PROPAGANDA DOSYASI /// Kağan Kaya : Goebbels ve büyük yalan tekniği

metin, insan yüzü, ekran görüntüsü, adam, insan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Kağan Kaya : Goebbels ve büyük yalan tekniği

19 Mart 2024

Hitler’in Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’ın “Büyük Yalan” olarak bilinen tekniği, algı yönetimi ve psikolojik savaşın önemli örneklerinden biridir.

Nazi rejimi döneminde propagandayı etkili bir şekilde kullanarak insanların inançlarını yönlendirmek amacıyla kullanmıştır.

Bir yalanın ne kadar büyük olursa o kadar inandırıcı olması, insanların büyük ve çarpıcı iddialara daha kolay inanma eğiliminde olduğunu gösterir.

Aynı şekilde bir yalanın tekrarlanması da insanların zihinlerinde yer etmesini sağlar ve zamanla gerçekmiş gibi algılanabilir.

Halk kitlelerinin etkilenmesi, propaganda faaliyetlerinin geniş bir kitleye ulaşmasıyla daha etkili olabileceği düşüncesini yansıtır. Kalabalık halk kitleleri etkilenirse, propagandanın hedeflenen etkisi daha güçlü olabilir.

Propagandanın tek bir kaynaktan yapılması, mesajın bütünlüğünü sağlamak ve farklı seslerin çıkmasını engellemek amacıyla kullanılır. Bu şekilde propaganda mesajının daha etkili ve tutarlı bir şekilde yayılması hedeflenir.

Propaganda faaliyetlerinde düşmanın tekniklerinin kullanılması, etkili bir propaganda için her türlü araç ve yöntemin kullanılmasını ifade eder.

Düşmanın kullandığı propagandaya karşılık vermek veya onu etkisizleştirmek amacıyla düşmanın tekniklerinden faydalanılabilir.

Liderin prestijinin propaganda üzerinde etkili olduğu düşüncesi, liderin imajının propagandanın başarısını artırabileceğini gösterir. Liderin karizması ve prestiji, propaganda mesajlarının daha etkili olmasına katkı sağlayabilir.

Olayların sürekli sıcak tutulması, insanların dikkatini çekmek ve propaganda mesajlarının daha etkili olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Böylece olayların tekrardan normale dönmesine izin verilmez ve sürekli bir hareketlilik ve heyecan yaratılır.

Propagandanın düşmanın planlarını etkilemesi, düşmanın stratejik hedeflerini zayıflatmak veya bozmak amacıyla kullanılmasını ifade eder. Propaganda faaliyetlerinin düşmanın planlarını etkilemesi ve onları etkisiz hâle getirmesi hedeflenir.

Hukuk ve yargının ikinci plandaki silahlar olması, propaganda faaliyetlerinin yanı sıra hukuki ve yargısal araçların da kullanılmasının gerekliliğini ifade eder.

Böylece propagandanın yanı sıra düşmanın eylemleriyle ilgili olarak hukuki yolların da kullanılması ve yargı sisteminin propaganda amaçları doğrultusunda kullanılması hedeflenir.

Rakibin güçlü olduğunu kabul etmeme ve zayıf yanları gizleme, propaganda faaliyetlerinde psikolojik üstünlüğü elde etmeyi hedefler. Propaganda yoluyla rakibin zayıf yanlarının vurgulanması ve kendi güçlü yönlerin öne çıkarılması amaçlanır.

Her suçun tek bir düşmana atılması, propagandada hedeflenen düşmanın suçlanması ve onunla ilgili olumsuz bir imaj oluşturulması anlamına gelir. Bu şekilde propagandayla düşman hedeflenir ve karşı tarafın itibarı zedelenmeye çalışılır.

Bu söylemler propagandayı etkili bir şekilde kullanarak insanların düşüncelerini yönlendirmeyi ve toplumda istenilen inanç ve davranışları oluşturmayı hedefleyen algı yönetimi ve psikolojik savaşın stratejik yaklaşımlarını temsil eder.

Not: “Algı Yönetimi ve Psikolojik Savaş” kitabımdan bir bölüm okudunuz…