YERLİ – YABANCI STRATEJİK ARŞ.MERKEZLERİ & ORGANİZASYONLAR & THINK THANK VE LOBİ GRUPLARI

LOKAL THINK THANK KURUMLARI DOSYASI : ASAM STRAJİK MERKEZİNİN Arşivi – 147 ADET PDF DOKUMANTERİ


ASAM STRAJİK MERKEZİNİN Arşivi – 147 ADET PDF DOKUMANTERİ 

İÇİNDEKİLER
 1. Avrasya Dosyası – ABD Özel Dosyası Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2000
 2. ABD’nin İslam Politikası
 3. ABD-İngiltere: Özel Bir İlişki
 4. ABD’nin Almanya Politikası
 5. Türk-Amerikan İlişkileri: Belirsizlikten Yakınlaşmaya
 6. Amerikan Ulusal Füze Savunma Sistemi
 7. Amerika Birleşik Devletleri Milli Güvenlik Örgütlenmesi
 8. Soğuk Savaş Dönemi Sonrası ABD-İsrail İlişkileri
 9. Clinton’un Dış Politikasına Koşullu İki Övgü
 10. Amerika’da Din ve Siyasal Kültür
 11. Washington’un Hazar Havzası Politikası ve Türkiye
 12. 1947’den Günümüze Türk-Amerikan İlişkilerinin Genel Portresi
 13. ABD Süper Güç Olarak Kalabilir Mİ?
 14. Kazakistan’ın Petrol ve Gazının Türk ve Rus Dış Politikasındaki
  Yeri ve Önemi
 15. Rusya’daki 2000 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin
  Demokratikleşme Süreci Açısından Bir Analizi
   

***
 1. Avrasya Dosyası – Arap Dünyası Özel Cilt:6 Sayı: 1 Yıl: 2000
 2. Soğuk Savaş Sonrasında Basra Körfezinde Güvenlik: Yapılanma,
  Algılamalar, Politikalar
 3. İlk Dönem Arap Kültür Tarihinde Türk İmgesi
 4. Arap Dünyasındaki Ana Psikolojik Motifler
 5. Türkiye’de Laikliğin Kabulü ve Arap Dünyası
 6. Basra Körfezi Güvenliği ve Hazar Zenginlikleri
 7. Irak’ın Geleceği Üzerine Tartışmalar
 8. Suudi Arabistan Krallığı: İstikrar İçinde İstikrarsızlık
  Unsurları
 9. Orta Doğu – Geçiş ve Halefiyet – Süreklilik ve Değişim
 10. İmaj Sorunu ve Türk – Arap İlişkileri Üzerine Bir Deneme
 11. Arap Baas Sosyalist Partisi Üzerine
 12. Foreign Backers, Domestic Dissent and Regim Policy in Jordan:
  Explaining Repression-Accommodation Decisions
 13. Arap Birliğinin Hayal Kırıklığı: Libya’nın Mısır ile
  İlişkilerinde Siyasi Pragmatizm (1992-99)
 14. Arap Dünyasında Nasır Önderliği
 15. Suriye’deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının Oluşmasındaki
  Rolü
 16. İsrail’deki Arap Azınlığın Kimlik Sorunu
 17. Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadelede yeni
  Öneriler
 18. Arap Dünyasındaki Liderlik ve Ekonomi 1950-1996
 19. Avrasya Dosyası – Azerbaycan Özel Sayısı Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2001 

***
 1. Bakü’nün Kurtarılması Uğruna Türk Diplomasisinin Mücadelesi: 1918
  Yılı
 2. Azerbaycan’ın Tamamlanamayan Ekonomisi ve Türkiye ile Ekonomik
  İlişkileri
 3. Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İşbirliği: Sorunlar,
  Perspektifler
 4. Azerbaycan’da Anayasalaşma Süreci ve Benimsenen Sistemin Niteliği
 5. Azerbaycan’da Milli Kimlik Sorunu
 6. Azerbaycan’da Siyasal Partiler ve Siyasal İlişkiler
 7. Azerbaycan’daki Etnik Azınlıklar
 8. Azerbaycan’da Bitmeyen Geçiş Süreci ve Medya Çıkmazı
 9. Azerbaycan-İran Bağlamında Güney Kafkasya’da Etno-Sosyal Yapı
 10. Kafkasya’da Uluslararası Rekabet
 11. Bağımsızlık Yıllarında Azerbaycan – Türkiye İlişkileri
 12. Bağımsızlığın On Yılında Azerbaycan – Rusya İlişkileri
  (1991-2001)
 13. Kaderdaş Devletler: Azerbaycan Gürcistan İlişkileri
 14. Satranç Tahtasında Azerbaycan ve Farsistan
 15. Azerbaycan ve Türkiye ile Bitmeyen Kan Davası Ekseninde
  Ermenistan’ın Dış Politikası
   

