TERÖR

TERÖR DOSYASI /// Ufuk Coşkun : USA’nın Fabrikasyon Teröristleri


Ufuk Coşkun : USA’nın Fabrikasyon Teröristleri


The Just War yani Amerika’nın “haklı
savaş” teorisine göre iyi olan Amerikan başkanları şeytan olan teröristlerle
savaşarak dünyaya demokrasi getirirler!


Gerçekte bir ülkeyi işgal edip yeraltı ve
yerüstü zenginliklerini sömürmenin bahanesidir bu. Öyle ki her dönem Pentagon,
CIA, MOSSAD birlikteliğiyle terör örgütleri imal edilir. Bunlar fabrikasyon
örgütlerdir.


Usame Bin Ladin, Ebu Musab Zerkavi, El
Bağdadi, Öcalan, F. Gülen gibi teröristler birer fabrika ürünüdür.


Usame Bin Ladin;


Kabala konusunda en büyük kaynak sayılan
Zohar’ın 8.cildinde Mesih’in gelişi bölümünde şöyle bir bilgi vardır. Zohar
burada 2001 yılında Yeniçağı başlatacak kıyamet alametlerinden bahsediyor. “Bu
günde uzun büyük şehirde ateş alevi olacak. Ses bütün dünyayı uyandıracak.
Birçok kule yıkılacak ve birçok önemli insan o günde ölecek.”


Kabala uzmanlarının Zahor’a göre
yaptıkları hesaplamalara göre ikiz kulelerin yıkılması için öngörülen tarih 11
Eylül 2001! Daha da ilginç olanı şu bilgi; ”Öbür taraf bunu gördü. Cesaret
kazandı ve adakları yemek için bir köpek gönderdi. “B” ladan onun ismiydi.”


Ladin’in ismini bile vererek güya meseleyi
inanç bakımından da meşrulaştıracaklardı. Ne var ki bu bilgiler Amerikalıları
ikna etmedi. Çünkü büyük bir çoğunluğu hâlâ 11 Eylül saldırılarının bir kurgu
olduğunu düşünüyor.


Oysa Usame Bin Ladin’in ailesinin Bush ile
Teksas’taki petrol kuruluşu üzerinden iş bağlantıları vardı. CIA, Afgan
Savaşı’nda onu işe alıp eğitmişti.


El Zerkavi;


Zerkavi ve Bağdadi de CIA, MOSSAD, M16
ortak ürünüdür. Zerkavi, 5 Şubat 2003’te BM Güvenlik Konseyi’nde ABD Dışişleri
Bakanı Colin Powell’ın itiraf ettiği gibi; Afgan Savaşı sırasında CIA
tarafından işe alındı.


Aynı El Zerkavi, Ladin’in adamı olarak
Irak’taki terör ağını yönetti. Filistin doğumlu olan Zerkavi, CIA için
savaştığı Afganistan’dan Ürdün’e geldi.


Eski NSA çalışanı Edward Snowden
ifşaatlarında İngiliz, Amerikan istihbaratı ve MOSSAD’ın bütün radikal İslamcı
terör örgütleri elemanları için cazip olacak ve onları bir yerde toplayacak bir
terör örgütü yani DEAŞ’ı kurmak için birlikte çalıştıklarını ifade etmişti.


DEAŞ’ın komutanları Suriye’den Mısır’a,
Afganistan’dan Irak’a CIA tarafından 30 yıldır yetiştirilen militanların
örgütsel olarak takipçileri idiler. 2003 yılında ABD, Saddam’ı devirmeden önce
Irak’ta El Kaide yoktu.


Örgüt 2004 yılında tevhit ve cihat adıyla
Ebu Musa Zerkavi tarafından Irak’ta kuruldu. 2003 yılında Irak’ta Saddam
sonrası düzende Sünnileri dışlayan ve Sünni direnişin başlamasına neden olan da
ABD idi.


700 bin kişilik Sünni bürokrasisi işten
atılmış, 380 bin kişilik yüzde 80’i Sünni olan Irak ordusu dağıtılmıştı. Bu
Sünni askeri yapı kendine Irak El Kaidesi ismini verdi.


El Bağdadi;


Gerçek adı İbrahim Avvad Samirrai olan
Bağdadi 1971 doğumlu ve Bağdat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde master ve
doktora yapmıştı. Amerikan işgali ile birlikte 2004 yılında tutuklanarak
girdiği Buka Hapishanesi’nden 2009 yılında çıktı.


ABD, Bağdadi’nin kellesi için 2011’te 10
milyon dolar koydu. Bağdadi tutuklu olduğu dönemde CIA tarafından devşirildi ve
özel eğitime tabi tutuldu.


El Bağdadi, MOSSAD’dan bir yıl süre ile
askeri, teoloji ve hitabet dersi de aldı. Obama döneminde DEAŞ militanları
Ürdün’ün Safawi şehrindeki kampta eğitildiler. Artan militan ihtiyacına göre
bir kamp da Teksas’ta açıldı.


Irak El Kaidesi’nin başındaki Ürdünlü
Zarkavi 2006 yılında öldürülünce yerini Abu Ömer Bağdadi aldı. Bu da Mayıs
2010’da öldürülünce yerine Abu Bekr Bağdadi getirilmişti. Bu da öldürüldü
bakalım yerine kim gelecek?


Frankeştayn yöntemi ile oluşturulan DEAŞ,
barbarlığı, yıkıcılığı ve caniliği ile aynı zamanda tüm seküler dünyaya
İslam’ın ne denli zalim ve barbar bir din olduğu algısını veriyordu.


***


Dinlerarası Diyalog ve Ilımlı İslam
projeleri ile bu sefer de dünyaya bir alternatif sunuluyordu. Yani kafa kesen
DEAŞ’in karşısına ılıman, naif, barışçı, laik bir FETÖ İslam’ı!


Bir taraftan yine CIA ve MOSSAD imalatı
olan PKK/YPG ile Orta Doğu’da güç ve nüfuz alanlarının(petrol) belirlenmesinde
rol oynarlarken diğer taraftan İslam’a yönelik çok ciddi bir operasyon ağı
tertip edilmişti.


Türkiye işte bu büyük tertibi bozmak için
mücadele ediyor.


Ayrıntılı bilgiler için CIA ve Orta Doğu
adlı kitabı öneririm.