SAVAŞLAR DOSYASI /// DR. YAVUZ DEDEGİL : Çanakkale Savaşı’na derin Bakış

tekerlek, giyim, adam, insan, dış mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

DR. YAVUZ DEDEGİL : Çanakkale Savaşı’na derin Bakış

Çanakkale savaşı hakkında yabancı, öncelikle Almanca yazılmış kitapları da okuyunca, bu savaşın askerî yönleri yanlarının da bilinmeye değer olduğu görülüyor. Bunlardan birkaçına aşğıda kısaca değinmek isterim.

1. İngiltere’nin Çanakkale Boğazını geçme projesi.

1.1 Bu girişimin ekonomik gerekçesi: İngiltere daha önce de zaman zaman olduğu gibi buğday ihtiyacını kendi karşılayamıyor, Rusya ve Polonya’dan buğday ithal etmek zorunda. Buna karşı Rusya da İngiltereden askeri malzeme alıyor. Kuzeyde Alman’ya deniz ve kara yollarına hâkim, geçit imkânsız görünüyor. Tek alternatif olarak Boğazlar ve Akdeniz üzerinden deniz nakliyatı görünüyor ve Osmanlı’nın o günkü durumu, bu yolun mümkün olacağı fikrini doğuruyor.

1.2 Politik plânlama: İngiltere Donanma bakanı W. Churchill, Çanakkale Boğazını donanma ile trafiğe açmayı plânlıyor ve amirallere projesini bildiriyor. Amiraller projeyi inceledikten sonra, Çanakkale Boğazının, karadan çıkarma yapmaksızın, sadece deniz kuvvetleri ile geçilemiyeceği kanaatine varıyor ve projeyi red ediyorlar.

Churchill kara kuvvetleri komutanlığına yazıyor fakat oradan da „mevcut kapasitenin tamamının güncel kara savaşları için gerekli olduğu ve Çanakkale için kapasite ayrılamayacağı” cevabını alıyor. Churchill bunun üzerine, bakanlıktaki amirallerden gizli olarak, Doğu Akdeniz filosunun komutanına yazıp, onun, elindeki gemiler ile Çanakkale yolunu açıp açamayacağını soruyor. Komutan, muhtemelen bunu başarırsa kahraman olacağı beklentisiyle, olumlu cevap veriyor. Bunun üzerine İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan bir saldırı filosu oluşturuluyor.

1.3 Birinci Denizden geçme denemesi 19 Şubat 1915, kıyıdan yoğun topçu atışı yüzünden, yarıda kalıyor ve böylece karadan taarruzun gerekliliği ispat edilmiş oluyor.

2. Liman von Sanders ve topların yerleştirilmesi: Liman von Sanders o zamanki Alman ordusundaki üç yahudi kökenli generalden biridir. İstanbula gönderilirken görevi, Osmanlı topraklarındaki Alman silahlı kuvvetlerinin başkomutanı pozisyonudur. Liman von Sanders ile Osmanlı paşası ve damat Enver Paşa, savaş taktiği konusunda anlaşamazlar. Liman von Sanders, savaş hazırlığının savunma ağırlıklı olmasını gerekli görürken, Enver Paşa, işgal edilerek kaybedilmiş olan Osmanlı topraklarının geri kazanılmasını hedef almıştır. İstanbuldaki Alman Büyükelçiliğinde Enver Paşa’nın kredisi yüksektir. Sonuçta Liman von Sanders ile Alman Büyükelçisinin arası açılır ve Büyükelçi, Liman von Sanders’i İstanbul’dan uzaklaştırmak için Boğazların korunması görevini verir.

Savaşın başında, bir saldırının Rusya’dan gelmesi beklenmektedir ve öncelikle İstanbul boğazının iki yakası yerleştirilen toplarla korunmaya alınmıştır. Savaşın genel gidişini izleyen Liman von Sanders sonradan, beklenen saldırının Ruslar değil İngilizler tarafından Ege Denizinden geleceğine kanaat getirir ve İstanbul Boğazındaki topları Çanakkale boğazına naklettirir. Bu, yer yer mandalarla, çamurlu arazi ve yollardan yapılan nakliyat bir seneye yakın sürer ve topların yerleştirilmesi, ilk deniz saldırısından ancak bir hafta önce tamamlanmıştır.

3. Mayınların döşenmesi: Döşenen mayınlar, 1914 de Fransızların Marmaris önüne attığı, bir çoban tarafından görülüp, ordu tarafından karaya çıkarılan 20 mayındır. Bu ağır mayınlar develerle Muğlaya, oradan öküz arabalarıyla Aydın’a oradan da trenle İstanbul’a nakledilmişlerdi ve eldeki son mayınlardı.

3.1  Mayınları döşeyen uzman subay Hafız Nazmi Bey, Nusrat gemisinin kaptanı da Tophaneli Hakkı Kaptan’dır. Hakkı kaptan, mayınların döşenmesinden iki gün önce bir kalp krizi geçirdiği halde mayın döşenmesine de kaptan olarak katılmış ve dönerken tekrar kalp krizi geçirerek, karaya varmadan vefat etmiştir.

3.2 Mayınlar, boğaza çapraz değil, denizden boğaza girince ilk körfez, Erenköy körfezine, kuzey-güney yönünde döşenmişlerdi.

4. İkinci deniz taarruzu 18 Mart 1915: Deniz taarruzu 16 İngiliz ve 4 Fransız gemisinden oluşan filo ile başladı. Boğaza girer girmez, Fransız gemileri öne geçirildi. En öndeki Fransız Suffren botu, ilk 15 dakikada 14 isabet alarak devre dışı kaldı. Top ateşinin yoğunluğu karşısında, arkadan gelen Fransız gemisi Bouvet, geri dönebilmek için boğazın genişlediği Erenköy körfezini kullanmak zorundaydı ve mayınlara çarparak battı ve 650 kadar askerin hemen hepsi öldü. Üç gemi daha battıktan sonra, Çanakkale Boğazı’nın kara harekâtı olmadan geçilemiyeceği anlaşılmış oldu.

5. Kutladığımız 18 Mart 1915, bu olayların olduğu gündür. Karadan çıkartma 25 Nisan 1915 de başlamış ve takriben 8 ay, 9 Ocak 1916 ya kadar sürmüştür. Atatürk’ün komutanlık dehasını gösterdiği asıl kara savaşları bu çıkartmalar devrindedir.

6. Hazin bir olay: İkinci deniz harekatından önceki gece, Fransız kuvvetlerinin amirali, boğazda mayın olup olmadığını tespit için bir keşif müfrezesini, tahta bir botla ileriye gönderir. Bu müfrezenin komutanı, fransız amiralin kendi öz oğludur. Müfreze birkaç saat denizde dolaştıktan sonra geri döner ve mayın bulunmadığı raporunu verir.

Bouvet gemisi mayına çarpıp 650 fransız askerin ölümüne sebep olunca, amiral derhal kendisinin başkan olduğu bir askeri mahkeme kurar, oğlunu „görevi ihmal” suçundan yargılar ve oğlunun idamına karar verip, amiral gemisinin bir direğine astırır.