TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & NOSTALJİ

TARİH : TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ 

 

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, “Başkomutanlık Kanunu”
hükümlerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak 7-8 Ağustos 1921’de aşağıdaki
emirleri yayınladı. Dünyada ilk kez, bu emirlerle topyekûn savaşa girildi. Ulus
maddî manevî bütün varlığı ile ordusunun yanında yer alıyordu.On
ayrı konuyu kapsayan Tekâlif-i Milliye Emirleri şunlardır:

 

1 No:lu Tekâlif-i Milliye Emri: Her kazada birer
“Tekâlif-i Milliye Komisyonu” kuruldu. Bu komisyonların çalışmaları
sonunda topladıkları malzemenin ordunun çeşitli kısımlarına dağıtım şekli
düzenlendi.

 

2 No:1u Tekâlif-i Milliye Emri: Ülkede her aile
birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp “Tekâlif-i Milliye
Komisyonu”na teslim edecekti.

 

3 No:lu Tekâlif-i Milliye Emri: Tüccarın ve
halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, Amerikan patiska, pamuk, yıkanmış ve
yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi dikmeye yarayan her cins kışlık ve
yazlık kumaş, kalın bez, kösele, vaketa (ince meşin), taban astarlığı, sarı ve
siyah meşin, sahtiyen, dikilmiş ve dikilmemiş çarık, potin, demir kundura
çivisi, tek çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demir ve yapılmış nal.mıh,
yem torbası, yular, belleme, kolon, kaşağı, gebre, semer ve urgan stoklarından
yüzde kır kına, parası sonradan ödenmek üzere el konuldu.

 

4 No:lu Tekâlif-i Milliye Emri: Eldeki buğday,
saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz,
pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay, mum, stoklarından yüzde kırkına
parası sonradan ödenmek üzere el konuldu.

 

5 No:1u Tekâlif-i Milliye Emri: Ordu ihtiyacı
için alınan taşıt araçları dışında, halkın elinde kalan taşıt araçlarıyla, yüz
kilometrelik bir uzaklığa kadar, ayda bir defa olmak üzere, parasız askerî
nakliyat yapılması emredildi.

 

6 No:lu Tekâlif-i Milliye Emri: Ordunun giyimine
ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el konuldu.

 

7 No:lu Tekâlif-i Milliye Emri: Halkın elinde
bulunan savaşta lüzumlu bütün silâh ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesi
emredildi.

 

8 No:lu Tekâlif-i Milliye Emri: Benzin, vakum,
gres, makina, don, saatçi ve taban yağları, vazelin, otomobil, kamyon lastiği,
solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, pil,
çıplak tel, yalıtkan maddeler ve bunlar cinsinden malzeme, asit sülfirik
stoklarının yüzde kırkına ordu adına el konuldu. Alınanların bedeli daha sonra
ödenecekti.

 

9 No:lu Tekâlif-i Milliye Emri: Demirci,
marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafları ve imalâthaneleriyle, bu
esnaf ve imalâthanelerin iş çıkarabilme güçleri ve kasatura, kılıç, mızrak ve
eyer yapabilecek ustaların adlarıyla beraber sayıları ve durumları saptandı.

 

10 No:lu Tekâlif-i Milliye Emri: Halkın elinde
bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarıyla,
kağnı arabalarının, bütün takım ve hayvanlarıyla beraber ve binek ve top çeker
hayvanları, katır ve yük hayvanları, deve ve eşek sayısının yüzde yirmisi ordu
adına alındı.

 

Bütün bu alınanlar için sahiplerine belge verildi ve
devlet borçlandı.

 


Link : http://www.atam.gov.tr/