SOYKIRIMLAR & KATLİAMLAR DOSYASI : Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı “soykırım” davasında duruşma gelecek hafta başlıyor

   

Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı “soykırım” davasında duruşma gelecek hafta başlıyor

AB(D)’nin hakim olduğu mahkemelerdeki yargıçlardan  büyük insanlığın mazlum halklarının haklarını koruyacak  kararlar çıkmasını beklemek  Godot’yu beklemek gibi bir ham umut olmalı…..

Dünyanın göbeği Afrika’da  koşullar oluştuğunda Asya, Afrika ve Güney Amerika milletleri mazlumların hukukunu koruyacak  uluslararası bir mahkeme kuruluncaya kadar Godot’u bekleme süreci işleyecektir.

Bu konuda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar‘ın da üyesi olduğu , Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi gibi bir örnek var.

O tarihlerde henüz emperyalizme paçasını kaptırmamış iki İskandinav ülkesinin başkentlerinde (Stocholm ve Kopenhag’da) 1967 yılında toplanan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi  mahkeme  Viyetnam’da yaptığı soykırıma varan katliamları nedeni ile ABD  yargılanır ve  mahkum edilir.

MAHKEME HÜKMÜ ŞÖYLE : 

1) ABD hükümeti uluslararası hukuka göre Vietnam’a karşı saldırı suçu işlemiştir.

2) ABD hükümeti ve silahlı kuvvetleri Sivil hedeflere karşı yoğun ve sistemli bombardıman yaptığı için suçlu bulunmuştur.

3) Tayland hükümeti, ABD’nin işlediği saldırı suçuna ortaklık ettiği için suçlu bulunmuştur.

4) Filipinler hükümeti, ABD’nin işlediği saldırı suçuna ortaklık ettiği için suçlu bulunmuştur.

5) Japonya hükümeti, ABD’nin işlediği saldırı suçuna ortaklık ettiği için oy çokluğu ile suçlu bulunmuştur. Kararın aleyhine oy kullanan üyeler Japonya’nın ABD’ye hatırı sayılır yardımı dokunduğunu ancak saldırı suçuna iştirak ettiğini düşünmediklerini belirtmişlerdir.

6) ABD hükümeti uluslararası hukuka göre Laos’a karşı saldırı suçu işlemiştir.

7) ABD silahlı kuvvetleri savaş hukukunca yasaklanan silahlar kullanmıştır.

8) ABD silahlı kuvvetleri savaş esirlerine savaş hukukunca yasaklanan muamelelerde bulunmuştur.

9) ABD silahlı kuvvetleri sivillere uluslararası hukukça yasaklanan insanlık dışı muamelelerde bulunmuştur.

10) ABD hükümeti Vietnam halkına karşı soykırım yapmaktan suçlu bulunmuştur. Mahkeme ABD’nin kendisinin de yapımında önemli rol oynadığı Briand Kellog paktını, BM anlaşmasını (m2/4), La Hayye sözleşmesini (m22)ihlal ettiği sonucuna da ulaşmıştır. Russell Mahkemelerinde ABD’li kişiler olsa da ne ABD’nin ne de Vietnam’ın temsilcileri bu mahkemede yer almamıştır. ABD bu mahkemeyi yanlı olarak suçlamış ve hükümlerini kabul etmeyeceğini açıklamıştır. Ancak bu mahkeme ve vermiş olduğu hükümler uluslar arası camiada büyük sesler getirmiş, açıklamış olduğu hükümler devletler hukukunun ilkelerinin gelişiminde rol oynamıştır.

Mehkemen’nin aldığı kararların hukuki bir geçerliliği olmasa da ABD’nin vicdanlarda mahkûm edilmesi ve ABD’nin Vietnam’daki savaş suçlarının uzmanlarca enine-boyuna araştırılmasını sağlar. 

Daha önemlisi Vietnam için kurulan  Mahkeme, insanlığın ortak vicdanının ilk somut eylemi olarak tarihe geçer.(1)

Bazıları bu mahkeme kararının hiç bir yaptırım değeri yok dese de tarihe not düşmek için önemlidir.

Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner diye bir atasözü de var.!