KOMPLO TEORİLERİ /// Tamer Korkmaz : “Komplo Teorisi” mi, demiştiniz ???

 

Tamer Korkmaz : “Komplo Teorisi” mi, demiştiniz ???

15/08/2023

Kasım 1990’da, Çizme’de NATO’nun gizli örgütü Gladio ilk kez deşifre edildiğinde, İtalya’nın Cumhurbaşkan-lığı koltuğunda Francesco Cossiga oturuyordu.

***

Sinyor, 1979-1980’de Başbakanlık yaptı.

***

İtalya eski Başbakanı Aldo Moro 1978’de “Sahte Bayrak” gösteren Gladio örgütü Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılıp 55 gün sonra öldürüldüğünde; dikkat, İçişleri Bakanı idi!

***

Sinyor Cossiga, (1928-2010) İtalya’daki Gladyo’nun önde gelen isimleri arasındaydı.

Bu gizli göreviyle ilgili kimi ayrıntıları…

On dört yıl önce gazeteci Nur Batur’a da anlatmıştı.

****

1954’te henüz 26 yaşında iken “Stand By Net” diye adlandırılan Gladyo Operasyonu’na dâhil olmuştu!

***

Cossiga, NATO’ya üye bütün ülkelerde Gladio denilen gizli bir örgütün kurulduğunu ayan beyan dile getiriyordu.

ARA KALIP: EN İYİ BELGE İTİRAFTIR

“Komplo teorisi bunlar, geçiniz bunları!” diye burun kıvıran içerideki Batı Putçusu etki ajanlarının kulakları çınlasın!

DERİN KADRAJI BÜYÜTELİM

Cossiga, o röportajda Gladio’nun NATO’ya üye ülkelerle sınırlı olmadığını da, şu sözlerle işaretliyordu:

“İtalya, Almanya, Fransa, Türkiye, Norveç, Yunanistan, Hollanda, Belçika’da da kuruldu ama bağlantısız olan Avusturya’da, İsviçre’de ve İsveç’te de benzeri örgütler oluşturuldu.

NATO üyesi ülkelerdekilerle üye olmayan ülkelerdekiler sürekli temas halindeydi.”

(Sabah, 17 Şubat 2009)

DÜNDEN BUGÜNE

Şimdilerde, NATO’ya üye olabilmek için Türkiye’ye muhtaç haldeki İsveç, Ankara’ya verdiği taahhütleri yerine getirmemeye özen gösteriyor!

Türkiye’nin iadesini talep ettiği FETÖ’cü ve PKK’lıları inatla vermiyor.

***

Daha on gün önce, Stockholm’de PKK-YPG yoldaşları, terör örgütünün paçavraları ile bir gösteri daha yaptılar.

Her defasında olduğu gibi: İsveç polisinin, devletinin himayesinde!

PERDE ARKASINDAKİLER

İsveç, sürekli tekrarlanan Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemlerine koltuk çıkmaya da devam ediyor!

***

Daha önce yazdığımız gibi, işbu aşağılık eylemlerin sahne arkasında CIA ile “Dünya Kiliseler Birliği” yer alıyor.

İsveç’te Gladio işlevi gören derin örgütün CIA ile paralel vaziyette çalıştığını tahmin etmek güç değildir.

***

28 Şubat 1986 tarihinde öldürülen İsveç Başbakanı Olof Palme’nin cinayetini anlatan “The Unlikely Murderer” adlı dizi (2021) ise derin suikastta adresin İsveç’teki Gladio/CIA örgütlenmesine çıktığını işaretliyor.

***

Dünya Kiliseler Birliği mi; Hıristiyanlığın 350 kilisesini çatısı altında bulunduruyor.

Ayasofya’nın 2020’de yeniden cami olarak ibadete açılmasına, FETÖ’cü hainlerle birlikte ateş püskürmüşlerdi!

İSKANDİNAV MASONLARI

Merhum gazeteci-yazar İlhami Soysal’ın (1928-1992) “Türkiye ve Dünyada Masonluk ve Masonlar” adlı kitabının 92. Sayfasında şu satırlar yazılıdır:

“Masonluğun bütün kardeşlik ve eşitlik iddialarına karşın; İskandinavya’daki mason locaları, aralarına Hristiyan olmayanları almazlar!”

İSVİÇRE’YE DE ZUM YAPALIM

NATO üyesi olmadığı halde, önde gelen Gladio şebekelerinden biri “Küresel Finans Merkezi” İsviçre’de kurulmuştur.

***

Halid Özkul’un “Gizli Ordular-CIA” adlı kitabındaki şu satırlar hayli dikkat çekicidir:

“Gladio’nun İsviçre’deki organizasyonu, P26 adı altında faaliyete geçmişti…

Örgüt, 1990’da ortaya çıkarıldı. İsviçre’de Karanlıklar Ordusu Skandalı ile ünlenen kişi P26’nın eski şefi Albay Backmann idi.

Albay’ın yakın dostları arasında emekli orgeneral Turgut Sunalp de vardı!”

İKİ MÜHİM NOT

BİR: İtalya’daki P2 (Propaganda Due) Mason Locası, Üst Yapı Gladyo’ya bağlı bir örgüttür.

İsviçre’deki P26’nın hiyerarşisi de P2’deki gibidir.

***

İKİ: Kenan Evren’den önceki Ege Ordu Komutanı ve 12 Eylül sonrasındaki MDP’nin Genel Başkanı Turgut Sunalp, vaktiyle Törkiş Gladyo örgütünde TSK’yı temsil ediyordu!

DERİN MİSAFİRLER

Halid Özkul’un söz konusu kitabında…

“Mason locasındaki unvanıyla Doktor Backmann’ın, o yıllarda Montreux kentinin Caux kasabasındaki şatosunda Avrupa’nın muhtelif yerlerinden gelen çok önemli bazı misafirleri ağırladığından” da bahsediliyor.

***

-Mesela?

-Vaktiyle: Locaefendi Fetullah’ı İzmir’de mason locasına üye kaydettiren, CHP’nin eski Genel Sekreteri (1950-1959) Kasım Gülek!

***

CIA’in kurduğu, Güney Kore çıkışlı Moon tarikatının Türkiye temsilciliğini de yapmış olan mason Mister Gülek (1905-1996)…

Uzun yıllar öncesinde, Ankara’da CIA’in İstasyon Şefi olan Paul Henze’nin de yakın dostu idi!