TAVSİYELER (KİTAP – DERGİ – FİLM – KAYNAK – MEDYA – BELGESEL – DİZİ – SİTE – PROGRAM – OYUN – ŞARKI – EĞİTİM – SAĞLIK)

KİTAP TAVSİYESİ : ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK /// YAZAR : AYDIN TONGA


MUSTAFA SOLAK : ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK


İslam tarihi alanında
yaptığı çalışmalarla bilinen Aydın Tonga’nın beşinci kitabı “Şeriatın Kestiği
Parmak” geçtiğimiz günlerde okuyucularla buluştu. Yazar, kitabın varoluş
sebebini şöyle ifade etmektedir:


“İktidar odaklı dini
örgütlerin amaç edindikleri devlet nasıl bir yargı düzenine sahip olacaktır? Bu
devletin hukuk anlayışı yani şeriat yapısı nasıl şekillenecektir? Bu düzende
özelde kadın hakları genelde insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü nasıl
sağlanacaktır? Sözüm ona bir “İslami devlet” kurulduğunda bizi bekleyen nedir?
İşte bu kitap bütün bu soruların cevabına kapı aralamak adına kaleme alınan
yazıların derli toplu biçimde okunması amacıyla oluşturuldu.”


Yazarın da belirttiği
üzere kitap “şeriat” olarak ifade edilen İslam hukukunun farklı alanlarda nasıl
uygulandığını, güncel olaylardan yola çıkarak yanıtlamaya çalışmakta. “Şeriatın Kestiği Parmak, Şeriat Bize Vaat
Ediyor, Güne Damgasını Vuran Söylemlerde Bağnazlık, Güncel Olaylar, Din-Siyaset
İlişkisi”
başlıklı bölümlerden oluşan kitabın son bölümünde ise yazarın
farklı yerlerde yayınlanan röportajları yer almakta.


Dini esaslara dayalı bir
devlet kurulduğunda uygulanması muhtemel yasaları bilmek elbette oldukça
önemlidir. Zira bu doğrudan hepimizin hayatını ilgilendiren bir konu. Tonga’nın
kitabında işte bu çarpıcı örneklerle de karşılaşıyoruz. Bu örneklerden birisi
hiç şüphesiz namaz kılmayanların durumu ile ilgili. Kitaptan öğrendiğimize göre
“şeriat kurallarına” göre namaz kılmayanlar üç mezhebe (Hanbeli, Şafi, Maliki)
göre öldürülmekte Hanefi mezhebine göre ise hapsedilmekte. Belirttiğimiz üzere
kitapta bununla ilgili ibretlik bilgiler mevcut. Örneğin Osmanlı’da namaz ile
ilgili soruların nasıl yanıtlandığı yazar şöyle aktarmakta:


Mesele:
Bazı Müslümanlar “çıbanlarım vardır” bazıları da “yaralarım vardır” diye özür
gösterip namaz kılmasalar, şeran özür olur mu?


Ebu Suud:
Namaza özür olmaz, kanı akarken dahi kılmak lazımdır.


Mesele: Bir
kişi namazı inkâr edip “inanana namaz gerekmez” derse ona ne yapmak gerekir?


Ebu Suud:
Öldürülmesi gerekir.


Mesele: Bir
topluluk namaz kılmayıp Ramazan orucunun da farz olduğunu inkâr ederse ne
yapmak gerekir?


Ebu Suud:
Kâfirdirler, ortadan kaldırılmaları gerekir.


Din olgusunu, tarihsel
koşullar ve ilgili dönemin sosyal, siyasal, ekonomik üretim yapısıyla birlikte
yorumlayan, tam bu noktadadini, yaşanan toplumsal gerçekliğin tezahürü olarak
ifade eden Aydın Tonga, “Şeriatın Kestiği Parmak”la bu söylemini sürdürmeye
devam ediyor. Kitabın bütününde dinin yaşama içkin yanını işaret etmekten
çekinmeyen yazar, aynı zamanda iktidar odaklı din anlayışı ileyaşamı kuşatan
“şeriat” yasalarını dacesaretle gözler önüne seriyor. Nihai olarak şunu
söyleyebiliriz ki; “Şeriat Kestiği Parmak” gerek güncel gerekse de tarihsel olarak
yaşanan İslamcı anlayışı öğrenmek isteyen okurlar açısından başucu eserlerden
biri olarak değerlendirilebilir.


Not: Yazarın “Emeviler”,
“Muaviye”, “Derin İslam”, “Kadızadeliler” adlı 4 kitabı daha vardır.