TARİH : Selanik ‘in Yükselişi

Selanik ‘in Yükselişi
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/archive?y=2016#y2016> Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 1, 331 – 339, 01.01.2016
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/48581/617172#article-authors- list> Necati ÇAVDAR
Öz
Eseri kaleme alan Prof. Dr. Necmettin Alkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde öğretim üyesidir. Eserin bir “üçleme” niteliğinde kaleme alınmış olması ve muhtevasının müteselsil bir mahiyet arz etmesi seriyi tek bir eser gibi ele alarak incelememizi zaruri kılmıştır. Özellikle edebiyat ve tarih alanlarında öne çıkan bir yazım biçimi olan “üçleme” 1 ; aynı zaman diliminde yaşanmış, aynı konuyu ihtiva eden ve hakkında söylenecek çok şey bulunan olaylar silsilesinin inşasında yazarların tercih ettikleri bir yol olagelmiştir. Özellikle hatırat ve roman türüne dair yapıtların kaleme alınmasında başvurulan üçleme geleneğinde eser birbirini izleyen üç kitaptan meydana gelmektedir. Yapıtın birinci cildi konunun mukaddimesini, son cildi hâtimesini teşkil etmektedir. İkinci cilt ise genellikle konunun en girift olaylarını ihtiva eden gelişme bölümüne ayrılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Necmettin+Alkan%22> Necmettin Alkan, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Selanik+%C4%B0stanbul%E2%80%99a+Kar %C5%9F%C4%B1%22> Selanik İstanbul’a Karşı, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Ve+Selanik+D%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC%22> Ve Selanik Düştü
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/zT6YeFAkLo9IwQ> İNDİREBİLİRSİNİZ.