TARİKATLER & CEMAATLER DOSYASI : TARİKATLAR DEVLETİ İÇTEN YIKARAK EMPERYALİZM İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR – “KESNİZANİ TARİKATI”

TARİKATLAR DEVLETİ İÇTEN YIKARAK EMPERYALİZM İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR – “KESNİZANİ TARİKATI”

Değerli okur,
Tarih ve geçmiş bizlere dersler verir, özellikle devleti yönetenler geçmişte yaşananlardan dersler çıkartarak geçmişte yapılan hataları tekrar yapmaktan sakınırlar. Devletleri yöneten siyasetçilerin danışmanları bu nedenle vardır ve yol gösterici olurlar. Yeter ki devletin başında liyakatlı, tarihi bilen, diplomasiden anlayan iyi ahlâklı, bilge, vatansever, adaletli kişiler olsun. Bu yöneticilerin olduğu ülkeler bilimde, sanatta, kültürde yükselerek çağdaşlaşır. Bu ülkelerin halkı ekonomik olarak zenginleşir, mutlu ve barış içinde yaşarlar. Tüm bunların gerçekleşmesi için yönetim sisteminin Laik, demokratik bir CUMHURİYET olması ve yöneticilerin ANAYASA’ya uygun davranmaları, parlamentoyu işler kılmalı ve GÜÇLER AYRILIĞINA saygı göstermeleri gerektir.
Ne yazık ki 2002’den buyana yukarıda yazılı olan tüm kurallar çiğnenmiştir. ANAYASA, PARLAMENTER REJİM, LAİK CUMHURİYET AKP/ ERDOĞAN’IN yaptığı SİVİL DARRBE ile yok edilmiştir. Sistem değişikliği sözde ve hileli seçim/ referandum ile yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman kardeşler (İhvan-ı Müslim) taraftarı olup, Laik, demokratik Cumhuriyeti ilga ederek Türkiye’yi bir islam devletine çevirmeye çalışıyor. Bu nedenle Başta diyanet olmak üzere tüm tarikat ve cemaatleri serbest bırakarak ve ekonomik olarak destekleyerek  LAİKliği yok etmek gayreti içindedir. Bu nedenle bütün tarikatlar/ cemaatler Laik cumhuriyete, çağdaşlığa, bilim ve kadın haklarına karşı sistematik olarak saldırı halindeler.
Yakın zamanda yaşadığımız Fetö cemaati kalkışmasını unutan (aldatıldık diyen) Erdoğan tüm tarikat/ cemaatlere kapıyı açmıştır. AKP iktidarı/ Erdoğan yine aynı açmazdadır. Bu kez birden fazla tarikat devlet içinde yapılanmıştır ve devleti didikleyerek parçalamaktadırlar.  Bu nedenle örnek olması için Irak Devletinin ve ülkenin yok olarak parçalanmasının arka planında ABD ile işbirliği yapan, emperyalizme destek veren KESKİNAZİ TARİKATINI kıssadan hisse okumanıza sunuyorum.
Naci Kaptan – 18 Ekim 2023


IRAK’IN İŞGALİ VE  KESKİNAZİ TARİKATI

Prof. Dr. Yavuz Kaya

Amerika Irak’ı işgal ederken Irak ordusu hiç ortada görünmedi. Irak ordusunun savaş uçakları hiç kalkmadı. Tek bir tankı sokağa çıkmadı. Amerika pikniğe gider gibi elini kolunu sallaya sallaya Irak’a girdi ve ele geçirdi.

Kesnizani “Ben hiçbir şey bilmiyorum.” manasına gelmektedir. “Hiçbir şeyi bilmeyen” ama devletin organlarına sızabilen bu örgütün geçmişine gidersek; yaklaşık 200 yıl önce Irak’ın Süleymaniye şehrine yerleştiği, orada İslam’ı tebliğde bulunduğu, kendi halinde dini bir grup olduğu biliniyor. Bu grubun varlığı Muhammed Kesnizani’nin başa gelmesiyle örgütsel bir yapı halini aldı.

