KİTAP – DERGİ – FİLM – BELGESEL – DİZİ – SİTE – PROGRAM TAVSİYELERİ & ANALİZLERİ

KİTAP TAVSİYESİ : Soğuk Savaş Döneminde Türkiye'deki Komünizmle Mücadele Dernekleri /// YAZAR : MEHMET GÜLDAL

KİTABI BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ.


İkinci
Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından ortaya çıkan iki kutuplu dünya
düzeninde Türkiye, batılı devletlerden yana tavır almış ve Sovyetler Birliği
ile olan ilişkilerini eski yoğunluğunda devam ettirmemiştir. Aynı dönemde
Stalin yönetiminin Türkiye üzerine yürüttüğü tehdit içerikli politikalar,
Türkiye’nin batılı devletlerin tarafında yer almasını kolaylaştırmıştır.
Türkiye, bu gerilimli dönemlerde Sovyet tehlikesini bir iç politika haline getirmiş
ve ülke içerisinde “ilerici aydın” olarak nitelendirilen isimlerin tasfiyesine
başlamıştır. 1947’de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
hocalarına “komünist” suçlaması ile başlayan tasfiye hareketi, Türkiye’yi dış
ve iç politikada geri dönülemez bir değişime sürüklemiştir. Türkiye’de “cadı
avı” şeklinde gelişen bu olaylar silsilesinde ülke içerisinde belirli gruplar
yürüttükleri anti-komünist yapılanmaları tarihte ilk defa “Komünizmle Mücadele
Dernekleri” çatısı altında kurumsallaştırmıştır. İlk olarak 1948 yılında
İstanbul Beşiktaş’ta kurulan dernekler tarih içerisinde çeşitli evrelerden
geçmiştir. 1985 yılında kapanana kadar Türk siyasal hayatında birçok olayda
etkili olmuş ve çeşitli isimlerin Türk siyasetine girmesine vesile olmuştur.