MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

MİSYONERLİK DOSYASI /// DR. MEHMET YÜCE : KIRGIZİSTAN'DA MİSYONERLİK ÇALIŞMALARI (1996-2002)


1996 yılının verilerine göre Kırgızistan’da
200’ün üzerinde misyoner kuruluşu faaliyet gösterirken, bu rakam 2001 – 2002
yılında 1212’ye ulaşmıştır. Bu sayının 839’unu Hıristiyanlığın değişik
mezheplerine ait guruplar oluşturmuştur. Misyoner kuruluşların köken itibariyle
başta Amerika olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa ve Kore ile bağlantıları
bulunmaktadır. Misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak üzere gelen misyonerler
Kırgızistan’ın her bölgesine dağılmakta ve her biri ayrı birer cemaat
oluşturarak devletin resmi organları tarafından tescil edilmektedir.


Kırgızistan-Celalabat İşl. Fak. Dekanı,
Yazarımız Mehmet Yüce yazdı


Dr. Mehmet Yüce

Kırgızistan-Celalabat İşl. Fak. Dekanı


KIRGIZİSTAN, Bişkek: Kırgız Cumhuriyeti 1991
yılında bağımsızlığını kazanmasının akabinde değişik dini gurupların
faaliyetlerine sahne olmaya başlamıştır. İnsanların maneviyatındaki inanç
boşluğunun ve dini bilgi eksikliğinin yanı sıra ülkede demokratik sistemin
tanıdığı özgürlük ortamının sunduğu imkânlar bu tür faaliyetlerin
yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. Bu durumu çok iyi değerlendiren batılı
misyoner teşkilatları özellikle Kırgızistan’ı faaliyet alanı olarak
seçmişlerdir. Bunun sonucunda Kırgızistan’da mantar biter gibi misyonerlik
kuruluşları bitmeye başlamıştır. 1996 yılının verilerine göre Kırgızistan’da
200’ün üzerinde misyoner kuruluşu faaliyet gösterirken, bu rakam 2001 – 2002
yılında 1212’ye ulaşmıştır.


Bu sayının 839’unu Hıristiyanlığın değişik
mezheplerine ait guruplar oluşturmuştur. Misyoner kuruluşların köken itibariyle
başta Amerika olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa ve Kore ile bağlantıları
bulunmaktadır.


Misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak üzere
gelen misyonerler Kırgızistan’ın her bölgesine dağılmakta ve her biri ayrı birer
cemaat oluşturarak devletin resmi organları tarafından tescil edilmektedir.


Böylece kendilerini halkın tepkisine karşı
da güvence altına almaktadırlar. Misyonerlik faaliyeti yapan gurupların
çoğunluğunu Protestanlığın muhtelif kolları oluşturmaktadır. Her ne kadar bu
gurupların inanç esasları, faaliyet alanı ve kullandıkları metotlar farklı olsa
da aynı amaç için çalıştıklarından dolayı aralarında bir sürtüşme söz konusu
olmamaktadır. Olukça organize bir şekilde çalışan bu guruplar birbirlerinin
faaliyet alanına girmeden ve birbirlerine engel olmadan aynı hedefe doğru
ilerlemektedirler. Mükemmel sayılabilecek bir programla hareket eden
misyonerler 27 Ekim 2001 tarihinde Bişkek’te düzenledikleri konseyde
Kırgızistan’daki bütün Protestan kökenli guruplar ve yeni dini hareketler
birleşerek  “Bütün Hıristiyan Menşeli Gurupların Kırgızistan’daki Birliği”
adı altında bir konfederasyon oluşturmuşlardır.


Böylece konfederasyona üye olan Protestan
menşeli dini misyoner guruplar ve onların değişik adlar altındaki vakıfları,
eğitim kurumları Kırgızistan’daki misyoner faaliyetlerini daha organize şekilde
yürütme imkânına kavuşmuşlardır.


Kırgızistan’da faaliyet gösteren başlıca
Misyoner Cemaatleri şunlardır: Baptistler, Evangelistler, Yahova Şahitleri,
Adventistler, Pyatidesyatnikler (Ellinci Gün Hıristiyanları), Presbiteryenler,
İsus Hristos Kilisesi, Hayat Kaynağı Gurubu ve Ümit Işığı Gurubu’dur.


Kırgızistan’da en yaygın misyoner grupların
başında Baptistler yer almaktadırlar. Baptistler, Kırgız Türkünün sosyal ve ekonomik
yönden ezilmiş olan kesimlerine maddi yardım yapmak suretiyle faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Bu konuda özellikle Alman misyonerlerin faaliyetleri ilk
sırada yer almaktadır.


