TERÖR

PKK ÖRGÜTÜ DOSYASI /// VİDEO : Abdullah Öcalan AŞÜFTESİ kimdir ??


PKK-ASALA
Ortaklığı


Ermeni sorunu ile PKK sorunu arasındaki ilişki kamuoyunda yeteri
tartışılmamaktadır.

İlk saldırgan strateji, ilk defa 1905”de II. Abdülhamit”e yapılan bombalı
saldırı ile başlamıştır.




Anadolu
dışında kurulan Hınçak, Tasnak, Ramgavar, Hınçak İhtilal Komitesi, Silahlılar
Cemiyeti, Ermenistan’a Doğru Cemiyeti, Genç Ermenistan Cemiyeti, İttihat ve
Halas Cemiyeti ve Karahaç Cemiyeti gibi
halkı silahlı ayaklanmaya sevk eden örgütlenmeler meydana getirilmiştir. İsyan
hareketleri ülkeye yayılmıştır.
 

1965
yılına kadar sakin bir dönem geçirildikten sonra, Ermeni lobisinin desteğiyle
terör hareketleri birdenbire tekrar ortaya çıkarılmış, Türk diplomatları
öldürülmeye başlanmıştır. 1972 yılı sonuna kadar çeşitli ülkelerde 20’ye yakın
anıt dikilmiş, basın ve yayın yolu ile karalama faaliyetleri programlı olarak
uygulamaya konmuştur.




Bu
dönemde terörü özendiren, geliştiren, hazırlayan, daha geniş alanlara
yayılmasını, ve hedeflerinin çeşitlenmesini sağlayan; terör tim ve grupları
oluşturan, yeni örgütlenme çabalarına destek, temas ve ilişkiler ortamı
hazırlayanlar, Taşnak ve Hınçak örgütleridir. Yine Ermeni terörü ile eş anlamda
kullanılan “Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli Ordusu” ASALA’dır. ASALA
da manevi ve psikolojik desteği, temas ve ilişkiler ortamını Hınçaklardan
almıştır.
 

Avrupa
ve doğu ülkeleri ile Suriye ve Lübnan’da üsler edinen Ermeniler, Kıbrıs Rumları
ve Yunanistan ile işbirliği içine girerek eylemlerini gerçekleştirmişlerdir.




Ermeni
terör örgütleri, dış dünyanın tepkileri üzerine 1980’li yıllarda taktik
değiştirerek, PKK terör örgütü ile işbirliğine girmişlerdir. 1984 yılında
bölücü terör örgütü PKK sahneye itilmiş ve Asala-Ermeni terörü geri plana
çekilmiştir. Ermeniler ile PKK arasındaki bağlantı açıktır.
 

· PKK, 21-28 Nisan 1980 tarihini “Kızıl Hafta” olarak ilan etmiş
ve 24 Nisan tarihini sözde Ermenilerin katledilme günü olarak anarak,
toplantılar yapmaya başlamıştır.




· 8 Nisan 1980 tarihinde Lübnan’ın Sidon kentinde PKK ve ASALA
ortak basın toplantısı düzenlemişler ve bir deklarasyon yayınlamışlardır. Bu
uzlaşmadan sonra, 9 Kasım 1980 tarihinde Strazburg Türk Başkonsolosluğu’na, 19
Kasım 1980 tarihinde ise Roma Türk Hava Yolları bürosuna yönelik yapılan
saldırılar, PKK ve ASALA’ca ortaklaşa üstlenilmiştir.




· Asıl ismi Artin Aramyan olan Abdullah Öcalan, Ermeni Yazarlar
Birliği tarafından “Büyük Ermenistan hayali fikrine olan katkılarından dolayı”
onur üyeliğine seçilmiştir.




· Ermeni Halk Hareketi’nin bünyesinde, bir çok Avrupa ülkesinde
olduğu gibi bir Kürdistan Komitesi oluşturulmuştur.
 

· 4 Haziran 1993 tarihinde; Ermeni Hınçak Partisi, ASALA ve PKK
mensuplarının katılımıyla Batı Beyrut”ta bulunan PKK terör örgütü merkezinde
bir toplantı yapılmıştır.

Ermeni-PKK ilişkisiyle bir diğer örnek ise, 6- 9 Ocak 1993 tarihlerinde
Beyrut’taki iki ayrı kilisede düzenlenen ve Lübnan Ermeni Ortodoks
Başpiskoposu, Ermeni Parti yetkilileri ile 150 gencin katıldığı toplantılarda
kullanılan şu ifadelerdir:




· Şimdilik Türkiye”ye karşı sakin tutum gösterilmelidir.



· Ermeni toplumu gittikçe büyümekte ve ekonomik yönden güçlenmektedir.



· Geliştirilen propaganda faaliyetleri sayesinde, bütün dünyada (sözde)
soykırım daha iyi bilinmeye başlanmıştır.



· Ermenistan devleti kurulmuştur, her geçen gün toprakları genişlemektedir ve
atalarının intikamını mutlaka alacaklardır.



· Başta ABD olmak üzere, diğer batılı ülkeler de Karabağ’da sürdürülen savaşta
Ermenileri haklı bulmaktadırlar. Bu fırsatı değerlendirmek gerekir… Karabağ’da
savaşan Ermeni gençlerine yenileri katılacaktır.



· Türkiye’de iç savaş devam edecek, Türk ekonomisi sıfır noktasına gelecek ve
vatandaşlar baş kaldıracaklardır.



· Türkiye bölünecek ve bir Kürt devleti kurulacaktır.



· Ermeniler Kürtlerle olan ilişkilerini iyi bir şekilde yürütmeli ve Kürtlerin
mücadelelerini desteklemelidirler.




Şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? Ermeni soykırım iddiaları Avrupa ülkelerinde
neden kabul ediliyor, Kürt konusuna önem veriliyor. Ve yine ABD kongresine
ikide bir tasarı getiriliyor sonra çekiliyor.





Günün Sözü; Basiretli ve sağ duyulu hareket etmek,
oynanan her oyunu bozabilir.


PKK mağarasında bulunan bir yazı





Eğer bir asker sizi gördüğü
zaman sürekli ateş ediyorsa, bilinki o acemidir…
Kurşunun bitmesini
bekleyin… Bittiği zaman gidin ve kafasına sıkın…
Eğer sadece sizi gördüğü
zaman ateş ediyor saklandığınız zaman duruyorsa o bir komandodur… Kaçın ve
canınızı kurtarın…
Eğer sizi gördüğü zaman
ortadan kaybolmuşsa ve etraf sessizse bilinki ”Bordo Berelidir”… Merak
etmeyin o sizi bulur…