YENİ DÜNYA DÜZENİ & THE NEW WORLD ORDER

YENİ DÜNYA DÜZENİ DOSYASI : Eşikteki 3. Dünya Savaşı ve Yeni Dünya Düzeni

Eşikteki 3. Dünya Savaşı ve Yeni Dünya Düzeni

Özellikle 1969-1977
yılları arasında ‘Ulusal Güvenlik Daışmanı’ ve Dışişleri Bakanı olarak Amerika
Birleşik Devletleri’nin dış politikasına yön veren devlet adamı Hanry
Kissinger, 2011’de yaptığı analizle dünya jeopolitik ve ekonomi dünyasının
mevcut durumu hakkında çarpıcı açıklamaları, yıllardır yazdığımız ve
konferanslarda söylediklerimizi teyit eder durumda. Hanry Kissenger ile yapılan
söyleşide söyledikleri bana zaten hiç uzak ve yabancı gelmemektedir.

‘‘Birleşik Devletler, Çin ve Rusya’yı yemlemektedir ve tabuta çakılacak son çivi,
hiç şüphesiz İsrail’in ana hedefi olan İran olacaktır.
Biz, ikisine de sahte bir cesaret gösterisi vermek maksadıyla; Çin’in askeri
gücünü artırmasına ve Rusya’nın Sovyetleştirilmeden kurtulmasına müsaade ettik,
bu sahte cesaret gösterisi onların çok daha hızlı bir şekilde yok olmalarına
neden olacaktır.

ABD, silahına el atması için acemiyi cesaretlendiren keskin
nişancı bir kovboy gibidir ve onlar buna yeltendiklerinde öleceklerdir.
Yaklaşmakta olan savaş öylesine şiddetli olacaktır ki sadece tek bir süper güç
kazanabilecektir ve bu süper güç de ABD’dir.

 ‘İhtiyacımız olan tek şey doğru zamandaki büyük bir
krizdir ve uluslar Yeni Dünya Düzenini kabul edeceklerdir.
‘ David Rockefeller.

İşte bu nedenle Avrupa Birliği büyük bir süper devlet oluşturmak
istemektedir, çünkü neyin yaklaşmakta olduğunu çok iyi bilmektedirler ve
hayatta kalabilmek için Avrupa, tek ve bütün bir devlet olmak zorundadır.
Onların böylesine hızlı olmaları, bana büyük gösteri zamanının geldiğini çok
iyi bildiklerini gösteriyor. Bu zevkli anı nasıl beklediğimi bilemezsiniz.’’

‘‘Petrolü kontrol ettiğinizde ulusları; yiyeceği kontrol
ettiğinizde insanları kontrolünüz altına alırsınız.’’

Hanry Kissinger sonra sözlerini: ‘‘Eğer sıradan bir insansanız,
kendinizi savaşa kırsal bir alana taşınarak ve kendinize bir çiftlik inşa
ederek hazırlarsınız,  fakat ortalıkta dolaşan aç insan sürüleri
olacağından, yanınıza silahlarınızı da almak zorundasınız. Bunun yanı sıra
elitlerin kendi sığınak ve özel korunma yerleri olsa da barınakları ele
geçirilebileceğinden, onlar da savaş esnasında sıradan siviller gibi dikkatli
olmak zorunda olacaklardır.’’ şeklinde sürdürmüştür.

Düşüncelerini toparlamak için birkaç dakika duraklayan Hanry
Kissinger; ‘‘Orduya, kaynaklarına sahip olmak için, yedi adet Orta Doğu
ülkesini ele geçirmek zorunda olduğumuzu söyledik ve onlar neredeyse işlerini
tamamlamış durumdadır. Herkes benim ordu hakkında ne düşündüğümü biliyor, fakat
kabul etmek zorundayım ki bu kez bütün emirleri fazlasıyla yerine getirdiler.

Atılacak sadece bir adım kaldı,  bu adım, gerçekten de
bütün dengeleri değiştirecek olan İran’dır. Rusya ve Çin, daha ne kadar kenarda
durarak Amerika’nın temizlik yapmasını seyredebilir? Büyük Rus ayısı ve Çin
hilali uykularından uyanacak ve bu uyanış, İsrail bütün gücü ve silahları ile
öldürebileceği azami sayıda Arap öldürmek için savaşmak zorunda kaldığında
olacaktır. İnşallah her şey yolunda gider de Orta Doğunun yarısı İsrail’in
olur.

Gençlerimiz, son on yılda bilgisayar savaş oyunları ile çok iyi
eğitildiler, öngörücü programlama özelliği ile yakın bir gelecekte olacakların
tam bir aynası olan yeni Call of Duty Modern Savaş 3 oyununu görmek gerçekten
çok ilginç. ABD ve Batıdaki gençlerimiz, iyi askerler olarak eğitildiler ve
zamanı geldiğinde ölmek için hazırlandılar ve gençlerimize, sokaklara çıkıp o
çılgın Çinli ve Ruslarla savaşmaları emredildiğinde, verilen emirlere
kesinlikle itaat edeceklerdir.

Kalıntılar ve küllerden yeni bir toplum yaratacağız, yeni bir
dünya düzeni; geride sadece tek bir süper güç kalacak ve bu güç savaşı kazanan
küresel devlet olacak.


Unutmayın, Birleşik Devletler en iyi silahlara sahiptir, başka
hiçbir ulusta olmayan silahlara sahibiz ve uygun zaman geldiğinde, bu
silahların neler olduğunu bütün dünya görecektir.