***
 1. Avrasya Dosyası – Rusya Özel Sayısı Cilt:6 Sayı:4 Yıl 2001
 2. Başkan Putin ve İcraatları “Rusya’da Eskiye Dönüş”
  Olarak Kabul Edilebilir Mi?
 3. Rusya’nın Siyasal Ekonomisi ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri
 4. Rusya Federasyonu’nda Merkez-Bölge İlişkilerinin Ekonomik Boyutu
 5. Coğrafya Tarih ve Rus Kimliği
 6. Rusya’nın Yeni Ulusal Güvenlik Konsepti ve Askeri Doktrini
 7. Büyük Satranç Tahtası ve Rusya’nın Silahlı Kuvvetlerin
  Modernizasyonu
 8. Ulusal Füze Savunma Sistemi (NMD) Çin’i Rusya’ya
  Yakınlaştırabilir Mi?
 9. Rusya ve Türkiye’nin Güvenliğinde Enerji İhracat e İthalatının
  Rolü
 10. Türk-Rus İlişkileri: Kasyanov Ziyareti’nin Anatomisi
 11. Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası ve Çeçnistan Savaşı
 12. Moskova’nın Çeçenistan Çıkmazı ve Çıkış Arayışları
 13. Kuzey Kafkasya’da Kktendincilik ve Vahabilik Sorunu
 14. Bağımsızlıklar Sonrası Türkistan’da Rus Siyaseti
 15. Orta Asya’da Köktendinciliğin Kökenleri Hakkında Birkaç Söz
 16. Üçüncü Kuşak: 21. Yüzyıla Girerken Rus-Amerikan İlişkileri
 17. Rusya’dan Ayrı ya da Rusya’nın Bir Parçası: Ukrayna Rusya
  İlişkilerinin Kederli Bir Destanı
 18. Post-Sovyet Rusyası ve Diğer BDT Devletlerinde Etno-Politik ve
  Etno-Sosyal Faktörlerin Rolü
 19. Sibirya’ya Çinli Göçü ve Yeni Bir Daispora Oluşumunun Başlangıcı
 20. 1990’larda Rusya-İran İlişkileri 