Kırgızistan’da sosyal ve kültürel alanda çok
büyük miktarda paralar harcayarak halkı kendine çekmeye çalışmaktadırlar.
Baptistler, özellikle halk arasından maddi açıdan problemli, geçimini zorla
sağlayan aileleri, dul kadınları ve yetimleri hedef almaktadırlar. Almanya’dan
gelen bu misyonerler, halka yardım ederken,  “bu yardımları size biz
vermedik bunları size Tanrı İsa gönderdi” diye telkinde bulunmaktadırlar.
Baptistler Kırgızistan’da gerçekleştirmeye çalıştıkları plan dahilinde
Kırgızistan’ın Issık Göl, Karakol ve Karabalta şehir sakinlerinin muhtaç ve
fakir olan kısmına da çok büyük miktarda maddi yardımlarda bulunmuşlardır.
Gençler üzerinde yoğunlaşan Baptistler, Kırgızistan’ın değişik okullarından
öğrencileri dinlenme kamplarına göndermek için 1997 senesinde 70.000 Alman
Markı sarf etmişlerdir. Yine Kırgızistan’da açtıkları İncil Okuluna 500.000
Alman Markı harcadıkları söylenmektedir.


Kırgızistan’da yaygın bir diğer grup ise
İsus Hristos Kilisesidir. İsus Hristos Kilisesi, Hıristiyanlık tarihinde ortaya
çıkan yeni guruplardan biri olarak bilinmektedir. Bu gurubun Amerika’da ortaya
çıkan Pyatidesyatniklerden esinlenerek meydana geldiği kaynaklarda
bildirilmektedir. Fakat bu gurubun ortaya çıkışıyla ilgili kesin tarihi
bilgiler bulunmamaktadır. Kırgızistan’da tespit edildiği kadarıyla bu gurup
kendine Kırgızca  “Daniyar Taalayev” lakabını veren Amerika’lı birisinin
ideolojisi üzerine kurulmuştur. Onun fikrine göre, Yahudiliğin ve
Hıristiyanlığın İslam dinine üstünlük sağlaması gerekmektedir. Ona göre Hz.
Muhammed, Müslümanlardan İncil’i öğrenmelerini talep etmiştir. Kuran da
Müslümanlara İncil’i öğrenmeleri için gönderilmiştir. Daniyar Taalayev buna
benzer fikirlerini Kırgızistan’da rahat bir şekilde yayabilmektedir. Ona,
Amerika’da eğitim gören Vasya Kuzin adlı yerli bir Rus yardım etmektedir. Şu
anda bu akımı Vasya Kuzin yönetmektedir. Vasya Kuzin vaazlarının birinde: 
“Kırgızlar kıyamete kadar Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Bu yüzden onlar,
bulaşıcı hastalıklarla hastalanırlar. Bundan kurtulmanın tek yolu İsus Hristos
Kilisesine gelip katılmaktır.”  diyerek Kırgızları etkilemeye çalışmıştır.
Kırgızistan’da bu gurubun iki ayrı cemaati bulunmaktadır. Biri Rus dilinde
diğeri de Kırgız dilinde konuşan cemaattir. Rusları Vasya Kuzin, Kırgızları da
Talasbek ile Tilek isimli şahıslar idare etmektedir. Bu gurubun Kırgızistan’ın değişik
bölgelerinde resmi olarak çalışan 18 kilisesi ve gayri resmi olarak çalışan 7
kilisesi bulunmaktadır. Bunların çoğu Kırgızistan’ın Kuzey bölgesindedir. Milli
ve manevi değerlere sahip Kırgız Türkleri ülkelerinde faaliyet gösteren
misyonerlik faaliyetlerine karşı büyük tepkiler göstermektedirler. Zaman zaman
bu kimseler ile misyonerler arasında kavgalar yaşanmaktadır. Hıristiyan
misyonerlerinden rahatsız olan insanlar her fırsatta onlara karşı mücadele
etmektedirler. 1994 senesinin Mayıs ayında Atbaşı köyünde Kırgız Baptistler ile
Kırgız Müslümanlar arasında çeşitli sebeplerden dolayı büyük bir kavga
yaşanmıştır. Bağımsızlıktan önce sadece Müslümanların ve Ortodoks
Hıristiyanların bulunduğu Kırgızistan, bağımsızlıktan sonra bir anda Batılı
misyoner gurupların cirit attığı bir ülke haline dönüşmüştür. Şu anda bu
misyonerlerin sayesinde Hıristiyanlığı tercih eden Kırgız vatandaşlarının
toplam sayısı on bin ile on yedi bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Hiç
de azımsanmayacak bu oran Kırgızistan’da ciddi tedbirlerin alınmasını zorunlu
kılmaktadır.