İRTİCA & LAİKLİK & TÜRBAN KONUSU & İSLAMİ CİHAD

İRTİCA DOSYASI : Fesli Kadiryan VE MARİFETLERİ


Fesli Kadiryan


1933 doğumlu. Eyûb S. Mısıryan oğulu, Sariye Mısıryan’dan
doğulmuş. Dede, Abdul  Sûnusi  Mısıryan. Selanik’den Akçabat’a göçen sabetay
Sevi’ci yahudi ve Ermeni melezi PAKRADUNí bir ayile dölüdür..


Aileden uzak ve babasız kalır. Anası terzilik yapar.


1948 de ortaokul öğrencisi iken, Atatürk’e hakaret den
dolayı okuldan uzaklaşdırılır.


Daha çocukluk çağında Türk düşmanlığına karşı militan
olarak beyni yıkanmış , azılı militan olarak hazırlanmışdır. Doğru dürüst bir
eğitim görmemiş ve tasdiknameli biri olarak il ilçe gezer…


1950 de Trabzon lisesi’nde iken,SEBÜLİ
REŞAT-SERDENGEÇDİ  gibi Cumhuriyet
aleyhtarı gerici mecmualara militan olarak bir iki yazı yazar.


1953 yılında Türk Milliyetçiler Derneği’ne sızar. Ve
Akçabat Şb.ni açar.


Erzurum Lisesi’nden torpille diploma alır.


Trabzon Yetiştirmek Cemiyeti Yurdu’nda kalır. Fesat
çalışmalarına devam eder. Derneğin parasını da zimmete geçirir. Ayrıca yedi
talebe yurdu çalıştırır. Keza yolsuzlukları ayyuka çıkar.


1961 yılında Selanik PAKRADUNí si Vasıf Aydınarslan ve eşi
Huriye Aydınarslan; 1924 de mübadele yasası ile , Selanik’den Türkiye’ye gelen
bu ayile, Tokat Reşadiye Soğukpınar Bucağı’na 
yerleşir. Soñra, Îstanbul’a taşınırlar. İşde bu sabetay ailenin kızı
Aynur Aydın Arslan ile 1961 yılında evlenir..


Bir ara ‘Sebil Yayınevi’ni kurar. Altmışlı yıllardan
itibaren tarikat cemât yutdlarında yapdığı konferanslarla ün salar. 70 lerin
ikinci yarısında kurduğu SEBİ YAYINLARI İslâmî kesimin gözdesi olur. Yurdlar
için toplanan paralar haricinde, HAC ORGANİZASYONU adı altında toplanan
paralarla ciddi servetler vb elde eddiği iddialarla savunulur. Boğaziçi’nde
milyon dolarlık restorant aldığını kendisi söyler. Mısıryan o yıllarda  MSP nin de gözdesi haline gelir. MSP kurucu
üyeliği yapan, ayrıca, AKINCILAR DERNEĞİ İSTANBUL İ BAŞKANLIĞI yapan Erduvan’a
Dernek başkanlığı seçiminde yardım eder. Divan başkanlığı yapan fesli, Mardin
li aday Zülfikar’ın 22 oy’unu  çalıb
cebinde saklar, Erduvan’ın seçimde başkan olmasını sağlar. Fesliye ‘Ağabey’
diyen Erduvan’la ilişkileri bu günlere dayanır.


Yeni Cumhuriyet, harf inkılâbı ve Atatürk aleyhtarı
yazılar yazar, küçük toplantılar da olsa, oralarda aleytar konferanslar vermeğe
devam eder. Bu nedenlerle 7 yıl hapis cezasına çarptırılır.


Kumarbaz, içkici, pavyoncu , züğürt Türk Düşmanı Necib
Fazıl’dan talimatlar alır. Hapisden kurtulmak için, deli raporu elde edmeğe
çalışır.1974 af’ı çıkınca paçayı kurtarır. 74 af’ının çıkarılmasında fesli inin
kurtarılması payı da mevcuddur.


Nizamı Âlem Ocakları’ndaki yurdsever talebeler bunun o
günkü  igfali ile, her biri Musevi
gekenekli Müslüman olup, Türklüğe düşman edilir.


Bu Meczub kılıklının, işleyib hipnotize eddiği; T.M
.T.B.  üyeleri gençler, bu gün makam ve
mevkilerde boy gösterib, Ülkenin gücünü, itibarını, eğitim  seviyesini 
‘Kuvvetler Ayrılığı’nı yok edenlerdir..


Fesli Kadir Mısıryan’ın ; Sünusi, Mehlika, Selman adlı üç
çocuğu olur. Karısı, Alman Muhiplerince kurulan Alman Lisesi mezunudur.


Oğulundan boşanan gelini Aslı Mısıryan, bir Alman
Hıristiyan ile evlenir ve T C vatandaşlığını terkeder.


Fesli Kadir Mısıryan, Askerlik yapmaz. Zira; Kabala
inancına göre, bir Yahudi başka bir milletin askeri elbisesini asla giyinmez.
Giyinir ise, lânetli sayılır.


Eniştesi Abdul Kolot da, Selanik sabetayistlerindendir..
Bülbül Deresi Yahudi Mezerliği’nde Kolotları bulmak mümkündür…


Türk olmayan cibiliyeti bozuk, DELİ ve AIDS raporlu
birinin sağlıklı düşünmesi mümkün olamaz.


Tarihe bakdığımızda, SabetAyist, Siyonist, Kabalist  PAKRADUNí’ olanlar tarih boyunca Türk
Milleti’nin başbelası olmuşlardır…


Alpaslan’ın , Melikşah’ın kâtili Hasan Sabah, Şeyh
Bedreddin, Bahaullah M.Ali, Sabetay Sevi, Fetullah Gülen ve elebaşı nitelikli
Fetocular, Osmanlı Şeyhülislamları, Ülkü Ocaklarına sızıb, Musevi gekenekli
islam tüzüğünü hazırlayan Nureddin 
Topcu,  Bedirhaniler,   Seyid Rıza, Zındık Derviş Kara Mehmed  Sayid Norsi,  
Şeyh Said, Neşşar, Abd. Zabsu , Ensari 
ve  Gülada, Gülara’ lar
“Türk’üm diyemeyen T. piros’lar, hep bu melez soydandırlar..


BİZANS’da ikinci Vatikan’ı oluşdurmak, Egedenizi’ni
Grec’e, Ege ve Marmara Bölgesi’ni İngiliz’e, Mersin, Doğu Kıbrıs’dan  Doğu Akdeniz Suriye ,  K. Irak Doğu Karadeniz, Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu’yu  ‘Esir İl Oğulu/ ESRAİL’e  hazırlayarak ARZ-I MEVUD’u hazırlamak
için,  asırlarca savaşan   ve bu uğurda Samanoğlu, Hazar, Selçuklu,
Memlük, Safevi, Osmanlı Türk Devletleri’ni yıkan,yıkdıran, şimdi de Türkiye
Cumhuriyeti’ni yıkmak için son sürat mücadele veren, Yüce Atatürk’ü
zehirleyerek öldüren Benaroyas’lar; mezkûr Siyon dölleridir..


Düşmanın senin inanc dünyana sızmış da bunu farkedememiş
isen, başkalarının boyunduruğuna koşulmayı çokdan hakedmişsin demekdir…


“Vatanın bağırına
düşman dayamış hançerini..


Yok mudur kurtaracak
bahd-ı kara mağderini?”


Vatan uğruna bir ömürü Feda eden Türk ahvadı Namık Kemal’i
anmadan geçemedim..


Y.Özkara