***
 1. Avrasya Dosyası – Türkmenistan Özel Sayısı Cilt: 7 Sayı:2 Yıl:
  2001
 2. 10 Yıllık Bağımsızlık Sürecinde Türkmenistan Ekonomisine Genel
  Bir Bakış
 3. Saparmurat Türkmenbaşı Önderliğinde Türkmenistan’da
  Gerçekleştirilen Reform Hareketi
 4. Geçiş Sürecinde Türkmenistan’da Finansal Piyasaların Yeniden
  Yapılandırılması Çalışmaları
 5. Türkmen Gazının Bağımsızlık Mücadelesi
 6. Geçiş Sürecinde Türkmenistan’ın Siyasi Yapısı: Türkmenbaşı Modeli
 7. Türkmenistan’ın Azınlıklar Konusundaki Siyaseti
 8. Türkmenistan Devletinin Dış Politikasının Temel Sacayağı: Daimi
  Tarafsızlık Statüsü
 9. Hazar’da Tehlikeli Oyunlar: Statü Sorunu, Paylaşılamayan
  Kaynaklar ve Silahlanma Yarışı
 10. Türkmenistan ve Rusya: “Gaz” Üzerine Kurulu İlişkiler
 11. Kopetdağı’nın İki Tarfaındaki Komşular: Türkmenistan – İran
  İlişkilerinin Son On Yılı
 12. Türkmenistan’da Çevre Sorunları
 13. D-8 İşbirliği Örgütü
 14. Gruplarda Olumlu (Tedavi Edici) ve Yıkıcı (Destruktif) Etmenler
 15. Milli Özelliklere Göre Orta Asya’nın Sınırlarını Belirleme
  Politikası
***
 1. Avrasya Dosyası – Kırgızistan Kazakistan Özel Sayısı Cilt:7
  Sayı:4 Yıl 2001-2002
 2. Geçiş Döneminde Kazakistan Ekonomisi
 3. Kırgızistan’da Reformların Onuncu Yılı: Piyasa Ekonomisine Daha
  Çok Var
 4. Kırgızistan Ekonomisinin Reformlaşmasında Serbest Ekonomik
  Bölgeler
 5. Bağımsızlıktan Günümüze Kazakistan İç Politikası ve Demokrasi
  Yolundaki Gelişmeler
 6. Kazakistan’da Siyasal Gelişmeler
 7. Kırgızistan’da Siyasal Değişimin Özellikleri
 8. Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Dinamizmi: On Yıllık Deneyim
 9. Demografinin Gölgesi Altında Rusya Kazakistan İlişkieleri
 10. Kazakistan’da Alman Azınlığı
 11. Rusya ve Kırgızistan: Asimetrik İlişkilerin Sürekliliği
 12. Rusya ve Kırgızistan: Devletlerarası İlişikilerin Dinamiği ve
  Perspektifleri
 13. Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan’da İktisadi Kalkınma
  Stratejisi ve Abadancılık
 14. Kafkasya ve Orta Asya Petrol Doğalgazının Bugünü Geleceği ve
  Türkiye
 15. Rusya’nın Azerbaycan Politikası
***
 1. Avrasya Dosyası – Birleşmiş Milletler Özel Sayısı
  Cilt:8 Sayı:1 Yıl 2002
 2. Örgütlenme İlkeleri ve Örgüt Yönetimi Perspektifinden Birleşmiş
  Milletler’in Analizi
 3. Birleşmiş Milletler’e Yeniden Canlılık Kazandırılması
 4. Günü Yakalamak
 5. Güvenlik Konseyi: Gizli Kalanlar
 6. Birleşmiş Milletler Sistemi ve Azınlık Hakları
 7. Uluslararası Hukuk Açısından Uluslararası Organizasyonlar ve
  İnsan Haklarının Korunması: Birleşmiş Milletler Örneği
 8. Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sağlanmasında Bir Araç Olarak
  Birleşmiş Milletler ve Temel Sorunları
 9. BM ve Kuvvet Kullanımı
 10. Birleşmiş Milletler Savaşabilir mi?
 11. Küreselleşme Karşısında Birleşmiş Milletler
 12. ABD-BM İlişkileri: Çok Taraflılığık ile Tek Taraflılığın Bir
  Sentezi
 13. Rusya ve Latin Amerika Devletleri BM’de: İşbirliği Sorunları,
  Olanakları ve Geleceği
 14. Uluslararası Hukukta Birleşmiş Milletler ve Afganistan Operasyonu
 15. Değişen Dünya Düzeni, Değişen Barış Gücü Misyonları ve
  Türkiye’nin Katkısı
 16. Kolonyal Miras, Kimlik ve Bölgesel İlişkiler
 17. 11 Eylül Sonrası ABD: Süper Güç Yeni Politika Arayışında
 18. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararlarında Kıbrıs Sorunu
 19. ABD ve İngiltere’nin Irak Karşısındaki Kuvvet Kullanımlarının
  Değerlendirilmesi
   

***
 1. Avrasya Dosyası – İstihbarat Özel Sayısı Cilt:8 Sayı:2 Yıl 2002
 2. İstihbaratın Tarihsel Teorisi
 3. İstihbarat Biriminin Çalışma Yöntemleri
 4. Teoride ve Pratikte Propaganda
 5. Psikolojik Propaganda: 20. Yüzyılın İlk Yarısında Fikirlerin
  Fikirlerle Savaşı
 6. Psikolojik Harp İstihbaratı
 7. Stratejik İstihbarat
 8. 1 . Dünya Savaşı Öncesi İstihbarat ve Günümüze Etkileri
 9. Enformasyon Savaşı – Siber Savaş – Net Savaşı
 10. Enformasyon Savaşı: Etkiler ve Kaygılar
 11. Bilgi Savaşı: Siperlerden Klavyelere Taşınan Harekatın Anatomisi
 12. Osmanlılarda İstihbarat
 13. Soğuk Savaş Sonrasında Askeri Stratejik İstihbaratın Yeni Vizyonu
 14. ABD İstihbaratının Kullanımı ve Sınırları
 15. Rusya Gizli İstihbarat Servisleri: KGB’nin Kısa Tarihi
 16. “Bölücü Televizyon Yayıncılığı” ve Uluslararası
  Bağlantıları: Med TV Örnek Olayı 1994-1999
 17. İmam Şamil’in Mektuplarının Kuzey Kafkasya Bağımsızlık Hareketini
  Aydınlatmadaki Yeri ve Önemi
 18. Amerika Birleşik Devletleri ve Dağlık Karabağ Uyuşmazlığı
 19. Uluslararası İlişkiler Teorileri Arasında Normatif Teorinin Yeri
  ve Kapsamı
   

