KÜRT SORUNU & SÖZDE KÜRDİSTAN & AŞİRETLER

KÜRT SORUNU DOSYASI /// Tarihsel ve Demografik Bir Kritik : Lübnan’daki Kürtler


Lübnan’daki Kürtler, dil,
kültür ve tarihi geçmişi bakımından farklılık göstermektedir. Dilleri,
kökenleri ve kültürleri temelinde içtimai ve iktisadi anlamda
bütünleşememiştir. Kürtlerin bu durumu, Lübnan sisteminin kurumsal yapısından
ziyade aile kimliği, eski kabile ve geleneksel uygulamalarını sürdürmelerinden
kaynaklanmıştır. Kürtlerin Lübnan’daki varlığına dair bilgiler sınırlıdır. Bu
kısmi bilgiler ile Lübnan’daki Kürtlerin tarihsel varlığına ve demografik
yapısına dair sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. Lübnan’daki Kürtler üzerine
yapılan tartışma, tahlil ve incelemeler bu sınırlı çalışmalar üzerinden
yapılırken tahrifat da söz konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar, Lübnan’a göç
eden Türkiye Arapları olarak bilinen Mardinlileri de Kürtler olarak
sınıflandırmaktadır. Aynı şekilde Lübnan’daki ‘Nüfus Sayımı’ sorunsalının devam
ediyor olmasına rağmen yapılan araştırmalarda, demografik verileri tahmini
çıkarımlara dayandırılmıştır. Bu makale, bu muğlak olguları açıklığa
kavuşturmayı amaçlamaktadır. Araştırma, Tarih yazımı açısından tarihsel ve
demografik kritiği temel alarak Lübnan’daki Kürtler üzerine kapsamlı bir
araştırma olarak sunulmaktadır. Kürtlerin Lübnan toplumuna entegrasyon
süreçlerini de tespit etmeyi amaçlayan makale, Lübnan’daki Kürtler üzerine
sorulara cevap aramaya çalışacaktır.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.