TELEGRAM

MK ULTRA PROJESİ : AMAÇ BEYİN KONTROLÜ


AMAÇ BEYİN KONTROLÜ
ABD,
denek olarak kullandığı insanlara LSD dahil birçok kimyasal verdi
 

Amaç beyin kontrolü
Sovyetler’in
geliştirdiği düşünülen biyolojik silahları ve beyin yıkama yöntemlerini örnek
alan ABD, 1947 yılında CIA’nın kurulmasıyla bir dizi zihin kontrol projesinin
ilkini başlattı.
 

ABD’ye
getirilen Nazi doktorlar da bu projelerde yer alacaktı.
Manhattan
Projesi adı altında atom bombasını geliştiren hükümet gizli projeler konusunda
büyük tecrübe kazanmıştı. Zihin kontrol deneylerinde insanların kullanıldığı bu
programların kod adları, ”CHATTER, BLUEBIRD, ARTICHOKE, MKULTRA, MKSEARCH ve
MKDELTA” idi.
Neredeyse
tüm ülkeyi sarmış olmasına karşın yıllarca büyük gizlilikle sürdürülen bu
deneylerde olan bitenden habersiz insanların, küçük çocukların, akıl
hastalarının, tutukluların kullanıldığı belirlendi. Deneyler sırasında
ölümlerin meydana geldiği; birçok deneğin dengesini kaybettiği ve bazılarının intihara
kalkıştıkları bugün artık kesin olarak biliniyor. CHATTER (gevezelik) Projesi,
Sovyetler’in casusları, esirleri itiraf ettirmek için kullandıkları ilaçların
‘başarısına’ karşılık olarak geliştirilmişti. Araştırma, casusların sorguları
sırasında kullanılabilecek ilaçların belirlenmesi ve denenmesi üzerine
odaklanmıştı. CHATTER Projesi, 1953 yılında resmen sonlandırıldı.
Çalışmalarını
insan davranışlarını kontrol yönünde genişletmek isteyen CIA, teşkilatın başı
Allen Dulles ‘ın onayıyla 1950 yılında BLUEBIRD (bir tür muhabbet kuşu)
Projesi’ne başladı. Bu programın hedefleri şöyle sıralanıyordu: 1) Personelden
izinsiz bilgi sızdırılmasını önleyecek bir yöntem geliştirmek, 2) Özel
sorgulama teknikleri yoluyla bireyin kontrol edilmesinin mümkün olup olmadığının
araştırılması, 3) Hafıza geliştirme yöntemlerinin araştırılması, 4) CIA
personelinin düşman kontrolüne geçmesini önlemek için savunma teknikleri
geliştirmek. BLUEBIRD Projesi’nin kod adı, 1951 Ağustos’unda ARTICHOKE
(enginar) Projesi olarak değiştirildi. Bu projenin hedefi de hipnoz ve çeşitli
kimyasalların kullanımı yoluyla sorgulama tekniklerinin araştırılmasıydı. Bu
program da 1956’da noktalandı. Ancak ARTICHOKE Projesi’nin durdurulmasından 3
yıl önce, yani 13 Nisan 1953’te CIA Başkan Yardımcısı Richard Helms ‘in
önerileri doğrultusunda MKULTRA Projesi başlatıldı. MK harflerinin Mind
Kontrolle (zihin kontrolü, kontrolle kelimesi İngilizce ‘control’ ün Almanca
karşılığı) kelimelerinin kısaltması olduğu tahmin ediliyor. MKULTRA Projesi
kapsamında insan davranışlarını kontrol etmek amacıyla kullanılan yöntemler
arasında radyasyon, elektroşok, hipnoz, başta LSD olmak üzere çeşitli
kimyasallar, askeri araç gereçler, işkence aletleri, psikoloji, psikiyatri,
sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimler vardı.
MKULTRA’nın yurtdışı için geliştirilenine de MKDELTA adı verilmişti.
MKULTRA
şemsiyesi altında tanımlanan 150 kadar projeden en ünlüsü olan MONARCH Projesi,
resmi olarak 1960’ların başlarında Amerikan ordusu tarafından başlatıldı.
(Gayri resmi olarak çok daha önceden başladığı biliniyor.) MONARCH Projesi
halen ulusal güvenlik nedenlerinden ötürü ‘çok gizli’ olarak sınıflandırılmış
durumda. Bu korkunç deneylerin gerçekleştirildiği yerler arasında 44
üniversite, 15 bilim vakfı, 12 hastane, 3 hapishane ve ilaç şirketleri
bulunuyordu. Araştırmalarda dünyaca ünlü psikiyatrlar, psikologlar ve beyin
cerrahları yer alıyordu. Zihin kontrol çalışmalarında CIA ile işbirliği
yapanlar arasında Amerikan Psikoloji Derneği, Amerikan Psikiyatri Deneği’nin
eski başkanları, Biyolojik Psikiyatri Topluluğu ve ödüllü psikiyatrlar vardı.
ABD’de zihin kontrol deneyleri sadece CIA tarafından değil ABD Ordu Haber Alma
Dairesi ve Ordu Kimyasal Silahlar Ofisi tarafından da yürütüldü. Askerlere
birer kâğıt imzalatarak kobay olmaları sağlandı. MKULTRA belgelerinin büyük
bölümü yine programı başlatan kişi olan CIA Başkanı Richard Helms’in emriyle
1972’de yok edildiği için insanlar üzerinde zihin kontrol deneylerinin gerçek
boyutu belki de asla bilinemeyecek.
Tüyler ürperten ifadeler
Biyolojik
saldırı korkusuyla yaşayan ABD’de hastalalıklara karşı her türlü önlemi
alınıyor. ABD’nin işgal ettiği ülkelerde ise çocuklardahil birçok kişi
kullanılan silahlardan dolayı çaresiz durumda kalıyor.
MKULTRA
Projesi’nin ilk olarak 1975 yılında başkanlığa bağlı Rockefeller Komisyonu
tarafından gün ışığına çıkartılmasının ardından Senato’nun sağlıktan sorumlu
alt komitesi, CIA’nın insanlar üzerinde yaptığı deneylerle ilgili tüyler
ürperten ifadeler dinledi.
Günümüze
kalan belgeler ve tarihçiler, bilim adamları ve gazeteciler tarafından yapılan
araştırmalar, CIA’nın MKULTRA kapsamında özellikle radyasyon ve LSD’nin
kullanıldığı deneylere ağırlık verdiğini gösteriyor. Bu deneyler, CIA
personeline, askerlere, casuslara, fahişelere, akıl hastalarına ve sıradan
insanlara tepkilerini ölçmek için, çoğu durumda deneğin haberi olmadan LSD
verilmesini içeriyordu. Bu tür deneylerde eroin, meskalin, skopolamin,
marihuana, alkol ve sodyum pentatol gibi maddeler de kullanıldı. MKULTRA
Projesi’nde görevli biyolojik silah uzmanı  Dr. Frank Olson , 28 Kasım 1953 tarihinde,
kendisinden habersiz içkisine karıştırılan LSD’nin etkisi altındayken
Manhattan’da bir otelin 13.


