TELEGRAM

MK ULTRA PROJESİ : Fetullah Gülen'den beyin kontrolü talimatı

Fetullah Gülen’den
beyin kontrolü talimatı

Darbe girişimi
iddianamesine göre, Fetullah Gülen’in örgütü üzerinde ‘hipnotizma etkisi’ yapan
bir güce sahip olduğu belirtiliyor. Gülen’in emri ile FETÖ üyelerine uygulanan
zihin kontrolü yöntemiyle kişilerin özgürce razı olmaları ve zorlamadan itaat
etmeleri sağlanıyor

İstanbul’daki
darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) üyelerine ‘zihinsel manipülasyon, beyin yıkama, korkutma’ gibi teknikler
uygulayarak, örgütsel bağlılığı güçlendirmeye çalıştığı anlatıldı. İddianamede
ayrıca, örgütün yedi tabakadan oluşan bir “hiyerarşik kast sistemine”
dayandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından 15 Temmuz
darbe girişimine ilişkin hazırlanan 236 sayfalık iddianamede ilginç ayrıntılar
yer aldı. İddianamede, örgüt üyelerinin bir arada tutulması için kullanılan
teknikler anlatıldı.

GÜLEN’DEN BEYİN KONTROL TALİMATI

İddianamede, FETÖ’nün üyelerini
bir arada tutmak için ‘zihinsel manipülasyon, beyin yıkama, korkutma, algı
yöntemleri’ gibi örgütlü tavır ortaya koyacak ve örgütsel bağlılığı
güçlendirecek teknikler kullandığı belirtildi. Gülen’in üyeleri üzerinde beyin
yıkama ve beyin kontrol metotlarının kullanılmasını emrettiği kaydedildi.
İddianamede, “Kişide özgürce razı olmak, zorlamasız itaat etmek,
manipülasyonun temel karakteridir” denildi.

HER TÜRLÜ FEDAKARLIK İÇİN..

Kişi izin verdiği takdirde
manipülatörün onu kullanmak için zihnini karıştıracak ceşitli tekniklere
başvurduğu belirtilerek, “yalan ile aldatmak, psikopatik eğilimli bir
kimsenin duygusal yönden ele gecirdiği ve itaati altındaki kimseye ve tehdit
ettiği kişiye zorla asla yapamayacağı işleri yaptırmak, kişinin egosunu
kamçılayarak istenen şekilde hareket ettirme, yanlışa ayartarak arzusu bilinen
bir kişinin bu zayıf yönünü kullanarak hayatının kontrolünü ele geçirmek”
gibi yöntemlerden bahsedildi. Zihin kontrolü yönteminin, itaat üzerinden her
türlü fedakarlığa katlanmak üzere geliştirildiği ifade edildi.

7 TABAKALI KAST SİSTEMİ

İddianameye göre, örgüt, yedi
tabakadan oluşan bir hiyerarşik kast sistemine dayanıyor. Kastlar arasında
geçişin mümkün olduğu, ancak dördüncü tabakadan sonrasının ‘önder’ tarafından
belirlendiği belirtiliyor. Örgütün 7 tabakadan oluşan kast sistemi şöyle sıralanıyor:

1. Kat – HALK TABAKASI: Cemaate gönül bağı ile bağlı olanlar,
fiili ve maddi destek sağlayanlar. Bilinçsiz hizmet ettirilirler,
faaliyetlerden habersizlerdir. Dini duygularla örgüte bağlanıyorlar, örgüt
üyesi olmaları gerekmiyor.

2. Kat – SADIK
TABAKA: Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum
görevlilerinden oluşan sadık gruptur. Örgüt sohbetlerine katılırlar, düzenli
aidat öderler, az çok örgüt ideolojisini bilirler. Bu tabakaya girebilmek için
örgüt üyesi olmak gereklidir.

3.Kat – İDEOLOJİK ÖRGÜTLENME TABAKASI: Gayri resmi faaliyetlerde
görev alırlar. Örgüt ideolojisini benimseyen ve ileri derecede bağlı,
çevresinde örgüt fikirlerini aşılayan tabakadır. Kaymakam, vali, şehir
sorumluları, general, müfettişler, irşat ekipleri yer alır.

4. Kat – TEFTİŞ KONTROL TABAKASI: Bütün hizmeti (legal ve
illegal) denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir.
Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler.

5.Kat – ORGANİZE EDEN VE YÜRÜTEN TABAKA: Üst düzey gizlilik
gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Fetullah Gülen atar. Devletteki
yapıyı organize edip yürütürler. Örgüt içinden bir evlilik yapanlar buraya
yükselebilir.

6.KAT – HAS TABAKA: Fetullah Gülen ile alt tabakaların
irtibatını sağlar. Örgüt içi görev değişiklikleri yapar, azillere bakar. Gülen
tarafından atanır.

7.Kat – KURMAY TABAKA: Fetullah Gülen’e doğrudan bağlı atamasını
yaptığı seçkin kesim. 17 kişilik kurmaylardan oluşur.

Söz konusu tabakalar dışında bir
de “sempati besleyenlerden” oluşan alt tabaka vardır. Bu kişiler
örgüt hiyerarşisi içinde yer almazlar. Örgüte karşı herhangi bir olumsuz
düşünceleri yoktur. Örgütün bütün faaliyetlerini illegal bile olsa desteklerler.

‘KOPMAK İSTEYENLER ETKİSİZ HALE
GETİRİLİR’

İddianameye göre, yedi katmanın en
üstünde “Fetullah Hoca Arşı” yer alır. Beşinci, altıncı ve yedinci
katmanlar örgütü yöneten katmanlardır.

İlk üç katmanda yer alanlar hizmet
denen işleri yürütür. Dördüncü katman örgütü bir arada tutar. Alt
katmanlardakilerin teftiş ve kontrolünü yapar.
Beşinci katmanda çok nadir
örgütten kopmalar olmuştur. Kopanlar mutlaka takip edilerek etkisiz hale
getirilmiştir. Altıncı katmandakiler Gülen’in bildiği ve takip ettiği hayati
hizmetler olarak tanımlanan işleri yaparlar. Altıncı ve Yedinci katmandakilerin
örgütten kopmalarına kesinlikle izin verilmez.