MK ULTRA PROJESİ /// YENİ GOTİK : DEHŞETİN YENİ ZEMİNİ OLARAK İNSAN ZİHNİ

YENİ GOTİK : DEHŞETİN YENİ ZEMİNİ OLARAK İNSAN ZİHNİ
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/archive?y=2018#y2018> Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, 37 – 46, 01.06.2018
<dergipark.org.tr/tr/pub/@isikonur> Onur IŞIK
<doi.org/10.19129/sbad.324> doi.org/10.19129/sbad.324
Öz
İlk olarak yağmacı, vahşi toplulukları adlandırmak için kullanılan Got (goth, gothic) kelimesi zaman geçtikçe önce mimariye daha sonraysa edebiyata sıçramıştır. Karanlık ve kötücül olana dair olan hikâyeleri niteleyen bu kelime Gotik Edebiyat olarak kendine has bir tarza dönüşmüştür. 18. yüzyıldan Edgar Allan Poe‟ya dek Gotik Edebiyat doğaüstü güçleri yoğunlukla kullanmış ve açıklanamaz olayları kullanarak okurları arkaik korkularıyla yüzleştirmeye çalışmıştır. Poe ise insan psikolojisini de korkuya zemin hazırlayan faktörlerden biri olarak görmüş, bu nedenle doğaüstü güçlerle eşdeğer önem vermiştir. 20. yüzyıla gelindiğindeyse postmodern dönemin de etkisiyle doğaüstü bir kenara itilmiş, insan zihni ve psikolojisi dehşeti anlatmak için yeterli görülmüştür. Böylece, bir kısım yazar bu türden verdikleri eserlerle Yeni Gotik tarzının temsilcisi olmuşlardır. Bu makale, Yeni Gotik akımının özelliklerini öncülleriyle karşılaştırarak tartışmayı amaçlamaktadır
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Gotik%22> Gotik, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Yeni+Gotik%22> Yeni Gotik, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Edgar+Allan+Poe%22> Edgar Allan Poe, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Patrick+McGrath%22> Patrick McGrath
Kaynakça
* Aho, J. (2009). Body Matters: a Phenomenology of Sickness, Disease, and Illness. Plymouth: Lexington Books.
* Amis, M. (1992). Time’s Arrow. New York: Vintage International.
* Botting, F. (2005). Gothic. New York: Routledge.
* Davenport-Hines, R. (2005). Gotik: Aşırılık, Dehşet, Kötülük ve Yıkımın Dört Yüz Yılı (H. Gür, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.
* Fiedler, L. A. (2003). Love and Death in the American Novel. Normal, IL: Dalkey Archive Press.
* Falco, M. (2001). The New Gothic in Patrick McGrath: An Uncanny Encounter. The Western Journal of Graduate Research,10(1), 15-26.
* Jenks, K. (2003). Transgression. New York: Routledge.
* Lima, M. (2010). Poe and Gothic Creativity. The Edgar Allan Poe Review, 11(1), 22-30.
* May, C. E. (2010). Edgar Allan Poe: Öykü Üzerine Bir İnceleme (H. Demir-Atay, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
* McGrath, P. (1989). The Grotesque . New York: Vintage Books.
* Morrow, B. ve McGrath, P. (Ed.). (1993). The New Gothic. New York: Random House Value Publishing.
* Mull, Ç. P. (2008). Gotik Romanın Kıtalararası Serüveni. Ankara: Ürün Yayınları.
* Poe, E. A. (2007). Bu tu n Hikayeleri (D. Ko rpe, Çev.). I stanbul: I thaki Yayınları.
* Todorov, T. (2013). Fantastik. İstanbul: Metis Yayıncılık.
* Zlosnik, S. (2011). Patrick McGrath. Cardiff: University of Wales Press.
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/ZAuUm6zrQs2Iuw> İNDİREBİLİRSİNİZ.