USULSÜZLÜKLER DOSYASI /// Akın Aydın : 30 Ağustos’ta AOÇ’ye Amerikan bayrağı astılar

<www.yenimesaj.com.tr/30-agustosta-aocye-amerikan-bayragi-astilar-H1 450325.htm> Akın Aydın : 30 Ağustos’ta AOÇ’ye Amerikan bayrağı astılar
<www.yenimesaj.com.tr/index.php>
03.09.2022
E-POSTA : akinaydin@yenimesaj.com.tr <mailto:akinaydin@yenimesaj.com.tr>

<news.google.com/publications/CAAqBwgKMPP6rQswgIbGAw> <mailto:@?subject=30%20A%C3%B0ustos%C2%92ta%20AO%C3%87%C2%92ye%20Amerikan%20 bayra%C3%B0%C3%BD%20ast%C3%BDlar&body=https://www.yenimesaj.com.tr/30-agusto sta-aocye-amerikan-bayragi-astilar-H1450325.htm> <whatsapp://send/?phone=&text=https:/www.yenimesaj.com.tr/30-agustosta-aocye -amerikan-bayragi-astilar-H1450325.htm> <www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.yenimesaj.com.tr/30-agust osta-aocye-amerikan-bayragi-astilar-H1450325.htm> <twitter.com/share?url=https://www.yenimesaj.com.tr/30-agustosta-aoc ye-amerikan-bayragi-astilar-H1450325.htm> <www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.yenimesaj.c om.tr/30-agustosta-aocye-amerikan-bayragi-astilar-H1450325.htm>
‘Atatürk Orman Çiftliği’ bizzat <www.yenimesaj.com.tr/mustafa-kemal-ataturk-E1038.htm> Mustafa Kemal Atatürk tarafından farklı kişilerden satın alınarak 1925 yılında yine Atatürk’ün talimatıyla Türk tarımına öncülük etmesi için kuruldu.
19 Haziran 1933 tarihli ve 2431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2307 sayılı Kanun ile Atatürk’ün vefatından sonra kardeşi Makbule Hanım’ın mirasından saklı payı talep edememesi hükme bağlandı.
Çiftlik 1937’de de Atatürk tarafından Türk Milleti’ne emanet edilerek, Hazine’ye bağışlandı.
Çiftlik arazisi, Menderes döneminden başlayarak çeşitli kurumlara tahsis edilmeye başlandı.
1983 yılında çıkarılan bir yasa ile AOÇ arazilerinden bir bölümü şartlı biçimde ve tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi’ne verildi.
Yıllar geçti ve AKP iktidar oldu. ‘Saray’ sevdalısı AKP zihniyeti, devleti yönetmek için ‘saray’ yapmaya karar verdi. Yer olarak Atatürk Orman Çiftliği seçildi. Ama ortada bir vasiyet ve de kanun vardı.
Tabi kanunlarda ‘hülle’ yapmayı çok iyi bilen AKP için bu sorun pek önemli değildi. Onlarca imar kanunu değişikliği ve imar afları ile biraz uğraşsalar da bu engeli aştılar.
2011 yılında AOÇ’nin ‘1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit’ alanı statüsü ‘3’üncü Derece Doğal Sit’ alanına dönüştürüldü.
Aynı yıl çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çiftlik arazisinin parçalanarak ya da tamamının adalet hizmetlerinde veya Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek kamu hizmetlerinde kullanılması için bedelsiz olarak hazineye devredilebilmesinin önü açıldı.
Bakanlar Kurulu 2012 yılında Başbakanlık Hizmet Binası yapımı amacıyla Gazi Yerleşkesi arazisini ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan etti.
Ardından da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Orman Bakanlığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun işbirliğiyle, Ak Saray olarak bilinen projenin inşaatı başlatıldı.
Mahkemeler, ‘durdurma’ kararı verdi. Danıştay resmen ‘kaçak Saray’ dedi. Ama Saray yapıldı ve 2015 yılında Papa davet edilerek Saray açıldı. İmar affı ile de kaçak pozisyonundan çıkarıldı.
Tabi Saray inşaatı devam ederken 2013 yılında ABD, yeni bir elçilik binası için müracaat etti. Yer olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin seçmişlerdi.
Atatürk Orman Çiftliğinden, ABD’ye arazi satılacağı haberleri gündeme düştü.
ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin büyükelçiliğe satılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.
Ama arka planda bir ‘hülle’ daha yapılmış ve TOKİ’ye devredilen arazilerin 37 bin metrekaresi TOKİ tarafından 88 milyon dolar bedelle ABD’ye satılmıştı.
ABD 2014’te satın aldığı arazide 2017’de inşaat başlattı. Başta Ankara Mimarlar Odası olmak üzere birçok kurum ve kişi tarafından yargıya müracaatlar yapıldı. Yargı durdurma ve hukuksuzdur gibi kararlar verdi ama sonuç olarak ‘2. Kaçak Saray’ vakası yaşandı ve iktidarın dediği oldu.
30 Ağustos’ta Amerikan bayrağı
Türk Milleti, 30 Ağustos’ta Atatürk’ün, emperyalistlere karşı kazandığı bağımsızlık savaşının zaferini kutluyor, Atatürk’ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle anıyordu.
Ki! Aynı gün Atatürk’ün emanetinde emperyalistlerin kalesi ABD bayrağı yükseliyordu.
Evet, Zafer Günümüzde ABD, Atatürk Orman Çiftliği’ne bayrak asıyordu. Yeni elçilik binasını açıyorlarmış.
ABD açılış günü olarak neden 30 Ağustos Zafer Bayramını seçmişti? Hangi mesajı vermek istiyordu?
Diğer taraftan (!) Sayın Erdoğan, Saray açılışı için Papa’yı çağırmıştı. ABD elçilik binası açılışı için Ali Erbaş’ı çağırmaması siyasi nezaketsizlik değil midir!
’15 Temmuz’un arkasında ABD var’ diyen Süleyman Soylu her gün Atatürk Orman Çiftliğine dikilen Amerikan bayrağını gördükçe ne düşünecektir?