TARİH /// Moğol Göçebeliği ve Orta Doğu Coğrafyası : Tümenler ve Kışlaklar

Moğol Göçebeliği ve Orta Doğu Coğrafyası : Tümenler ve Kışlaklar
<dergipark.org.tr/tr/pub/tariharastirmalari/archive?y=2018#y2018> Yıl 2018, Cilt 37, Sayı 64, 395 – 412, 01.10.2018
<dergipark.org.tr/tr/pub/@muratkecis> Murat KEÇİŞ <dergipark.org.tr/tr/pub/tariharastirmalari/issue/47736/602880#artic le-authors-list> Sadık KAYA
LİNK : doi.org/10.1501/Tarar_0000000708
Öz
Moğolların Orta Doğu’daki teşkilatlanmaları 1256 yılında tamamlanmıştır. Hûlâgû’nun beraberinde getirdiği büyük ordu, buraya daha önceden gelmiş bulunan kuvvetlerle birleştirilmiştir. Tüm kuvvetlerini Irak’ın istilası için görevlendiren Hûlâgû’nun bu seferi Bağdat’ın alınması, Halife ve Halifeliğin (Abbasi) ortadan kalkmasıyla sona ermiştir.
Hûlâgû’nun bu seferinin incelenmesiyle, ordusu hakkında makul bir tahmin yapmak mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler

<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Mo%C4%9Fol+g%C3%B6%C3%A7ebeli%C4%9F i%22> Moğol göçebeliği, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22orta+do%C4%9Fu%22> orta doğu, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22T%C3%BCmenler+ve+K%C4%B1%C5%9Flakla r%22> Tümenler ve Kışlaklar
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/VWYjMPgB5a9Q-g> İNDİREBİLİRSİNİZ.