İLLUMİNATİ & KÜRESEL ÖRGÜTLER & GÜÇLER & SERVİSLER

İLLUMİNATİ DOSYASI /// Aziz ÜSTEL : Dünyanın Derin Devleti : İlluminati (BÖLÜM 1)

Aziz ÜSTEL : Dünyanın Derin Devleti: İlluminati (BÖLÜM
1)

İlluminati, Aydınlanma/Aydınlatma anlamına gelirse
de pençesine düştünüz mü sizi zifiri karanlıklara boğar; ananızdan doğduğunuza
pişman eder.  İlluminati üyelerine gönderilen bir mektup, Örgütümüzün gücü gizliliğinde
yatar
” diye
başlar ve devam eder: Hiçbir yerde adıyla anılmamalıdır. Başka bir
uğraş ve başka bir isimle gizlenmelidir. Gücümüz sadece üyelerinin çıkarları
doğrultusunda kullanılmalıdır. Yardım eli salt üyelerimize uzatılmalı…Ortak
çıkar söz konusu değilse, bir üye her konuda başkalarına tercih
edilecektir…”

Illuminati’yi 1
Mayıs 1776’da Ingolstadt Üniversitesinde Hukuk Profesörü olan Adam Weishaupt;
Almanya’nın Bavyera bölgesinde kurmuş.  Önceleri gizli değilmiş. Ancak
hükümete karşı bazı bildiriler yayınlamaya başlayınca 1786’ta polis örgütü
basmış, ondan sonra da hepten yeraltına inmiş. lluminati’nin sonradan çok
güçlendiği,  hatta Vatikan ‘da, bir çok Kardinalin örgüte üye olduğu söylenir. 

Illuminati bugün hemen her ülkede vardır.
Söylentilere kulak kabartılırsa ABD Başkanlarının pek çoğu örgütten onay
almadan adaylığını bile açıklayamaz. Örgütte Gizlillik, Boyun
Eğme (İtaat) ve konulan kuralları sorgusuz sualsiz kabul etmek,
 üç
temel ilkedir. Bu üç temel ilkeden ödün vermeksizin yürütülen işlerde 
kelimeler yerine simgeler kullanılır. Bunların anlamınıysa ancak en üst düzeye
ya da dereceye ulaşanlar bilebilir. 

DÜNYANIN PARA
BİRİMİ DOLARI’IN SIRLARI: 

Dünya para birim Dolar’daki Piramidin üzerinde Annoit Koektist” sözü vardır. Bu söz “zafere
ulaşıldı
  anlamına gelir.  Pirtamidin üstünde  Novus Ordo Seclorium” yazar ki, bunun anlamı
Yeni Dünya Düzenidir. Piramit’in altına gelince 1776 tarihi ABD’nin bağımsızlığını
kazandığı değil, Adam Weishaupt’ın 1 Mayıs 1776’da kurduğu ilk locaya gönderme
yapmaktadır. Piramitin en altındaki birinci , “Humanismus” vurgulamaktadır.
Yani bu piramit insanlığın nasıl denetim altında tutulduğunu somut olarak
sergiler! Eğer bütün bu söylentileri ciddiye alırsak; Piramidin en alttaki
insanlığın kademelerini 3 gurupta toplayabiliriz. 

1. Halkın içine giren ve üsttekilerin emirlerini
uygulayan saçaklar:

 –Rotary, Lion, Diner ve Propeller

Mavi Önlüklüler

-Önlüksüzler

2. Ucu görünen ama büyük bölümü gizli olan kademeler
5 basamaktır. 

B’nai B’rith gibi kuruluşlar görünen en yüksk yönetim
aşamalarıdır:

-Büyük Şark Locası (Fransız
mason locası)

-Rusya Mason locası

-İskoç Locası (İngiliz)

-York Locası (Alman)

3. Hiç görünmeyen
gizli kademeler: Bunlar 4 basamaktır. 

-En Gizli Basamak 3 Kabala
üstadından oluşan en üst komuta kademesi.

-13’ler Meclisi

-33’ler Meclisi

-300’ler Kulübü Sanhedrin (En üst yönetim  meclisi)

En alttaki
“İnsanlıkla “birlikte bu basamaklar 13 kademeyi oluşturur.
Hıristiyanlığı aksine 13 sayısı Siyonizm’de uğurlu sayılır. 

(Yarın:
İlluminati’yi yöneten 13 Aile)