SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ & VAKIFLAR & DERNEKLER

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ DOSYASI : Karl Marx, Yahudi Sorunu Bağlamında Sivil Toplum Ve Politik Toplum

Bu
yazıda Marx’ın gençlik döneminde Bauer’in düşüncelerinden hareketle yazmış
olduğu “Yahudi sorunu” adlı eser üzerinden sivil toplum ve politik toplum
ilişkisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca burada Bauer dışında Marx’ın sivil
toplum ve politik toplum ile ilgili fikirlerini etkileyen diğer düşünürlere de
(Hegel, Feuerbach vs.) yer yer değinilecektir. Sivil toplum ve politik toplum
ayrışmasına tarihsel olarak değinilecektir. Marx’ın Yahudi sorunu adlı
eserinden hareketle sivil toplum, yurttaşlık, dinin özgürleşmesi, politik
özgürleşme, devlet gibi olguların bireylerin özgürleşmesindeki etkileri Yahudi
örneği üzerinden makalede ele alınacaktır. Ayrıca günümüz kapitalist toplumunun
oluşumunda Marx’ın eserinde söz ettiği Hıristiyanlık ve Yahudiliğin etkileri de
ele alınacaktır. Bu değerlendirmeye geçilmeden önce konunun daha iyi
anlaşılması için Marx’ın genel olarak diğer eserlerinde söz etmiş olduğu sivil
toplum ve devlet ilişkisine makalede yer verilecektir. 


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.