KITALAR & BÖLGELER : BALKANLAR & KAFKASLAR & ORTADOĞU & KÖRFEZ

IRAK DOSYASI /// Gürsel Tokmakoğlu : Neden Irak’tayız ????


Gürsel
Tokmakoğlu
: Neden Irak’tayız
????
 

15 Haziran 2020
Aslında soru tam olarak
şöyle, neden Irakta’yız ve buna kimse ses çıkarmıyor? Bu garip değil mi? Suriye
ve Libya’ya askerimizi gönderdiğimizde veya burada bir harekat düzenlediğimizde
içeriden ve dışarıdan karşı sesler yükseliyor, ama aynı sesler her nedense Irak
bahsi geçince ses çıkarmıyor. Bana bir hayli garip gelen bir soru bu!


Türkiye Saddam döneminde de Irak’ta oldu, Birinci
Körfez Savaşı zamanından bu yana sürekli Irak topraklarında askeri harekat
yapıyor, dün gece yarısı da Pençe Kartal (PençeKartal) Harekatı
gerçekleştirildi ve belki devam edecek, ama muhalefet dahil herkes sus pus veya
en azından bir ses çıkarmamayı tercih ediyor.


Irak ‘geçerli’ bir terör sahası mı? Türk askerinin
Irak’ta bulunması belli muhalif çevrelerce alışılagelen biçimde eleştirilmesi
gereken bir durum olmayı hak etmiyor mu? Eğer kanı buysa, neden böyle
düşünülüyor, sebep ne? Irak’ta olanlar terör hadisesi olarak kabul ediliyor da
Suriye ve Irak’takiler edilmiyor mu? Kanımca mantıken ters olan bazı noktalar
var.


Irak bir petrol ülkesidir. Evet, bu Mezopotamya’nın
kadim ülkesi, Batı dünyası ve bunun uzantısı terörle iltisaklı içerideki
kesimler tarafından dile getirilmeyen bazı tarafları var ve bunlar hiç de
yabana atılır cinsten konular değil. Irak’ın ‘Mezopotamyalılık’ gerçeğini ya
görmüyorlar ya da açıkça dile getirmiyorlar. Ama bunlar bilinçlerinde Irak’ın
her noktasının bir petrol kaynağı ve kazanç noktası olduğunu biliyorlar. Her ne
olursa olsun, hemen herkes kendi çıkarı gereği düşünüyor olmalı, muslukların
kapanmamasını istiyorlar herhalde.


Türkiye ise bütünüyle terörle mücadele ediyor.
Petrolle veya başka çıkarcı konularla ilgilenmiyor. Sadece terör! Böyle mi
olmalı? Mesele neden Musul ve Kerkük ile ilişkilendirilmiyor? Bunun zamanı
gelmedi mi?


Türkiye gibi Irak ile ilgili güçlerce terörle ciddi
ölçekte mücadele eden başka unsur neden çıkmıyor? PKK korunuyor. Bir süre
DAEŞ’in büyümesine ve yayılmasına müsaade edildi. Bir tek mezhep savaşı devam
etsin istendiğinden olsa gerek, İran unsurları provoke ediliyor. Irak
topraklarında sürekli ‘İran’ denmesine müsaade ediliyor, ama asıl sorunu
omuzlayan konumundaki Irak vatandaşı bile olup biteni görmezden geliyor. Sokağa
çıkma nedenleri işsizlik ve rüşvet oluyor. Hadi bıraktım terörle mücadele aklı
ve cesareti içinde olmayı, neden Türkiye buraya girdiğinde belli çevrelerce
alışılagelen tonda bir ses çıkmıyor? Çelişkili bir durum değil mi bu konular?


Eminim ki yarın Türkiye Kuzey Irak’ta Musul ve
Kerkük’te hukuki hakları için bir uluslararası mahkeme yolunu açsın, bu tarz
söylemleri yüksek sesle dillendirsin, derhal görürüz, hem içeriden hem de
dışarıdan, ne işiniz var Irak’ta diye. İsterseniz deneyin!


