TARİH /// DR. ERDEM ULAŞ : Başbuğ Atatürk’ün tarih tezi özeti ve Anadolu’nun 7000 yıllık Türklüğü üzerinden tuncun eli Tunceli

DR. ERDEM ULAŞ : Başbuğ Atatürk’ün tarih tezi özeti ve Anadolu’nun 7000 yıllık Türklüğü üzerinden tuncun eli Tunceli

08-02-2024

Başbuğ Atatürk’ün Tarih Tezi Özeti ve Anadolu’nun 7000 Yıllık Türklüğü Üzerinden Tuncun Eli Tunceli 

1517 yılına kadar Anadolu’da etkin bir Kürt nüfusu yoktur. Ancak Kürtler kardeş bir Türk boyudur. Çünkü Türkler her yere kürtleri de taşımış diğer boylardan ayırmamıştır. 

Bugün sadece Türkiye’de 3.7 milyon evlilik ile 40 milyon kişiye ulaşan Türk-Kürt akrabalık vardır. Hâlâ kız alma-verme devam etmektedir.

Bir işyerine girerken buranın sahibi Türk mü, Kürt mü diye kimse sormuyor.

O halde bize düşen bu kardeşlik hukukunu bozan içimizdeki “malum kriptoları”  defetmektir.

“ABD tüm hainlerini bulup yok ettiği için büyüktür.”  Henry Kissinger

“BİZ KÜRT DEĞİL, TÜRKÜZ” Diyap Ağa

(27 Temmuz 1931 -Yeni Gün Gazetesi) 

Biz Türküz, bizi anavatanımızdan hiç bir kuvvet ayıramaz. Bu toprakları hemen terkedin.” Dersim Lolan Aşireti lideri

Mehmet Sabri.

İtilaf Devletlerine Mektubu.

“Bizim soyumuz Oğuzlara dayanır. Orta Asya’dan ve Horosan’dan Türkiye’ye geldik. Biz atalarımızdan bunu gördük bunu duyduk. Türk oğlu Türküz.”

Hozatlı Hasan Efendi.

“Biz Dersimliler Kürt değil Türküz. Ben de Türk oğlu Türküm ve bu benim için bir şereftir.”

CHP Tunceli milletvekili Kamer Genç.

“Dersim Kürt değildir. Bu bölgede Kürt yoktur. Devlet kadroları Dersimlilerin biz Türküz, biz Türküz demelerine aldırış etmemiş onların kaybedilmesine vesile olmuştur.”

Nazimiye eski kaymakamı

Mehmet Zülfü Yolga. 1920.

Buralarda biz Türküz diye bağıran bir halk var.”

Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey. Temmuz 1928. 

Son yıllarda Dersimliler pek Türklerle ilişki içinde olmamışlardır. Ancak Kızılbaşların dinlerine ve aşiretlerine verdikleri isimler tam bir Türktür.

İngiliz Yüzbaşı L.M. Seel.

“Bölge Türklüğünü devlet yöneticilerinin bilmeyişi hatalara neden olmuştur.”

Halit Paşa 1917.

“Dersimliler halis Türktür.”

Vali Cemal Bey. 1926.

“Dersimlilerin Ana Yurdu Türkistandır.”

Kazım Karabekir. 

Dersim Osmanlı’da bir süre kullanılan bölge adıdır.

Sorun ve güvensizlik 1915’deki tehcirden bazı Ermeni grupları kaçırmak (Doğu da İngilizlerin kurmayı planladığı Ermenistana nüfus bırakmak) için,

İngilizlerin Diyarbakır konsolosluğu marifetiyle bazı aşiretlerin içerisinde sakladığı Ermenilerden kaynaklanıyor. Miroğlu, Septioğlu, Anterler gibi bazı aşiretler içinde saklanan Ermeni taşnak hınçak vs türevleri bugün Türk siyasetini esir almış görünüyor. … 

Türkmen Oğuzlar yine uykusunda gafil avlandılar… Bu kripto siyasiler sayesinde ülkeleri Türk ülkesi olmaktan çıkıyor yine…

 “Bu, neden sürekli benim başıma geliyor” diyorsan, Bilge Kam; “Ders, sen öğrenene kadar devam eder” der.

Uyanmadigin ve uyutuldugun sürece bu çark devam eder, rahmetli Barış Manço ‘nun “Çivi çiviyi söker derler soğuktan donanı buzla ovarlar

Ben zaten yanmışım dostlar peki beni fırına mı koysalar

Zeytin suyuna kuru ekmek böyle gelmiş böyle gidecek” sözlerinde Türk gençliğine verdiği mesaj gibidir bu çark…

Peki bu yazıyı okuyan ve baba dedelerine sorup biz şu asiretteniz cevabı alan okuyucular için de Osmanlı Devleti’nin kayıtlarının özetini sunan Prof.Yusuf Halaçoğlu hocanın belgeleriyle sunduğu listeye bakalım;

16. yy Osmanlı kayıtlarında TÜRKMEN olarak adı geçen kendini Kürt sanan bazı Aşiretler:

 1. Barzani Aşireti
 2. Hörmekli Aşireti
 3. Karaballı Aşireti
 4. Pınarlı Aşireti
 5. Kubatlı Aşireti
 6. Deli budak oymağı Aşireti
 7. Kara güne Aşireti
 8. Şeyhbizin Aşireti
 9. Şarran Aşireti
 10. Aygut oymağı Aşireti
 11. Çemişgezeklü Aşireti
 12. Kureyşan Aşireti
 13. Beskan Aşireti
 14. Milli aşireti Aşireti
 15. Modanlı Aşireti
 16. Burukan Aşireti
 17. Şavak Aşireti
 18. Abbasan Aşireti
 19. Ağuçan Aşireti
 20. Bekiran  Aşireti
 21. Zerikan Aşireti
 22. Karakeçili aşireti
 23. Avşarlar Aşireti
 24. Begdili Aşireti
 25. Hınıslu Aşireti
 26. Küresinliler Aşireti
 27. Lekler Aşireti
 28. Batıkan Aşireti
 29. Herkiler Aşireti
 30. Kılıçlı Aşireti
 31. Mukriler Aşireti
 32. Türkan Aşireti
 33. Şadıllı Aşireti
 34. Çapanoğlu Aşireti
 35. Ertuşiler Aşireti
 36. Rişvanlar Aşireti
 37. Brukan Aşireti
 38. Babat Aşireti
 39. Dersimli Aşireti
 40. Karaçoban Aşireti
 41. Tanas aşireti Aşireti
 42. İzzeddinliler Aşireti

Osmanlı arşivlerinde Türkmen olarak kaydı bulunan bir çok Türkmen aşiret etnik coğrafya etkisinde kalarak kendini kürt sanıyor.

Acı ama maalesef gerçek budur.  “Kürtleşen Türkmen Aşiretleri” kitabında da geniş bilgiler mevcuttur.

Bundan sonra uyanıp bir olma vaktidir. Tarih ve tarihi sorumluluk bunu gerektirmektedir!

Dr. Erdem Ulaş, dikGAZETE.com