YENİ DÜNYA DÜZENİ & THE NEW WORLD ORDER

YENİ DÜNYA DÜZENİ DOSYASI /// YİĞİT BULUT : YENİ DÜNYA DÜZENİ VE AB SORGULAMASI

Sonunda
AB’den akıllı sesler çıkmaya başladı; YENİ DÜNYA DENKLEMİ YAZILIYOR VE TÜRKİYE
OLMADAN AB’NİN İŞİ ÇOK ZOR! 

Günaydın! Bakalım artık Türkiye
sizi istiyor mu? 

Sevgili dostlar, güzel bir yazı
okudum şöyle soruyor; Avrupa ve Amerika neden “kaybeden” olma yolundalar? 

Bugün Avrupa’yı bir sonraki yazıda
AB’yi tartışalım! 

1- Dünya genelinde yatırımlar konsolide ediliyor… Var olan
yapılar içindeki “klasik enstrümanların yerini, oluşacak yeni düzen içindekiler
alıyor”! Türkiye “yeni düzen” içinde “yeni kuruculardan” olma yolunda
ilerliyor. 

2- Türkiye bölgedeki “kültürel, dinsel, etnik” unsurları kendi
“bünyesinde konsolide” ediyor ve bu “dinamik yapı” piyasalarla doğrudan alakası
olmasa bile dünya genelinden özellikle Avrupa’dan OLUMLU “ayrışmayı” körüklüyor… 

3- Avrupa Birliği de “etnik, dinsel, kültürel” konsolidasyon
gibi görünse de “dışarıdan bakanlar” için “zorlama olduğu” çok açık ve
özellikle “gelişim” inandırıcı değil… Daha açık ifadesiyle; Almanya ve Fransa
diğerlerini “sömürmek” için bu yolda giderlerken, sömürülenlerde de “uyanış”
başlamış durumda… İngiltere’nin BATAN GEMİYİ terk etmesi de ayrı bir
sinyal! 

4- Avrupa’da “kültürel” bir konsolidasyon “din tabanında dahi”
mümkün olmadığı gibi Avrupa asla “entelektüel” bir ortak taban da tanımlayamaz!
Soralım; Bulgaristan, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi ve birçok ülke “hangi ortak
entelektüel” kurguda birleşebilirler? Asla birleşemezler! Bir Fransız’ın veya
bir İngiliz’in “Romanya ve Bulgaristan’da bulabileceği” bir şey yoktur. Aynı
şekilde onlar da “oralarda” olamazlar. Ortodoks ve Katoliklerin ayrışması da
ayrı bir detay. 

5- Avrupa kıtasında yaşayan halklar, geçmişte olmadılar, bundan
sonra da “” yani “birlik” olamazlar! Hitler’in “işgal zoruyla birlikte olma”
denemeleri “ayrışma yolunda kalıcı” tohumlar attı. Bugün aynı işgalin “ekonomik
olarak” yaşandığını ve Hitler’in işgal ettiği ülkelerdeki “bankacılık
sisteminin” tamamının Almanya tarafından “birlik adı altında” ele geçirildiğini
görüyoruz. 

6- “Merkez Bankası ve ordusu olmayan bir birlik olamaz!”
Avrupa’da bırakın Merkez Bankası’nda “tek tez” olmasını, Fransa başta olmak
üzere “Euro’nun terk edilmesi” gündemde. “Merkez Bankası, ordusu ve en önemlisi
entelektüel kurgusu olmayan” bir “BİRLİK” tesis edilemez! 

Sevgili dostlar, Avrupa uzun
sürecek bir düşüş dalgasının daha başında. Finansal-Entellektüel olarak da,
İngiltere olmadan; Amerika ile başa çıkması mümkün değil. BİR SÜRE SONRA
SARILIP DÜŞMEYE BAŞLAYACAKLAR, FARKINDA DEĞİLLER! 

Türkiye için durum farklı.
Türkiye, “küresel tuzaklardan” daha açık ifadesiyle “onların referanslarından”
kendini kurtarmaya başladı! Küresel sisteme uyumlu fakat kendini sömürtmeyen
bir finansal bilinç çok hızlı gelişiyor ve kurumlar millileşiyor. 
Son söz: Bu yazının amacı
Amerika-Avrupa tercihi yapmak, birini övmek, diğerini dövmek değil. YENİ
DENKLEM YAZILIRKEN-YENİ DÜZEN KURULURKEN, Türkiye’nin atacağı adımlar çok
önemli ve gelebileceği nokta çok parlak. Daha yolun yarısındayız! İKİNCİ ETAP
2019’DA BAŞLAYACAK VE GELİŞME HER ALANDA DAHA DA HIZLI OLACAK! DAHA ÇOK ÇALIŞALIM,
ÇALIŞALIM, ÇALIŞALIM…