en ufak bir atlama, sistemde meydana gelecek arızaların ana
sebebi olacağını düşünmekteyim. 


Bir uçağın sefere
başlaması için hava alanında hazırlanma sürecinde onlarca kağıtta önemli veya
önemsiz bile olsa kontrol maddelerindeki kutular işaretlenme sırasında herhangi
bir aksama olduğunda, bu uçağın kalkışına müsaade edilmez. 


Bir fabrikada
bile, bir ham maddenin işlenmesi sırasında bir çok kontrol mekanizması vardır.
Bunlarda bile bir kontrol listesi bulunur. Ham maddenin işlenmeden evvel
mekanik veya kimyasal kalite kontrol listesi bulunur. Bu ham madde işlenmesi
sırasında da yine bir kalite kontrol listesi ile kontrol edilir. Bazı
işletmelerde ileri teknolojik kontrol sistemleri ile anlık kalite kontrolu
gerçekleştirilir. Malzeme kaliteyi gerektiren düzeyde olmassa üretim kabulü
alamaz. Bu nedenle bu parça üretim bandına alınmaz.  


Bir maden
işletmesiine işçilerin girişinde yine bir sistem  kontrol listesi
olması gerekir. Giysilerden tutunda, ellerinde ve başlarında kullandıkları
malzemelerin her birinin kullanılması, maden içindeki gaz oranlarının zaman
sürecinde kontroldan geçirilmesi ve neticede vardiye çıkışında bu kontrol
listesinin bir ana kontrol merkezinde işlenmesi gerektiğine inanırım. Yapılan
her eksik kontrol mekanizmasının sorgulanması gerekir ki içerde kaza meydana
gelmesine fırsat verilmemesi şarttır. 


Bu işlemler her
konuda yapılır. Gıda sektöründe bile her bir yiyecek maddesi kaliteyi
karşılayacak düzeyde olmassa, bir kenara ayrılır. Her grup için ayrı bir kalite
kontrol sistemi işaretlenir. Kalite standardına uyum sağlayan gıda maddeleri
üzerinde kalite kodunu alıp satışa gider.  


Önemli konular
için yapılan bu kontrol maddeleri neden karnesi kırık dolu bir işletmede
kullanılmaz ? Bir tren işletmesinde, her trenin kalkışında kontrol edilmesi
gereken maddeler ve satır başında içi doldurulması gereken kutucuk bulunmazmı ?
Hareket memuru neyi kontrol edip veya etmediğini nasıl isbat edilebilir? El
telsisleri ile konuşmalar kayıt altında olmadığı müddetce ne kanıtlanabilir? 


Ankara’daki tren
kazası  demiryollarında 1945 den bu yana 15 inci işletme kazası ve
toplam 445 yurdum insanı işletme hatasında hayatını kaybetmiş. Hiç birinden
ders alınmadığını düşünmekteyim. Sabah saat 06.30 Konya treninin Ankara dan
hareket saati. Yine saat 06.30 Ankara için sabah namaz saati . 


Her işletme için
kontrol esasları konusunda eğitim verilmesse, Nükleer Santralda işletme hatası
binlerce cana mal olacağı bir gerçektir diye bir sözüm geldi söyledim Hem
Nalına Hem Mıhına.


Metin Atamer