Tüm dünya buna şaşırdı. Peki, neden Amerika bir direnişle karşılaşmadı? Saddam Hüseyin direnmeden Irak’ı Amerika’ya teslim mi etmişti?
İşgalden sonra ne Amerika ne de CIA bu durum hakkında tek açıklama yapmadı. Yıllarca bu konu ve soru insanların zihinlerini meşgul etti. Bu sorunun cevabını bilmek için 1950’de ABD tarafından CIA desteği ile Irak’ta büyütülen “Kesnizani Tarikatını” bilmeniz gerekir.
CIA desteği ile Irak’ta büyütülen bu tarikat Avrupa, Amerika ve Orta Asya’ya kadar yayıldı. Saddam darbe devrim ile Irak’ı ele geçirdiğinde Saddam’a tamamen itaat ettiler. Saddam da onlara bir şey yapmadı. Fakat Keşnizani Tarikatı ordu, bürokrasi, emniyet, istihbarata kadar her yere adamlarını sokup ülkeyi içeriden ele geçirdi.
Genelkurmay Başkanından istihbarat başkanına,İç işleri Bakanından Emniyet amirlerine kadar çoğu kişi Keşnizani Tarikatına bağlıydı. Tamamen CIA ve MOSSAD kontrolüne girmişlerdi. Üstelik Saddam’ın eşi ve akrabaları da Keşnizani Tarikatına bağlanmıştı. Ve Irak Amerika tarafından artık işgal edilebilirdi.
Kimse direnmeyecekti.
Ve Saddam…
Her şeyi anladığında vakit çok geç olmuştu..
Emperyalist ülkeler her zaman tarikatları kullanmışlardır, çünkü o tarikatları kuran yine kendileridir…..
Bir kez daha düşünün, Bu ülkede;
-Neden ağır bir ekonomik yıkım yaratıldı?
-Neden varlıklarımız satıldı?
-Neden altın rezervimize kadar ihtiyat akçemiz harcandı?
-Neden inanılmaz bir dış borç yaratıldı?
-Neden Londra mahkemeleri yetkili kılındı?
-Neden maliyetinin çok üzerinde alt yapı çalışmaları yapıldı,30 yıllık garantiler verildi hemde enflasyona indeksli kur ile?
-Neden Atatürk ismi silinmeye çalışılıyor?
-Neden T.C. tabelası kaldırıldı?
-Neden sınır güvenliği yok ve vasıfsız milyonlarca sığınmacı ülkeye dolduruldu?
-Neden bir demografik bozulma yaratıldı?!
-Neden devlet kurumları yok edildi?
-Neden kuvvetler ayrılığı kaldırıldı?
-Neden denge-denetleme mekanizmaları kaldırıldı?
-Neden vergilerimizin akibetinin hesabı verilmiyor?
-Neden Milli Güvenlik Güçleri sistemi değiştirildi?
-Neden askeri okullar ve askeri hastaneler kaldırıldı?
-Neden bazı savunma sanayi kuruluşları satıldı ve üretim yapamaz hale getirildi?
-Neden ülkenin telekomünikasyonu satıldı?
-Neden eğitim sistemi laik sistem dışına çıkarıldı?
-Neden orta ekonomik sınıf yok edildi?
-Neden üniversitelerin kalitesi düşürüldü?
-Neden sağlık sistemi kötü?
-Neden anayasa hükümlerine uyulmuyor?
-Neden uyuşturucu ve mafyanın merkezi olduk?
-Neden bağlı olduğumuz AİHM kararları uygulanmıyor?
-Neden tarikat ve cemaatler holdingleşip devlete yerleştirildi?
-Neden ortak akıl devre dışı bırakıldı?
-Neden yetişmiş insan gücümüzü kaybediyoruz?!
-Neden üretim ekonomisinden vazgeçildi?
-Neden kendimize yeten tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olduk?
-Neden bu kadar çok gaz, petrol nadir element kaynakları keşfedilirken (!) enerjide dışa bağımlılık arttı?
-Neden yıllar öncesinden bir varlık fonu oluşturuldu ve sorgulanamaz kılındı?! Yıllar öncesinden!…
-Neden Biden ile başbaşa yapılan görüşmeye dış işleri bürokratları alınmadı ve arkasından sınırlarda açık kapı politikası ile genç erkek Afgan, Paki ve diğerleri akın akın ülkeye girmeye başladı?

Tek cevap: Emperyalist BOP projesi işliyor?