PROPAGANDA DOSYASI /// GÜL TEMEL : “Virüslü Sivrisinekler” Propagandasındaki Amaç Nedir ???

GÜL TEMEL : “Virüslü Sivrisinekler” Propagandasındaki Amaç Nedir ???

Covid19 virüsün çıkışıyla ilgili iddialar bir taneyken şimdi iki tane olmak üzere.
* Bir önceki; “virüs yarasadan yayıldı” iddiasıydı. * Yenisi ise; “virüs sivrisineklerden yayılacak” söylentisi!
Birini sorguladınız ve bu iddianın var ettiği salgın düzmecesine karşı çıktınız.
* Şimdi nasıl olur da yenisine kapıldınız? * Bu yeni tuzak bir öncekinden daha mı inandırıcı?
Hayır! birbirinden hiçbir farkı da yok! Ne yarasa virüs taşıdı, ne sivrisinekler virüs taşıyacak. Bu söylenti yayıldıkça, Covid kapanmalarına karşı çıkanlar da kendilerini evlere kapatılmış bulacak!
Şimdiden “virüs taşıyan sivrisineklere” karşı önlem diye toplu böcek ilaçlamasından bahsediyorlar.
Sonuç ne olacak?
Evlere kapatılan kitleler ve yoğun bir şekilde yürütülecek kimyasal püskürtme programı.
Tıpkı 1940’larda “sinekler virüs taşıyor” denilerek <tr.wikipedia.org/wiki/DDT> DDT püskürtmesine giriştikleri gibi. Havası, suyu, doğası zehirlenen insanlar ve nihayetinde işleyen en etkili nüfus kontrol aracı!
Bu kimyasal püskürtmelerle zarar görecek böcekler ve bilhassa arılar.
Arı itlafının insan yaşamı için nasıl bir tehdit olduğunu bildiniz. Polenleşmenin sekteye uğraması demek, mahsullerin yok oluşu demektir. İşte şimdi yapay kıtlığın nasıl getireceğini de bildiniz!
“Sivrisineklerle virüs yayılacak” propagandasını durdurun!
Bu propagandanın insanlığı nasıl bir tuzağa çekmek istediğini ve nelere sebep olabileceğini görün. Bir yaratım harikası olan ekosistemde görevli her canlıyı, insanlığın ve doğal hayatın düşmanı olanlardan koruyun!
Tabi ki, diyer bir amaçları ve hedefleri ise korku ve panik ortamı yaratarak şimdiye kadar aşı adayı mRNA’lı kimyasal sıvılara mesafeli durup hiç aşı olmayanlarla, eksik dozlu olup vazgeçenlerin aşı olmalarını sağlamaktır.
Covid 19 diye bir virüs nasıl hiç var olmamışsa, “Virüslü sivrisinekler” söylentisi palavradan başka bir şey değildir. ***
Gül TEMEL
Sponsored Content