AZINLIKLAR & GAYRİMÜSLİMLER & MÜBADELELER

MÜBADELELER DOSYASI : LOZAN ANTLAŞMASI GEREĞİNCE GİRİT’TEN TÜRKİYE’YE GÖÇÜN BASINA YANSIYAN YÖNLERİ


1923 yılında Türk-Yunan Hükümetleri arasında imzalanan
Mübadele Antlaşması Lozan Konferansı’nın ilk aşamasında görüşülen ve karara
bağlanan bir konu olmuştur. Bu antlaşmaya göre Yunanistan’daki Müslüman nüfus
ile Türkiye’deki Ortodokslar karşılıklı olarak yer değiştirecekti. Nüfus
değişiminin yapılacağı yerlerden birisi de Girit adasıdır. Bu adadan yaklaşık
25-30 bin civarında Müslüman Türk nüfusun göçü öngörülmekteydi. Girit’in
Kandiye, Resmo ve Hanya gibi şehirleri göçün en yoğun yaşandığı yerlerdir.
Çalışmada göçlerin başlamasıyla Yunan hükümetinin Girit’teki Müslüman Türk
muhacirlere uyguladığı baskı politikası ve bu durumun Türk basınına yansıyan
yönlerini ele almak amaçlanmıştır. Yunan hükümeti, burada yaşayan Türk
muhacirlerin mallarını ve mülklerini satmaya vakit bulamadan göç etmelerini
sağlamak için baskı ve zulüm politikası takip etmiştir. Bu muhacirler Edremit,
Ayvalık, Darıca, Gemlik, Mudanya, Bodrum gibi genellikle zeytin
yetiştiriciliğinin ağırlıkta olduğu yerlere yerleştirilmişlerdir. Bu çalışmada
Ahenk, Tanin, Vatan, Vakit, Hâkimiyet-i Milliye, İleri gibi gazetelerden
istifade edilmiştir.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.