katından
atladı. Ailesi Dr. Olson’un gerçek ölüm nedenini 22 yıl sonra MKULTRA ile
ilgili bilgiler ilk ortaya çıkmaya başladığında öğrendi. Harold Blauer adında
bir profesyonel tenis oyuncusunun da gizli bir meskalin deneyi sırasında öldüğü
sonradan ortaya çıktı.
ABD
Donanması’ndan emekli Wayne Ritchie , 1957’de katıldığı bir Noel partisinde
kendisine gizlice LSD vermekle suçladığı CIA aleyhine geçen yıl 12 milyon
dolarlık bir tazminat davası açtı.
Biyolojik silah çalışmaları sürüyor
Başkan
George W. Bush , kitle imha silahları üreterek uluslararası sözleşmeleri ihlal
etmekle suçladığı Irak’a harekât emri verdiği sıralarda ABD’nin, İngiliz
ordusunun da yardımıyla yeni nesil biyolojik ve kimyasal silahlar geliştirme
çalışmalarını sürdürdüğü iddia ediliyor. Bundan üç yıl önce İngiliz The
Guardian gazetesine demeç veren ABD’li mikrobiyoloji profesörü Mark Wheelis ile
İngiliz uluslararası savunma profesörü Malcolm Dando , ABD’nin biyolojik misket
bombaları, antraks ve kalabalık insan gruplarının söz konusu olduğu durumlarda
kullanılacak öldürücü olmayan silahlar üzerinde çalıştığını iddia etmişlerdi.
CIA’NIN ABD DIŞINDAKİ PROJELERİ
Yurtdışında
‘üçüncü şans’ CIA projeleri arasında yurtdışında da gerçekleştirilenler vardı.
Özellikle
yurtdışı için tasarlanan MKDELTA programı Avrupa ve Asya ayağı olarak ayrılmış
ve bunlara Üçüncü Şans ve Derbi Şapkası projeleri adı verilmişti. Ancak bu
konuda belgeye ulaşılamamıştır.
Senato’da
yapılan oturumlarda da bu projeler hakkında bilgi sahibi olan tanığa
rastlanmadı. Ancak Kanada’da MKULTRA kapsamında çok çeşitli deneyler
yürütüldüğünü kanıtlayan belgeler bulunuyor.
Bunlardan
en iyi bilineni Dr. Ewen Cameron tarafından 1950-1965 yılları arasında
Montreal’deki Allen Memorial Enstitüsü’ndeki hastalara elektroşok ve deneysel
ilaçlar verilmesini kapsayan deneylerdir. 1992 yılında bu deneyler ortaya
çıktığında Dr. Cameron da hastalarının çoğu da ölmüştü.
ABD’Lİ PSİKİYATRİST ROSS’UN ARAŞTIRMASI:
‘Mançuryalı Aday’ gerçekti
Kişilik
bölünmesi konusunda uzman olan ABD’li psikiyatr Colin A. Ross , günümüze kalan
belgeler üzerinde yaptığı uzun süreli araştırmalardan sonra kaleme aldığı
”Bluebird: Psikiyatrlar Tarafından Kasıtlı Olarak Yaratılan Bölünmüş Kişilik”
adlı kitabında şöyle yazıyor: ”BLUEBIRD Projesi’nde CIA, kasıtlı olarak
kişilik bölünmesi yarattığı deneklerini gizli operasyonlarda kullanmaya
çalışmıştır. Belgelerin incelenmesi sonucu bu inanılmaz deneylerde, 11
yaşındaki çocukların beyinlerine elektrodlar yerleştirildiği, 7-11 yaşları
arasındaki çocuklara haftalarca, her gün, günde 150 mg LSD verildiği ve
elektroşok yoluyla deneklerin hafızalarının silindiği, hayvanların beyinlerine
elektrod yerleştirerek kimyasal ya da biyolojik saldırılarda kullanma
çalışmaları yapıldığı biliniyor. ‘Mançuryalı Aday’ (orijinali 1962 yılında
çekilen ve beyin yıkama yöntemlerini konu alan bir film) kurgu değil gerçektir
ve CIA tarafından 1950’lerde BLUEBIRD ve ARTICHOKE zihin kontrol programlarında
yaratılmıştır.”