İRTİCA DOSYASI : 13 NİSAN (31 MART) GERİCİ AYAKLANMASININ 113.YILINDA… [ 31 MART 1325/13 NİSAN 1909 ]

metin, ilan panosu, dış mekan, bina içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

13 NİSAN (31 MART) GERİCİ AYAKLANMASININ 115.YILINDA… [ 31 MART 1325/13 NİSAN 1909 ]  

resim, çizim, giyim, adam, insan içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 ***

metin, gazete, kişi, şahıs, giyim içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 ***

metin, adam, insan, giyim, insan yüzü içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

*** 

Tarihe 31 Mart Vakıası olarak geçen 13 Nisan 1909 tarihinde melanet odağı (siyasi, dış/iç destekli ) örgütler alaylı-mektepli subay çekişmesini kullanarak alaylı subayları kışkırtıp isyan ettirir. 4.Avcı taburu(*) neferleri, medrese öğrencileri dinci söylemlerle galeyana getirilerek güruhlaştırır.

• İstanbul, 10 gün boyunca, asilerin “şeriat isteriz” naraları ile inler.

• Alaylı subaylar, neferler, medrese talebeleri ile ahaliden kandırılan binlerce insan Sultanahmet Meydanı’nda toplanır.

• Meclisi Mebusan’nı basan gericiler Adliye Nazırı (Adalet Bakanı) Nazım Paşa, Lazkiye milletvekili Emir M. Aslan Beyi öldürürler.

• Yıldız Sarayı bahçesinde toplanan gericiler rehin getirdikleri Bahriye binbaşısı Ali Kabulü Bey’i, Padişah Abdülhamit’in gözleri önünde öldürürler. Ceseti de şeriat kurbanı olarak ağaca asar.(1)

• Bin nazır, bir mebus, bir denizci binbaşı ve 20’yi aşkın kişinin öldürüldüğü isyanda yüzlerce insan yaralanır.

• Tanin(Çınlama), Şûra-yı Ümmet(Halk Meclisi) gazetelerini yağmalayan güruh matbaa makineleri parçalarlar.

• Mektepli subay avı başlatılır, kahvehaneler basılır, hatta sokakta yakaladıkları kadınların saçları bile kesilir.

İSYANCILARIN İSTEKLERİ:

1-Sadrazam Hüseyin Hilmi, Harbiye Nazırı Rıza Paşalarla, Millet Meclisi Başkanı Ahmet Rıza Beyin azledilmesi,

2-İstanbul milletvekili ve Tanin gazetesi Başyazarı Hüseyin Cahit ile Şûra-yı Ümmet gazetesi sahibi Bahaeddin Şakir ve Millet Meclisi II. Başkanı Talat Beyin azledilmesi,

3-Şeriatın bütün kural, yönleriyle uygulanması,

4-Mektepli subayların görevlerine son verilmesi,

5-Açığa çıkartılan tüm alaylı subayların orduya tekrar alınması,

6- Olaya katılan asi neferin yargılanmaması, cezalandırılmamasıdır.

***

13NİSAN1908’DEN SONRA NELER OLDU?

• Selanik’ten Kurmay Başkanı Mustafa Kemal’in olduğu Hareket Ordusu İstanbul’a 23/24 Nisan 1909 gecesi İstanbul girer. İsyanı bastırır.

• Meclis’i tekrar açılır ve Padişah II. Abdülhamit’i tahtan indirip azledilir.(2),(3)

***

13 Nisan’dan 113 yıl sonra ülkedeki siyasi kamplaşmanın doğuracağı sonuçlar yordanabilir ise doğru yön belirlenebilir.

Bilginize..13 nisan 2022 Ç.ba

“Sözün en güzeli; söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür” Aristo

( *) İkinci Abdülhamit tarafından Balkanlardaki çetelere karşı gerilla savaşı yapmak için kurulmuş ve başarılı olmuş taburlardır. Daha sonraları payitahtın(İstanbul) savunması darbe yapmasından korkulan mektepli subaylar yerine bu askerlere verilmiştir.

22 Nisan günü Yeşilköy’e gelerek komutayı devralan Mahmut Şevket Paşanın nutku

LİNK :

(1) https://dergipark.org.tr/tr/pub/utad/issue/33657/334178

(2 )https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/hareket-ordusu-ve-kurmay-yuzbasi-mustafa-kemal/

(3) Alev Coşkun’un “31 Mart’ın 103. Yılı ve Yeni Yorumlar” yazısından

( https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/31-martin-103-yili-ve-yeni-yorumlar-331648