Türkiye’nin Girit ile ilgili nasıl ki hukuki hakları
var deniyor (bence de öyledir,) bundan daha haklı sebeplerle ifade edililebilir
ki, Türk Milleti’nin Musul ve Kerkük’te uluslararası hukuka dahil araştırılması
gereken birçok hakkı var.


Türkiye desteğiyle Irak kuzeyinde gelişme imkanı
bulmuş, ama sonra ABD politikaları ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)
ismiyle neredeyse özerk bir yapı halini almış Barzani güçleri (KDP), PKK,
Talabani güçleri (KYB) ve Bağdat Yönetimi ile mücadele ediyorken, ilk olarak
Kerkük’teki tapu dairesini ateşe vermiş idi. Neden? Türkler (Batı bu kesime
kasıtla Türkmen dese de özbeöz Türk milletinden bahsediliyor, bu
kardeşlerimizin Gaziantepli kardeşlerimizden hiçbir farkı yoktur,) ileride
Barzani tarafına karşı hukuki anlamda hak ifade edemesinler diye. İleride denen
o zaman ne zaman gelecek dersiniz? Hak yerini bulmayacak mı?


Ben sadece soruyu soruyorum, neden Irak’tayız diye.
Cevap terör için oluyor. Terörist kim? Irak ve Türkiye’de PKK, Suriye’de
PYD/YPG ve SDG, İran’da bugün PJAK, sonra ne olur belirsiz… Hepsi aynı teorik
altyapı ve motivasyonla ortaya sürülmüş tek bir projenin ifadesidir. Bu cevap
bile size farklı bir anlamı işaret etmiyor mu? Neden Irak’ta PKK başka bir isimle
anılmıyor? Proje bu da ondan!..


Bundan böyle Türkiye olarak şunu ortaya sürelim:


 • PKK, yerel değil, bölgeselliği de aşmış,
  uluslararası bir terör örgütü olmuştur. Türkiye’yi bölme amaçları
  tükenmiştir. Türkiye’deki PKK’lı sayısı 500 civarındadır ve halkın desteği
  yoktur. Bazı maşa konumundaki uzantıları kendilerince siyaset yapmanın
  peşinde görülmektedir. Eğer PKK’lılar bölücülük yapacaklarsa bu amaçları
  için Irak, Suriye (PYD/YPG) ve İran’da (PJAK) birer misyon
  üslenebileceklerdir. Ama daha önemlisi PKK kamplarında bugün ABD’de dahi
  görülen bazı (ANTIFA) terör örgütlerinin eğitimleri verilmektedir. Bu
  nedenle bundan böyle bir uluslarası suç mekanizmasından bahsedilmelidir.
  Dolayısıyla terörle mücadele etmeye yönelmiş uluslararası sistemler ve
  kurumlar bu durumu bundan böye bu şekilde değerlendirmelidir. (Örneğin
  NATO bu anlamdaki bir terör örgütü olan PKK’ya yönelik bir planı onaylasa,
  iyi olur.)
 • Türkiye, Irak toprakları dahil, bölgesinde
  (örneğin Suriye’de) uluslararası terör örgütleriyle ve bu örgütle doğrudan
  iltisaklı olan ülke ve güçlerle mücadele eden bir ülkedir.
 • Türkiye, her ne olursa olsun, Irak’ta, Suriye’de
  ve başka yerlerde, bölgesel istikrar ve terörle mücadele için, hatta insan
  hak ve özgürlüklerini korumak için fedakarca görev üslenmektedir.
 • Türklerin Musul ve Kerkük’te ejdadına ait miras kalmış mülkleri ve
  payı vardır.


İlk planda bunları önermekteyim. Birinin ucundan
tutulsa büyük bir kazanım olur diye düşünmekteyim.


Neden Irak’tayız? Size söyleyeyim, terörle ilgili
mücadelede uluslararası ve insana dair olan çabaları biliyoruz zaten, işaret
ettiğim gibi. Ancak bundan sonra Irak’tayız ve asıl amacımız ABD, İngiltere,
Fransa, İran, İsrail ne diyorsa biz de aynını söylüyoruz. Hem onların hepsinden
çok hakkımız ve hukukumuz var. Oldu mu? İtiraz var mı?


Gürsel Tokmakoğlu