***
 1. Avrasya Dosyası – Moleküler Biyoloji Özel Sayısı Cilt:8 Sayı:3
  Yıl 2002
 2. 21. Yüzyılda Moleküler Biyoloji
 3. İnsan Genom Projesi
 4. Hastalıkların Genetik Kaynakları
 5. Kök Hücreleri ve Klonlama
 6. Genetik Araştırmalar ve Etik
 7. 21. Yüzyılda Gen Teknolojileri
 8. Gen Teknolojilerinin Tıpta Kullanımı
 9. Hayvancılık ve Veterinerlikte Gen Teknolojileri ve Biyoteknoloji
 10. Gen Teknolojileri ve Tarımın Geleceği
 11. Endüstriyel Üretimde Gen Teknolojileri
 12. Gen Teknolojileri ve Ulusal Güvenlik
 13. Neden Biyoinformatik?
 14. Soğuk Savaş Sonrasında Devlet Egemenliğinin Sınırlarına Normatif
  Bir Bakış
 15. Arnavutluk’ta Demokratikleşme Çabaları ve Sorunlar 

***
 1. Avrasya Dosyası – Jeopolitik Özel Sayısı Cilt:8 Sayı:4 Yıl 2002
 2. Değişen Küresel Jeopolitikte Türkiye
 3. Tarihte Jeopolitik
 4. Jeopolitik ve Orta Doğu
 5. Rus Jeopolitik Düşüncesinde Misyon Arayışları
 6. Jeopolitiğin Yeniden Doğuşu
 7. Geleneksel Uzay ve Siberuzay: Günümüz Uluslararası Politikasında
  Coğrafyanın Değişen Rolü
 8. Irak’ta Kürt Ayrılıkçılığı ve Başarı Şansı
 9. Türkiye’nin Kuzey Irak Politikası
 10. Ege Kıta Sahanlığı Sorununda Türkiye’nin Hukuki Durumu:
  Uluslararası Yargı Kararları Işığında Bir Değerlendirme
 11. İsrail ve Amerika’nın Irak Savaşı
 12. Küreselleşme ve Kimlik
 13. Ayrılıkçı Televizyon Yayıncılığında Dış Destek ve Nedenleri
 14. Türkiye’nin Orta Doğu Polirikasının İncelenmesi: İstanbul
  Toplantısı Örnek Olayı
 15. Soğuk Savaş’tan Bugüne ABD ve Petrolcü Müttefikleri
 16. Rusya Federasyonu 2002 Yılı Nüfus Sayımı ve Düşündürdükleri
 17. Jeopolitik Kavramı ve Unsurları 

***
 1. Avrasya Dosyası – Enerji Özel Sayısı Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2003
 2. 21. Yüzyıl Dünya Enerji Dengesinde Petrol ve Doğal Gazının Yeri
  ve Önemi
 3. Doğu-Batı Enerji Koridoru Doğalgaz ile Tamamlanıyor: BOTAŞ’ın
  Avrupa’ya Açılım Stratejisi
 4. Mavi Akım: Genetik Şifresi Çözüldü
 5. Petrol Piyasalarının Yapısı, Petrolün Etkileşim Ağları ve Petrol
  Şirketleri Arasındaki Rekabet Ortamı
 6. Petrol Petrol Politikaları ve Orta Doğu: Global Politikaların
  Bölgesel Yansımaları ve Irak Savaşı
 7. Türkiye’de Petrol Aramacılığının Önemi
 8. Hayalden Gerçeğe Trans-Afgan Boru Hattı Projesi: Boru Hattı
  Gölgesinde Devam Eden Bir Savaşın Anatomisi
 9. Balkanlar ve Enerji 

DOSYA HACMİ : 29,4 MEGABYTE
DOKUMANLARI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.