SOYKIRIMLAR & KATLİAMLAR DOSYASI /// Kenan ÇAMURCU : Yahudi Soykırımı Peygambere Müjdelendi mi ???

Kenan ÇAMURCU : Yahudi Soykırımı Peygambere Müjdelendi mi ???

Gargat ağacı hadisi Muaviye’nin Şam’a topladığı hadis uydurmacıları ve menkıbe anlatıcılarının ürettiği yalanlardan ibarettir.

Muhafazakar radikalizmin din kültürü, Muaviye’nin Şam’a topladığı hadis uydurmacıları ve menkıbe anlatıcılarının ürettiği yalanlardan ibarettir. “Garkat hadisi” adıyla meşhur uydurma rivayet olan, Yahudilerin soykırımdan kaçarken arkasına saklanacağı ve kurtulacağı ağaçtan bahseder.

Bizdeki tarikatların ilham kaynağı olan aşırılıkçı Yahudi tarikatlarında gargad ağacının önemi, Musa’nın vahiy işittiği ağaç Kasas 30-31 “Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, (oradaki) ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Muhakkak ki ben yalnızca ben âlemlerin rabbi olan Allah’ım. Asanı yere bırak!” Mûsâ asayı yılan gibi kıvrılır görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. “Ey Mûsâ! Beri gel, korkma, çünkü sen güvendesin” olmasından geliyor. Tarihsel değeri yüksek bir hatıra yani. Muhafazakar radikalizm ise bir uydurma rivayete dayanarak ona başka şey yakıştırmış.

Gargad rivayetinin müellifi, uydurma rivayetlerin membaı Ebu Hureyre’dir. Uydurma anlatıya göre Peygamber, zamanın sonundan bahsederken bu olayın yaşanacağını bildirmiş. Ama bu önemli bilgiyi de sanki bir tek Ebu Hureyre’ye anlatmış, çünkü başka ravisi yok. Anlatılanın şahidi de yok.

Gargad’ı, uydurma rivayette zamanın sonunda Yahudi soykırımından kurtulacak Yahudilere yakıştıran antisemitik muhafazakar radikalizm, Medine’deki Baki’ mezarlığının (Cennetu’l-baki) bir adının da Bakiu’l-Gargad olduğunu bilmez. Çünkü mezarlıkta Gargad ağaçları varmış.

Peygamber’e zamanın sonunda Yahudi soykırımını müjdeleme gibi çirkin bir iftirayı atfeden, Sami ırka nefretlik uydurma rivayetin ülkenin cumhurbaşkanı tarafından dünyaya haykırılması tabii ki kaygı uyandırıcı, utanç verici ve İslamofobik.

Allah akıl fikir versin, ne diyelim…